Γίναμε κι …«ἀκροδεξιοί» (τρομάρα τους!!!)

Πρὸ ἡμερῶν λοιπὸν ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὶς πSoro-ὑπηρεσίες, ἤρχισε νὰ διακινεῖται σὲ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεία πολλῶν ἐκ τῶν φίλων μου.

Καινούργια μόδα λοιπόν. Ὅσοι δὲν δέχονται τὶς παπαρολογίες τους γιὰ κλιματικὲς ἀνθρωπογενεῖς ἀλλαγὲς ἀναβαπτίζονται (ἐπίσης) ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ πSoros σὲ ἀκροδεξιούς. Συνέχεια

Ποιός φοβᾶται τούς Ἡνωμένους Ἕλληνες;

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὰ διάφορα κομματικὰ μαγαζάκια, τὶς προμήθειες τῶν συνδικαλιστικῶν παραμαγαζίων καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ συνεργοῦν καὶ συμπράτουν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐπιτραπῇ στὸν Ἕλληνα νὰ δῇ πέραν καὶ πίσω ἀπὸ αὐτούς.
Λειτουργοῦν σὰν σκιές, σὰν αἰθαλομίχλη, σὰν κουρτίνα, ποὺ ἀπαγορεύουν στὸ βλέμμα μας νὰ δῇ πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τελικῶς νὰ καταφέρουμε ΟΛΟΙ μας νὰ διαπιστώσουμε τὸ πασιφανές: Τὸν κοινό μας ἐχθρό, ποὺ τελικῶς δὲν εἶναι ὁ Ἕλλην ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ χρηματοδοτεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς διασπαστικὲς κινήσεις…

Διασπαστικὲς κινήσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ κόμματα, σὲ θρησκεῖες, σὲ πολιτικὰ συστήματα, ἀλλὰ ποὺ ἁπλῶς μᾶς κρατοῦν σιδηροδεσμίους στὰ δεσμὰ ποὺ ἄλλοι μᾶς φόρεσαν… Στὰ πραγματικὰ δεσμά… Συνέχεια