Καϋμένο Ἰράν…

Νὰ ἐδῶ, ὁ John Bolton, Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Trump,

εἰσέρχεται αἱμάσσων στὸ Καπιτώλιο, οὐρλιάζοντας ὅτι ἐπυροβολήθη,
ἀλλὰ ὅλα ἔγιναν τόσο γρήγορα, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ καταλάβῃ,
ἐὰν τὸ βλῆμα ποὺ τὸν ἐκτύπησεε ἦταν ἀπὸ Βενεζουέλα, Β. Κορέα, ἢ Ἰρᾶν,
χῶρες ποὺ συμπτωματικὰ διαθέτουν καὶ ἐπεξεργάζονται οὐράνιο.

Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες αὐτοπτῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Bolton,
τὰ ῥοῦχα τοῦ ἐπιδόξου δολοφόνου,
ἐμύριζαν συμπτωματικὰ κάτι σὰν ἐμπλουτισμένο οὐράνιο,
ἐνῶ στὸν χῶρο τῆς ἀπόπειρας εὑρέθη συμπτωματικῶς ἰρανικὸ διαβατήριο.

Καϋμένο Ἰρᾶν.

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 208 times, 1 visits today)
Leave a Reply