Γίναμε κι …«ἀκροδεξιοί» (τρομάρα τους!!!)

Πρὸ ἡμερῶν λοιπὸν ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὶς πSoro-ὑπηρεσίες, ἤρχισε νὰ διακινεῖται σὲ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεία πολλῶν ἐκ τῶν φίλων μου.

Καινούργια μόδα λοιπόν. Ὅσοι δὲν δέχονται τὶς παπαρολογίες τους γιὰ κλιματικὲς ἀνθρωπογενεῖς ἀλλαγὲς ἀναβαπτίζονται (ἐπίσης) ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ πSoros σὲ ἀκροδεξιούς. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη κι ὅταν ἀντιδράσαμε γιὰ τὰ ἐμβόλια τοῦ ἀβραμὸ ἢ ὅταν  ἀντέδρασαν κάποιοι γιὰ τὶς περιβαλλοντικὲς (καὶ ὄχι μόνον) καταστροφὲς στὶς Σκουριὲς ἢ γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς (ὄχι μόνον πρώτων) κατοικιῶν. Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συνέβη ὅταν ἀντιδράσαμε γιὰ τοὺς μνημονιακοὺς νόμους ἢ ὅταν ξεκίνησαν οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὶς ἐκποιήσεις Δημοσίου περιουσίας (μέσῳ ΤΑΙΠΕΔ) ἢ ὅταν ἐπιχειρήσαμε νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὸν ἐποικισμό. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συνέβη ὅταν διαπιστώσαμε -καὶ φωνάξαμε- γιὰ τὸ ῥατσιστικὸ κατὰ Ἑλλήνων κράτος καὶ γιὰ τὶς λεηλασίες ὑπὲρ Μ.Κ.Ο.. Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συνέβη ὅταν διεμαρτυρήθησαν κάποιοι γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν βουνῶν μας, τῶν καλλιεργησίμων ἐκτάσεών μας καὶ τῶν θαλασσῶν μας.

Συνήθης τακτικὴ τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας νὰ σηκώνουν στὸ πόδι μερικοὺς -ταλιμπανικοῦ τύπου- ἀνοήτους καὶ νὰ στοχοποιοῦν μὲ φαιδρότητες κάθε μορφὴ ἀντιδράσεως στοὺς σχεδιασμούς τους. Δέν θά ἐνεργοποιήσουν τώρα τούς μηχανισμούς τῶν μισθοφόρων τους; Τί λέμε;
Τρομάρα τους. Νὰ δοῦμε τί ἄλλο θὰ ἀκούσουμε…

Προσέξατε. Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιὰ νὰ προληφθοῦν ἐν τῇ γενέσει τους οἱ ἀντιδράσεις, σκορπίζοντας προκαταρτικῶς φόβο καὶ τρόμο. Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, ἡ παπαρολογία τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» δὲν ἔχει καὶ τόσους πολλοὺς ὑποστηρικτές, ὅσο θέλουν νὰ μᾶς πείσουν, ἐνᾦ ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ πείθονται (ἐὰν δὲν χρηματίζονται τόσο ὅσο νὰ …μπουκώσουν), στὴν ἀρχή, σιγά-σιγὰ ἀνακαλύπτουν πὼς ἁπλῶς ἔπεσαν θύματα. Καὶ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ καὶ τὰ θύματα κάποτε ξυπνοῦν, γιὰ νὰ ἀντικρύσουν κατάματα καὶ μὲ ὀργὴ ὅλους τοὺς ἐκμεταλλευτές τους, σήμερα συνιστοῦν ἀπειλὴ κατὰ τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ ἀναβαπτίζονται ἐπίσης κι αὐτοὶ σὲ …ἀκροδεξιούς.
(Ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ χειροκροτοῦν τὸ κούλλλιιι, βεβαίως βεβαίως, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν παγιδεύονται σὲ διλήμματα τύπου κούλλλιιι…!!!)

Μὲ τέτοιου εἴδους χαρακτηρισμοὺς τὰ στρατὰ τῶν φανατικῶν ταλιμπᾶν ἐρεθίζονται καὶ σπεύδουν. Μὲ τὸ ἀνάλογον διάφορον φυσικά…
Κι ἀπὸ κοντὰ ὅλα τὰ ἐγχώρια δημοσιοκαφρίκια λέμε…

Στὴν γραμμὴ πSoro-βιτρίνος τῶν τοκογλύφων  ὅλα τὰ ἀργυρώνητα παπαγαλάκια.

Δῆλα δὴ ὅποιος παραθέτει ἐπιχειρήματα, ὅποιος ἐρευνᾶ καὶ ὅποιος καταλήγει εὐχαιρῶς στὸ συμπέρασμα τῆς πλάνης καὶ τῆς προπαγανδιστικῆς ἀπάτης, ἀναβαπτίζεται ὡς …ἀκροδεξιός!!! Τὸ ἀνεκοίνωσε ὁ πSoros καὶ ἅπαντες σπεύδουν νὰ ἀναπαράξουν
Τό θέλει ὁ πSoros; Τελείωσε… Θὰ τσακισθοῦν ἅπαντα τὰ παπαγαλάκια νὰ χορέψουν κατὰ πῶς αὐτὸς ὁρίζει. Κι ἔτσι, μὲ χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐν χορῷ ἔπιασαν νὰ μᾶς …«μετουσιώσουν» εὐσυνειδήτως σὲ ὅ,τι αὐτὸς ἐντέλει. Ἀκροδεξιούς μᾶς θέλει; Ἔτσι μᾶς ἔκαναν.

Ἔπιασε λοιπὸν δουλειὰ τὸ AVAAZ τοῦ πSoros…

Ὁ Soros καί ἡ CIA πίσω (καί) ἀπό τήν avaaz;

καὶ ἐμεῖς …χαιρετισθήκαμε!!!

πηγὴ

Καὶ ξεκίνησαν νὰ διακινοῦν ἐκφοβιστικὲς δημοσιεύσεις ἅπαντες…

πηγὴ

Ἄλλως τέ… Μία σειρὰ συγκοινωνούντων δοχίων εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ κατσαπλιάδες. Μία ὁμὰς τῆς AVAAZ (τοῦ πSoros λέμε) ἀνέλαβε νὰ ἐρευνήσῃ τὸ ποῦ καὶ ποιοὶ καὶ πῶς οἱ (φερόμενοι ὡς) «ἀκροδεξιοὶ» ἀπειλοῦν τὴν ἀσφάλεια τῶν …ἀφεντικῶν-χρηματοδοτῶν  τους.
Ὅμως, ὅταν ὅλη αὐτὴ ἡ προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ἀποδεικνύεται εὔκολα πὼς ξεκινᾷ καὶ τελείωνει ἐκεῖ ποὺ ῥέει τὸ χρῆμα, τότε ἀποκαλύπτεται τὸ ἄλλο πρόσωπο τῶν σαπροφύτων, αὐτὸ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες. Κι ἔτσι, κατὰ τὰ γνωστά, μία εἰσπρακτικὴ ἑταιρεία, ἡ Teleperformance, ἀνέλαβε, ἐδῶ, στὴν χώρα μας (μὲ ἕδρα τὸ Μοσχάτο) νὰ λογοκρίνῃ (καὶ) γιὰ τὸ facebook, μὰ ὄχι μόνον, ἐνᾦ παραλλήλως εἰσπράττει (μὲ τὸ σχετικὸν διάφορον) ἀπειλῶντας, ἐκφοβίζοντας καὶ παρακολουθῶντας πολῖτες καί, φυσικά, παρανομῶντας μὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους τρόπους, ἀλλὰ ἀπὸ Εἰσαγγελία …στερέψαμε!!! Μὲ καταδικαστικὲς ἀλλὰ μὴ ἐφαρμόσιμες ἀποφάσεις, ἡ ἀνομία μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλον, μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ λεκανοπεδίου.
Συζητᾶμε γιὰ τὴν πιὸ ἀπόλυτο …διαπλοκὴ πουθενά!!!

Μπράβο στὴν Καθημερινή!!! Ἔβγαλε λαγό!!!
Οἱ ἀναρτήσεις μας στὸ facebook λογοκρίνονται ἀπὸ τὴν ΕΕΟ TELEPERFORMANCE!

Γιὰ αὐτὸ οὐδὲ μία κυβέρνησις οὐδέποτε ἄγγιξε τὶς ΕΕΟ, παρ΄ ὅ,τι τὶς ἔχω κηρύξη ἀντισυνταγματικὲς ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, ἀφοῦ τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ παράνομες παρακολουθήσεις πολιτῶν!!!

Εἰσαγγελεὺς τώρα!!!

Διαδῶστε!!! Ἠ ἐν Ἑλλάδι διαχειρίστρια τοῦ facebook εἶναι ἡ εἰσπρακτικὴ ἑταιρεία TELEPERFORMANCE, ποὺ σὲ βάρος της ἔχουν ἐκδοθῆ καταδικαστικὲς ἀποφάσεις τῆς ΑΠΔΠΧ καὶ τῶν δικαστηρίων!!!
Ντοῦ ἀπὸ παντοῦ!!!

Λίλα Κοζυράκη

πηγὴ
(Παρακάτω ὅλο τὸ δημοσίευμα)

Δῆλα δή… Γιάννης κερνᾶ, Γιάννης πίνει τὸ  …αἷμα μας…
Γιάννης μᾶς φιμώνει, Γιάννης μᾶς παρακολουθεῖ, Γιάννης μᾶς ἐκφοβίζει, Γιάννης ἐπιβάλλει τοὺς «νόμους» καὶ Γιάννης, βάσει αὐτῶν τῶν νόμων, ἀδειοδοτεῖται γιὰ νὰ μᾶς στοχοποιῇ, μᾶς ἀπειλεῖ, μᾶς ἐκφοβίζει καί, ἐὰν χρειασθῇ, μᾶς φυλακίζει…
Γιάννης παρανομεῖ καὶ Γιάννης δὲν ἐγγίζεται ἀπὸ δικαστήρια καὶ κυβερνήσεις.
(Μὴ μὲ ζαλίσετε γιὰ τὰ αἴτια τοῦ δημοσιεύματος. Δὲν τοὺς ἔπνιξε αὐτοὺς τοὺς ἀλαφουζο-παπαχελο-ΕΛΙΑΜΕΠηδες ἡ μπόχα τῆς παρανομίας. Κάτι ἄλλο στήνεται πού, μᾶλλον, σχετίζεται μὲ τὸ ποιὸς κρατᾶ τὴν …ἐργολαβία. Συμφέρονται ὑποψιαζομαι πὼς ὑπηρετοῦν, διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σήμερα βασιλεύουν!!!)

Θέλουμε κάτι περισσότερο ἤ καταλάβαμε;

Φιλονόη

Σημείωσις

Μιᾶς καὶ μιλήσαμε γιὰ κλιματικὴ ἀλλαγή, ἂς θυμηθοῦμε τὸν κακὸ χαμὸ ποὺ ἔγινε μὲ τὶς πυρκαϊὲς στὴν Σιβηρία καὶ στὸν Ἀμαζόνιο. Τὶς ἴδιες ἡμέρες, πολλαπλάσιες ἐκτάσεις κατεκάϋσαν στὴν Ἀφρική. Πλὴν ἐλαχίστων ἀναφορῶν, ἀκούσατε ἐσεῖς κάτι ἰδιαίτερον ἀπό τούς …«ἀνησυχοῦντες» κοπρολάγνους; Μία ἀναφορὰ (ἀπὸ ἐλαχίστους) καὶ …τέλος. Οὐδὲ μία ἐπίπτωσις (κατ’ αὐτοὺς πάντα) στὰ περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» καὶ ἄλλων φαιδρῶν. Ἀφῆστε ποὺ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν σχετικὴ ἀναφορὰ ἀποδομεῖται πλήρως ἡ σημαντικότης τῆς καταστροφῆς. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ Greenpeace, πανταχοῦ παροῦσα, ἔχει …ἀπόψεις!!! Ποιός νά τήν ἀντικρούσῃ; Μία Ἰνδία τὰ ἔβαλε μαζύ της καὶ τὸ θέμα …ἐλησμονήθη!!!

πηγὴ

Ἐσεῖς …«ψηθήκατε»;  Ἐγὼ πάντως ὄχι……

Στα άδυτα του Facebook στο Μοσχάτο

Διαχειριστές περιεχομένου του Facebook που εργάζονται στο Βερολίνο. Αντίστοιχο τμήμα, μόνο για τον έλεγχο των διαφημίσεων, λειτουργεί στην Αθήνα.

Επί μήνες ο Τάσος έκανε μια δουλειά στο Μοσχάτο για την οποία απαγορευόταν να μιλήσει. Αποφάσιζε τι έπρεπε να διαγραφεί ως ακατάλληλο από το Facebook. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολαβούσαν μέχρι να εμφανισθεί η επόμενη ανάρτηση στην οθόνη του ένοιωθε ένα σφίξιμο. Αν είχε και την παραμικρή αμφιβολία για την κρίση του θα έπρεπε να συμβουλευθεί πρώτα ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο «με τα χειρότερα παραδείγματα του κόσμου». Εκεί θα έβλεπε εικόνες σκληρής πορνογραφίας, ακόμη και βασανισμού ζώων. «Δεν έχω ξεχάσει την φωτογραφία με δύο σκυλάκια που τα είχαν κρεμασμένα από τα μπροστινά τους πόδια», λέει. Δεν του ήταν, όμως, πάντοτε ξεκάθαρο πού χαράσσονται τα όρια. Πότε απομακρύνει ανάρμοστο υλικό και πού ξεκινάει η λογοκρισία.

«Οι κανόνες που μας είχε θέσει το Facebook ήταν θολοί και οι διατυπώσεις τους πρόχειρες. Συχνά δεν ξέραμε αν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις», λέει.

Ο Τάσος ήταν ένας από τους εκατοντάδες υπαλλήλους της εταιρείας Teleperformance που εργάζονται στην Αθήνα ως content moderators για λογαριασμό του Facebook. Είναι διαχειριστές περιεχομένου που αποφασίζουν τι είναι ακατάλληλο ή παραπλανητικό και πρέπει να διαγραφεί από το μέσο κοινωνικής δικτυώσεως. Εστιάζουν μόνο στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στο Facebook και όχι στις προσωπικές αναρτήσεις κάθε χρήστη όπως κάνουν άλλοι «ψηφιακοί καθαριστές» σε άλλα μέρη του κόσμου. Στην εκπαίδευσή του ο Τάσος είχε ενημερωθεί ότι, πέρα από την Ελλάδα, τουλάχιστον άλλα δύο αντίστοιχα τμήματα Business Integrity του Facebook λειτουργούν διεθνώς, ένα στην Πορτογαλία και ένα στην Μαλαισία.

Στην φωτογραφία φαίνονται διαχειριστές περιεχομένου στα γραφεία εταιρείας που συνεργάζεται με το Facebook στην Γερμανία. Στην Ελλάδα λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο μέσο κοινωνικής δικτυώσεως. (AP Photo/Martin Meissner)

Με περίπου 1,59 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες την ημέρα, το Facebook έχει γίνει παγκοσμίως ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία διαφημίσεως, ενημερώσεως και αυτοπροβολής, θέτοντας δικούς του όρους και κανόνες στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο το ποιοι και πώς εφαρμόζουν την πολιτική διαγραφής περιεχομένου. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα η «Κ» σπάει αυτό το τείχος της σιωπής στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά παρουσιάζει τον τρόπο εργασίας των διαχειριστών περιεχομένου του Facebook, όχι στα γραφεία κάποιου υπεργολάβου στο Βερολίνο ή στο Δουβλίνο, αλλά στην δική μας γειτονιά, σε ένα πολυώροφο κτίριο της οδού Πειραιώς.

To Facebook προτιμάει να μη μιλάει αναλυτικά για αυτούς. «Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που καλύπτουν πολλές γλώσσες (και ελληνικά) οι οποίοι εργάζονται σε όλο τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο», είχε απαντήσει σε email του στις 28/6/2017 ο Jan Sciegienny, υπεύθυνος εταιρικής επικοινωνίας του Facebook, αρνούμενος αίτημα της «Κ» για συνεντεύξεις. Ακολούθησε η απόρριψη άλλων τριών αντιστοίχων αιτημάτων στις 3/11/2017, 27/3/2018 και 26/6/2019 – το τελευταίο αφορούσε επίσκεψη στην Teleperformance.

Η συνεργασία με την Ελλάδα

Τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα η συνεργασία του Facebook με την Teleperformance, μια πολυεθνική με χιλιάδες εργαζομένους στην Αθήνα, που παρέχει για λογαριασμό άλλων εταιρειών τεχνική υποστήριξη και τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών.

«Εργαζόμαστε σε συνεργασία με την Teleperformance στην Αθήνα για να βοηθήσουμε στην τήρηση των πολιτικών μας για τις διαφημίσεις και να υποστηρίξουμε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους, όπως συμβαίνει με όλους τους εταίρους μας, για να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες τους λαμβάνουν καλή φροντίδα και έχουν πρόσβαση σε οποιανδήποτε υποστήριξη χρειάζονται. Ζητούμε από αυτές τις ομάδες να υπογράψουν συμφωνία τηρήσεως απορρήτου για να διατηρούν τις πληροφορίες που χρήζουν διαχειρίσεως ασφαλείς», δήλωσε εκπρόσωπος του Facebook στην «Κ». Η Teleperformance δεν απάντησε σε ερωτήματα για αυτή την έρευνα.

Αγγελία της Teleperformance στο LinkedIn με την οποία έψαχνε για το τμήμα της Αθήνας διαχειριστές περιεχομένου για το Facebook που μιλούν νορβηγικά.

Το τμήμα Business Integrity του Facebook στην χώρα μας εκτιμάται ότι απασχολεί κοντά στους 800 υπαλλήλους (από Νορβηγούς και Φινλανδούς, μέχρι Τούρκους και Ισραηλινούς) καλύπτοντας τις ανάγκες δεκάδων χωρών. Οι Έλληνες διαχειριστές του εργάζονται μεταξύ άλλων και στο ρωσσόφωνο, γαλλόφωνο και γερμανόφωνο τμήμα. Ο Τάσος ήταν ένας εξ αυτών. Χρειάστηκαν περίπου οκτώ μήνες επαφών, από τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι να δεχθεί και τελικά να μιλήσει στην «Κ» σε δύο διαδοχικές συναντήσεις. Την πρώτη φορά ήταν τόσo πολλά αυτά που ήθελε να μοιραστεί και τόσο πυκνός ο λόγος του που χρειάστηκε να κλείσουμε δεύτερο ραντεβού στην πλατεία Μαβίλη. Ζήτησε να μη δημοσιευθεί το πραγματικό του όνομα λόγω των συμφωνητικών εχεμύθειας που έχει υπογράψει.

Η «Κ» εξακρίβωσε ότι δούλευε για το Facebook διαβάζοντας και την σύμβαση εργασίας του. Στην περιγραφή του αντικειμένου της δουλειάς του αναφέρεται ότι παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως, καθώς και «υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στο τμήμα εξυπηρετήσεως πελατών Facebook». Ο Τάσος διευκρινίζει, πάντως, ότι η δουλειά του δεν περιελάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις. Του απαγορευόταν να μιλήσει σε οποιονδήποτε για το πόστο του, ενώ δεν έπρεπε να μοιρασθεί σε μέσα κοινωνικής δικτυώσεως (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) για ποιον εργάζεται.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Έλληνας διαχειριστής περιεχομένου ο οποίος μίλησε στην «Κ».

Ένας ακόμη νεαρός Έλληνας, νυν εργαζόμενος στην εταιρεία, ενώ είχε συμφωνήσει να μιλήσει ανώνυμα άλλαξε γνώμη μία ώρα πριν από τη συνάντησή μας. Φοβόταν, όπως είπε, μήπως η μαρτυρία του επέφερε κυρώσεις σε συναδέλφους του.

Κανόνες μυστικότητας

Μια αγγελία οδήγησε τον Τάσο στα γραφεία της Teleperformance, όπου λέει ότι πέρασε από σύντομη συνέντευξη. Εκεί, ισχυρίζεται ότι του ανέφεραν αρχικά την πιθανότητα να εκτεθεί σε βίαιες εικόνες. Ακολούθησε εκπαίδευση σχεδόν τριών εβδομάδων προτού πιάσει δουλειά στο Μοσχάτο.

Είναι εύκολο να προσπεράσεις τις εγκαταστάσεις της εταιρείας κινούμενος στην οδό Πειραιώς εάν δεν γνωρίζεις πού ακριβώς βρίσκονται. Ερειπωμένα κτίρια στην πρόσοψη και ψηλοί μαντρότοιχοι μπλοκάρουν στα περισσότερα σημεία την θέα στο εσωτερικό. Στα γύρω στενά λειτουργούν μόνο συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορικές εταιρείες και μηχανουργεία. Τίποτα δεν μαρτυρά ότι εδώ μπορεί να έχει την βάση του ένα τμήμα του Facebook. Χρειάζεται κάποιος να είναι αρκετά παρατηρητικός για να εντοπίσει από τον δρόμο το οικόπεδο με το μοντέρνο κτιριακό συγκρότημα που φιλοξενεί εκατοντάδες εργαζόμενους.

Στην επάνω φωτογραφία φαίνεται μια όψη των εγκαταστάσεων της Teleperformance στο Μοσχάτο. Στις κάτω φωτογραφίες αυτή είναι η εικόνα που συναντάει ο επισκέπτης στους γύρω δρόμους.

Μόλις έφθανε κάθε πρωί στις εγκαταστάσεις ο Τάσος άφηνε στο ισόγειο σε ένα ερμάριο όλα τα προσωπικά του είδη και το κινητό του τηλέφωνο. «Επιτρεπόταν να έχουμε στο γραφείο μας μόνο νερό ή καφέ σε διαφανές ποτήρι. Ακόμα και το φακελάκι από τσάι απαγορευόταν, όπως και οποιοδήποτε κομμάτι χαρτιού στο οποίο θα μπορούσες να κρατήσεις σημειώσεις», λέει. Για να μπει στο γραφείο του κτυπούσε μια μαγνητική κάρτα πρώτα στο ασανσέρ και έπειτα στον όροφο όπου βρισκόταν το τμήμα του. Εκεί, όπως περιγράφει ο ίδιος, έβρισκε μια θέση –διαφορετική κάθε φορά– σε μεγάλα τραπέζια με υπολογιστές που το καθένα χωρούσε οκτώ υπαλλήλους.

Ο Τάσος ανήκε στους agents, γνωστούς και ως moderators, τους υπαλλήλους της κατώτερης βαθμίδας που έκαναν όλη την δουλειά. «Άτυπα έπρεπε να ελέγχουμε 100 αναρτήσεις ανά ώρα. Αλλά δεν μας πίεζαν, ούτε μας έκοβαν τον μισθό εάν δεν τα καταφέρναμε», λέει. Μεταξύ των αναρτήσεων που ήλεγχαν υπήρχαν και ήδη λυμένες υποθέσεις (αποκαλούμενες «golden standards») που σκοπό είχαν να διαπιστώσουν την ακρίβειά της κρίσεώς τους. Στο οκτάωρό του αντιστοιχούσαν 45 λεπτά διαλείμματος με αυστηρή χρονομέτρηση για να μη λείψει αδικαιολόγητα από την παραγωγή. Όπως παρατηρούσε, πάντως, ο ίδιος σε κάποιες περιπτώσεις συνάδελφοί του στο τέλος της βάρδιας δέχονταν ή απέρριπταν περιεχόμενο χωρίς να το εξετάζουν. Στόχος τους, όπως λέει ο Τάσος, ήταν απλά να φθάσουν σε ένα συνολικό αριθμό που θεωρούσαν επιθυμητό.

Διαγραφή πορνογραφικού υλικού

Ποιο διαφημιστικό περιεχόμενο όμως έκριναν ως ακατάλληλο; Απεμάκρυναν αναρτήσεις για τζόγο, εμπόριο όπλων, φαρμάκων και ναρκωτικών, ή παραπλανητικές διαφημίσεις για δίαιτες που υπόσχονται συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως ότι σε τρεις μήνες κάποιος μπορεί να χάσει 15 κιλά. «Επί μία περίοδο το ζήτημα της πωλήσεως απομιμήσεων ήταν ψηλά στην ατζέντα. Έπειτα προτεραιότητά μας ήταν η διαγραφή πορνογραφικού υλικού», λέει ο Τάσος. Εξέταζαν και τα link σε μια διαφήμιση καθώς μπορεί να μη παρέπεμπαν στο σχετικό προϊόν αλλά σε πορνογραφία.

Πέρα από τα προφανή, βάσει των προδιαγραφών διαφημίσεως στο Facebook ως πορνογραφικό υλικό κρίνεται και η εικόνα μια γυναικείας θηλής, ή το πόσο ορατό είναι από το πλάι ένα γυναικείο στήθος. Στο εγχειρίδιο που μπορούσαν να συμβουλευθούν οι διαχειριστές υπήρχαν σε αυτή την κατηγορία συγκεκριμένα παραδείγματα με φωτογραφίες που θύμιζαν αστυνομία ηθών. Οπως υποστηρίζει ο Τάσος, σε κάποια από αυτά τα παραδείγματα μετρούσαν μέχρι και τα εκατοστά της εκτεθειμένης σάρκας.

Λογοκρισία έργων τέχνης

«Επισημαίναμε και έργα τέχνης, εάν σε αυτά εικονιζόταν γυναικεία θηλή», λέει και θυμάται την περίπτωση κέντρου αισθητικής στο εξωτερικό που είχε αναρτήσει σε διαφήμισή του τον πίνακα αναγεννησιακού ζωγράφου με μια γυμνή γυναίκα. Ενδεικτικό παράδειγμα λογοκρισίας έργου τέχνης από το Facebook ήταν αυτό του αγαλματιδίου της γυμνής Αφροδίτης του Βίλεντορφ που κρίθηκε ακατάλληλο τον Φεβρουάριο 2018. Εκπρόσωπος του Facebook είχε ζήτησε συγγνώμη τότε για αυτό το λάθος.

Tο αγαλματιδίο της γυμνής Αφροδίτης του Βίλεντορφ που κρίθηκε ακατάλληλο τον Φεβρουάριο 2018 στο Facebook (προτού λειτουργήσει το σχετικό τμήμα ελέγχου περιεχομένου στην Ελλάδα).

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, όμως, οι διαχειριστές εκτίθενται και σε εικόνες βίας. «Το χειρότερο είναι να σου τύχει βίντεο κακής αναλύσεως και να πρέπει να το δεις ξανά και ξανά για να βεβαιωθείς εάν δείχνει ή όχι βιασμό», λέει ο Τάσος. Η εταιρεία παρείχε, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, τρεις ψυχολόγους. Κάθε εργαζόμενος φέρεται να μπορούσε να κλείσει μία συνεδρία 30 λεπτών ανά δύο εβδομάδες. Αν και είχε κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο Τάσος λέει ότι δεν αισθανόταν άνετα. Ανησυχούσε εάν όσα εκμυστηρευόταν στον ψυχολόγο θα έμεναν αυστηρά μεταξύ τους ή αν θα διέρρεαν στο εργασιακό περιβάλλον και θα οδηγούσαν σε απομάκρυνσή του.

