Γεωτρήσεις …ὅλων τῶν ἄλλων στὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ!!!

Μιλοῦν ὅλοι γιὰ γεωτρήσεις στὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ καὶ ἄλλα τέτοια πολεμικά…

Καὶ ἐρωτῶ ἐγὼ ὁ ἄσχετος: Δεῖξτε μᾶς ἕνα γεωτρύπανο Ἑλληνικῶν συμφερόντων ποὺ νὰ τρυπᾷ -ἂς ποῦμε – στὴν Ζάκυνθο στοῦ Καϊάφα στὴν Ἠλεία ἢ ἔξω ἀπὸ τὴν Πρέβεζα, μὲ τὴν ἄδεια (καὶ τὴν προστασία) τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους…
Ἕνα -ῥὲ ἀλῆτες- ἕνα!! Μακρυὰ ἀπὸ περιοχὲς μὲ διεκδικήσεις καὶ ἄλλα τέτοια παραμύθια γιὰ ἀρκοῦδες…

Πῶς εἴπατε;

Δημήτριος Δρούκας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply