Θὰ ἀθῳωθῇ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …θεό!!!

Διαθέτω δύο  λογαριασμοὺς στὰ κοινωνικὰ δίκτυα (φατσοβιβλίο), τὸν ἕναν ἐπικουρικό, ὅταν μὲ ἀναφέρουν τὰ σκυλιὰ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τοῦ ὀρθοφασισμοῦ.
Τοὺς ἐχθροὺς δηλαδὴ τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ἰδεῶν καὶ τοῦ ἐλευθέρου λόγου.
Μία τιμωρία 30 ἡμερῶν ποὺ ἔφαγα ἦταν διότι εἰρωνεύθηκα τὸν κύριο Νίκο Γεωργιάδη, κολλητὸ μέχρι προσφάτως του κυρίου Μητσοτάκη.

Νὰ ἐπαναλάβω λοιπόν, ὅτι ὁ Νίκος Γεωργιαδης εἶναι ἀθῶος μέχρι νὰ ἀποφανθῇ τὸ ἐφετεῖο, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἐὰν κριθῇ ὅτι ἀσελγοῦσε σὲ μικρὰ παιδιὰ στὴν Μολδαβία, θὰ τὸν κρίνη ὁ Ἄρειος πάγος, τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο, τὸ συμπαντικὸ δικαστήριο καὶ τέλος ὁ θεὸς στὴν μεγάλη κρίση, ὅπου θὰ ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἀθῶος, θῦμα σκευωρίας καὶ οὕτῳ καθ΄ ἑξῆς.

Ἡ δικαιοσύνη θὰ τὸν ἀπαλλάξη.

Οὐδέποτε θὰ ἀμφισβητήσω τὴν ἀθωότητά του, σὲ τοῦτον ἡ τὸν ἄλλο κόσμο.
Μάρτυς μου σὲ αὐτὸ ἂς εἶναι ὁ θεὸς Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θὰ κηρύσσω τὸν λόγο Του, τῆς μοναδικῆς φωτογόνου ἀληθείας τοῦ κυρίου ἡμῶν σωτῆρος Κυριάκου καὶ ἀπὸ τοὺς δύο λογαριασμούς μου.

Ὁ Κυριάκος μεθ’ ὑμῶν καὶ μετανοεῖτε.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θὰ ἀθῳωθῇ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …θεό!!!

Leave a Reply