Οι επιπτώσεις

Το ζήτημα της μακράς εκθέσεως των διαχειριστών περιεχομένου του Facebook σε σκληρές εικόνες έχει τεθεί σε αντίστοιχες έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει μέσα ενημερώσεως στο εξωτερικό. «Δεν υπήρχε τίποτα το ευχάριστο σε αυτή την δουλειά. Πήγαινες κάθε πρωί στις 9, άνοιγες τον υπολογιστή και έβλεπες αποκεφαλισμούς. Κάθε ημέρα, κάθε λεπτό, έβλεπες αποκεφαλισμούς», είχε δηλώσει το 2017 ένας «ψηφιακός καθαριστής» στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Τρεις πρώην διαχειριστές περιεχομένου στις ΗΠΑ, οι Selena Scola, Erin Elder και Gabriel Ramos, έχουν καταθέσει αγωγή κατά του Facebook, υποστηρίζοντας ότι υποφέρουν από μετατραυματικό στρες λόγω της δουλειάς που έκαναν. Ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι πάσχει από κατάθλιψη και βλέπει συχνά εφιάλτες. Τον περασμένο Μάρτιο κατέθεσαν αίτηση για να παραπεμφθεί η υπόθεσή τους σε δίκη στην Καλιφόρνια. Στο σχετικό νομικό έγγραφο των 25 σελίδων που είναι στην διάθεση της «Κ» αναφέρουν ότι δεν δέχθηκαν επαρκή εκπαίδευση ούτε εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη κατά την εργασία τους. Επικαλούνται έρευνες που δείχνουν ότι όσοι εκτίθενται συστηματικά σε εικόνες παιδοφιλίας, όπως αστυνομικοί της διώξεως ηλεκτρονικού εγκλήματος, μπορεί να αναπτύξουν παρόμοια συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής.

Οι τρεις πρώην διαχειριστές περιεχομένου του Facebook στις ΗΠΑ ζητούν να παραπεμφεί η υπόθεσή τους σε δίκη και ισχυρίζονται ότι πάσχουν από μετατραυματική διαταραχή.

Ισχυρίζονται ακόμη ότι τα συμφωνητικά εχεμύθειας που υποχρεούται να υπογράψει κάθε υπάλληλος δεν τους επιτρέπουν να μοιρασθούν με άλλους ανθρώπους όσα δυσάρεστα βλέπουν προκειμένου να ανακουφισθούν, εντείνοντας το ψυχολογικό τους τραύμα. Το Facebook υποστηρίζει ότι τα συμφωνητικά εχεμύθειας έχουν σκοπό να προστατεύσουν τους διαχειριστές από δυσαρεστημένους χρήστες και να αποτρέψουν την διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Κακαβούλης, μέλος της Homo Digitalis, μη κυβερνητικής οργανώσεως που υπερασπίζεται τα δικαιώματα χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα, θέτει δύο βασικούς προβληματισμούς σε σχέση με την μυστικότητα που περιβάλλει τις υπηρεσίες του Facebook στην χώρα μας. «Ένα ζήτημα είναι πώς επιλέγονται, βάσει ποιου γνωσιακού επιπέδου, όσοι κάνουν αυτή την δουλειά εδώ», λέει. «Ακόμη προβληματίζει το ενδεχόμενο να λαμβάνονται λάθος αποφάσεις υπό πίεση και αυτές να αποτελούν την βάση για να εκπαιδευθεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνει την αντίστοιχη δουλειά για το Facebook τα επόμενα χρόνια».

Ο Τάσος λέει ότι έμεινε σε αυτήν την δουλειά καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του έφθαναν τα 1.000 ευρώ, βάσει του συμβολαίου του. Όπως υποστηρίζει οι απολαβές διέφεραν ανά εθνικότητα ή γλώσσα. Πιο χαμηλοί φέρονται να ήταν οι μισθοί όσων ευρίσκοντο στο αγγλόφωνο ή στο ελληνικό τμήμα. «Δεν είχα πάρει ποτέ περισσότερα σε άλλη δουλειά. Αισθανόμουν βασιλιάς», λέει ο νεαρός. Με τον καιρό, όμως, η φύση της εργασίας του φαίνεται ότι τον έφθειρε.

«Εάν ήθελες να είσαι παραγωγικός, έπρεπε να μείνεις καρφωμένος στην οθόνη συνεχώς και να μη στρέψεις λεπτό το βλέμμα σου αλλού. Ήταν πιεστικό», λέει.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *