Μὴν τὸν εἴδατε τὸν (κάθε) «Παναῆ»…

Ἐπισήμως δὲν θὰ κατέβουν οἱ ΑΝΕΛ στὶς ἐκλογές, ἀνεκοίνωσε ὁ μπατριώτης μΠάνος Καμμένος. Ἔτσι θὰ ἐνθυλακώση τὰ 723.000 εὐρῶ τῆς ἐπιδοτήσεως!

Τὸ προδοτικὸ Ποτάμι ἐπίσης δὲν κατεβαίνει, ἀλλὰ θὰ ῥοκανίση 901.000 εὐρῶ ὁ κὺρ – Σταῦρος. Ἡ ἀποστολὴ ἐξετελέσθη ἐπιτυχῶς…

Μὴ τὸν εἴδατε τὸν Παναή, καὶ εἰς ὑγεία τῶν κορόιδων!!!

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 259 times, 1 visits today)
Leave a Reply