Θὰ ἀθῳωθῇ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …θεό!!!

Διαθέτω δύο  λογαριασμοὺς στὰ κοινωνικὰ δίκτυα (φατσοβιβλίο), τὸν ἕναν ἐπικουρικό, ὅταν μὲ ἀναφέρουν τὰ σκυλιὰ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τοῦ ὀρθοφασισμοῦ.
Τοὺς ἐχθροὺς δηλαδὴ τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ἰδεῶν καὶ τοῦ ἐλευθέρου λόγου.
Μία τιμωρία 30 ἡμερῶν ποὺ ἔφαγα ἦταν διότι εἰρωνεύθηκα τὸν κύριο Νίκο Γεωργιάδη, κολλητὸ μέχρι προσφάτως του κυρίου Μητσοτάκη. Συνέχεια

Ἰδιωτικότης ποὺ αὐτοκαταργεῖται…

Ἕνα ἀπὸ τὰ Ὑπέρτατα Ἄϋλα καὶ μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτὰ (γνωρίζω πολὺ καλὰ τί γράφω) Ἀγαθὰ τοῦ Ἀνθρώπου ἔως τώρα, οὐσιαστικὰ συνώνυμό της ἰδίας της ὁποίας, ἐπίσης μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτῆς Ἐλευθερίας, πάει σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ ἀπολύτως Σταθερὰ καὶ Προσχεδιασμένα πρὸς τὴν πλήρη κατάργησή του… ἐνῶ τὸ ἴδιο Σταθερὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιασμούς…
…ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἀνθρώπων Χωρὶς κἂν νὰ Γνωρίζῃ τὴν Συνολικὴ Εἰκόνα, ἀφοῦ ἔχει Ἐκπαιδευθῆ στὸ νὰ ἀδυνατῇ νὰ τὴν διακρίνῃ…
…ἐνᾦ καταλήγει μόνον στὸ νὰ συμφωνῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνθουσιάζεται, ἀκολουθῶντας ὅλα τὰ ἐνδιάμεσα βήματα…
Συνέχεια

Φθάνει νὰ πῇς τὶς λάθος λέξεις καὶ …χάνεσαι!!!

Θέλουμε λοιπὸν νὰ κινούμεθα στὰ (φερόμενα ὡς) κοινωνικὰ δίκτυα, νὰ συνδιαλεγόμεθα μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ  τοὺς φίλους μας, νὰ παραμένουμε σιδηροδέσμιοι τῶν νέων, εὐφυϊῶν συσκευῶν τηλεφώνου μας… Νὰ ἐξελισσόμεθα (ποιός ἦλθε;) τέλος πάντων…
Μᾶς ἀρέσει ὅλο αὐτὸ καὶ πρὸς τοῦτον σπεύδουμε νὰ υἱοθετήσουμε κάθε νέα δυνατότητα προσβάσεώς μας σὲ αὐτά. Βλέπετε, πέραν τῆς …κοινωνικοποιήσεώς μας, ἐπὶ πλέον διασφαλίζεται (γιὰ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς) καὶ ἡ ἐπαγγελματική τους ὕπαρξις.
Συνεπῶς ὅλα αὐτὰ τὰ τουΐτια καὶ  τὰ φατσοβιβλία χαρακτηρίζονται πλέον ὡς …«ἀναγκαία κακά», ποὺ ναὶ μὲν ἔχουν τὰ στραβά τους, ἀλλὰ εἶναι πάντα χρήσιμα καὶ ἀπαραίτητα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑπολοιπόμεθα σὲ τεχνολογικὲς εὐκολίες καὶ δυνατότητες.

Τὰ ἀναγκαία κακά, πάντα, ἐπιφυλάσσουν, οὔτως ἢ ἄλλως, ὑποχωρήσεις, ἐκπτώσεις καὶ συμβιβασμούς. Ψιλὰ γράμματα, ἀλλὰ οὐσιώδη, ὅσο ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης» ἀποκτᾶ μεγαλύτερο βῆμα στὶς ζωές μας. 

Φυσικά, σιγὰ σιγά, διαπιστώνουμε πὼς …«ἐξαφανίζονται» ἄνθρωποι, δημοσιεύσεις, ἀπόψεις… Ἔτσι, μὲ ἕνα ΚΛΙΚ, κάποιοι διαγράφονται μὴ ἔχοντας μέλλον καί, φυσικά, παρελθόν, θυμίζοντάς μας μεθόδους Χίτλερ, Στάλιν, Λένιν καὶ λοιπῶν …διαφωτιζτῶν τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Συνέχεια

Χρειάζεσαι ἀκόμη νά χρησιμοποιῇς τό φατσοβιβλίο;

Ἐπεὶ δὴ γενικῶς δὲν εἶμαι καὶ πολὺ τοῦ φατσοβιβλίου…
…ἀλλὰ κι ἐπεὶ δὴ γενικῶς ἀγνοῶ πολλὲς ἐπὶ πρόσθετες ἐφαρμογές του…
…δὲν χρειάζεται νὰ κάνω πολλά. Ἔχω φίλους γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώνουν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς πλέον (ἐπισήμως) προωθεῖται ἐκεῖ μέσα. (Τὸ ἀνεπισήμως τὸ ἔχουμε πολλάκις θίξη καὶ δὲν ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα εὐφυΐα γιὰ νὰ γίνῃ ἀντιληπτό…!!!)

Τὸ πρῶτο μήνυμα τὸ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Γιῶργο Γιαλτουρίδη:

Συνέχεια

Φατσοβιβλίον τὸ φιλο-σιωνιστικὸν

…καὶ τὸ ὑπέρ-προστατευτικὸν παντὸς καιροῦ καὶ ἀπειλῆς καὶ κινδύνου γιὰ τοὺς «Σάιλοκς» τοῦ πλανήτου, ποὺ χρησιμοποιοῦν ὡς προμετωπίδα τους (ἀλλὰ καὶ ὡς πιστὸ καὶ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενο μηχανισμό τους) τοὺς ἑβραίους…
Ὑπαρκτῶν ἢ φανταστικῶν ἐχθρῶν ὑπερασπιστὴς τὸ φατσοβιβλίον…
Καλοῦ κακοῦ μάλιστα δοκιμάζεται καὶ ἡ …«ἀστυνομία σκέψεως» μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες, ἐνᾦ ἡ ῥουφιανιὰ κορυφώνεται…!!!

Μίλησες ἄσκημα γιά τούς …«περιουσίους»;
Κακὸ παιδί… Λίγο …πιπέρι, αὐστηρὲς ἐπιπλήξεις καὶ ἐπὶ πλέον φᾶε μερικοὺς (εἶ δυνατὸν καὶ μονίμους) ἀποκλεισμοὺς γιὰ νὰ προσέχῃς…. Συνέχεια

Ἐπιχειρήσεις μὲ τζίρο δισεκατομμυρίων …ἀφορολόγητες!!!

Στον πλανήτη των σιωνιστών Rothschild το Facebook ρουφάει δισεκατομμύρια από διαφημίσεις και δεν πληρώνει φόρους.
Στην Αγγλία πλήρωσε ετήσιο εταιρικό φόρο μόλις …4.327 λίρες δηλαδή μόλις …6000 ευρώ.
Κι όλα αυτά έχοντας δηλώσει 35.000.000 λίρες για bonus προς το προσωπικό από 105.000.000 λίρες που ήταν τα συνολικά έσοδα.

Ἐπιχειρήσεις μὲ τζίρο δισεκατομμυρίων ...ἀφορολόγητες!!! Συνέχεια