Χρειάζεσαι ἀκόμη νά χρησιμοποιῇς τό φατσοβιβλίο;

Ἐπεὶ δὴ γενικῶς δὲν εἶμαι καὶ πολὺ τοῦ φατσοβιβλίου…
…ἀλλὰ κι ἐπεὶ δὴ γενικῶς ἀγνοῶ πολλὲς ἐπὶ πρόσθετες ἐφαρμογές του…
…δὲν χρειάζεται νὰ κάνω πολλά. Ἔχω φίλους γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώνουν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς πλέον (ἐπισήμως) προωθεῖται ἐκεῖ μέσα. (Τὸ ἀνεπισήμως τὸ ἔχουμε πολλάκις θίξη καὶ δὲν ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα εὐφυΐα γιὰ νὰ γίνῃ ἀντιληπτό…!!!)

Τὸ πρῶτο μήνυμα τὸ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Γιῶργο Γιαλτουρίδη:

Ὁ τάδε δικηγόρος, τοῦ ὑπέρ-μ-πατριώτου πσῶῤῥα καὶ τῆς ὑπερ-μπατριωτικῆς του ὀργανώσεως, ἴσως ἀπὸ ἄγνοια, ἴσως καὶ ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ (ὄντως, τὰ χρωματάκια εἶναι χαριτωμένα), ἀνεκοίκωνσε κάτι, ἀλλὰ τὸ θέμα τοῦ «φόντου*» εἶναι κάπως …περίεργον. (Ναί, ἑννεάφωτος… θολώνουν καὶ τὰ …νερὰ τώρα τὰ σιωνιστομάγαζα τοῦ φατσοβιβλίου!!!)
Ἐπίσης…
Τὸ ὅτι 98 καρδοῦλες καὶ ἑπτὰ κινητοποιήσεις ἔλαβαν χώρα, δὲν ἀποδεικνύει πὼς αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔκαναν κατάλαβαν τὶ ἔκαναν. Ἐν τάξει;

Τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸν Μορφέα…
…σαφέστατον!!!

Χαριτωμενιές τοῦ Ζοῦκυ;
Μπᾶ… σαφὴς θέσις τοῦ ποιὸς ἐλέγχει τὶ καὶ γιὰ ποιὸν λόγο.

Συνεπῶς; Χρειάζεται ἀκόμη τό κέντρο τῆς ζωῆς κάποιων νά εἶναι τό φατσοβιβλίον;
Πουλάκια, λουλουδάκια, καρδοῦλες, τραγουδάκια, ἀνεκδοτάκια γιὰ τοὺς περισσοτέρους… Μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως, λέει… Καλά… Μέσον καταστολῆς κι ἐξαρτήσεως λέω ἐγώ…
…καί, κάπου κάπου, κάποιες σοβαρὲς συζητήσεις, ποὺ ὅμως, ὅλα αὐτὰ μαζύ, ἀποδεικνύουν πὼς ἐκτὸς τῆς παρακολουθήσεως, τῆς συστηματικῆς καταγραφῆς, τῆς ἐξαρτήσεως ἐπὶ πλέον, δίχως νὰ τὸ θέλουν ἅπαντες οἱ σχετιζόμενοι μὲ αὐτό, συνιστοῦν μίαν καλὴν μάζα ἀπολύτως χειραγωγουμένη καὶ κατευθυνομένη.

Πῶς;
Εὔκολο… λίγο νὰ προσέξῃ κάποιος τὶς διαφημίσεις καὶ τὶς …προτάσεις, λίγα βλέπει καὶ πολλὰ ἀντιλαμβάνεται.

Φιλονόη

Σημειώσεις

* Ἡ ἰδία ἀνακοίνωσις, δίχως τὶς λυχνίες, ἀλλὰ μὲ τὰ ἴδια χρώματα, εἶναι τώρα ἔτσι:

Προφανῶς ἔπεσε καὶ κάποιο …σύρμα!!!
…μαζὺ μὲ κάποια σχετικῶς …δυσάρεστα σχόλια…

…γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ θέμα. Ἀδιάφορον. Ἐμεῖς κρατήσαμε τὶς λυχνίες καὶ τέλος.
Τὰ ὑπόλοιπα ἀφοροῦν σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τὸ τὶ παίζεται γύρω μας…

«Γιὰ νὰ μάθῃς τὸ ποιὸς κάνει κουμάντο ἀπὸ ἐπάνω σου, ἁπλᾶ βρὲς ποιόν/ποιοὺς δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ κριτικάῃς»…

Τίτλος ἄρθρου:
«Τὸ facebook συμμορφώνεται μὲ τὸ 95% τῶν ἰσραηλινῶν ἀπαιτήσεων, γιὰ ἀφαίρεση περιεχομένου (ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ), ἐδήλωσε ὑπουργός…»

– ἀπὸ τὸ κανάλι: Russia Truth

Μορφεὺς Πλάτων

Τί κάνει τό φατσοβιβλίον στούς χρῆστες; (Ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἐξαρτήσεις ποὺ καταλήγουν …μανιοκαταθλιπτικές!!!)
Πολλά… Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα δίδουν, μόνοι τους, τὸ δικαίωμα στὸν κάθε ζοῦκυ νὰ τοὺς χειραγωγῇ ὡς ἀρέσκεται…

 

(Visited 296 times, 1 visits today)
Leave a Reply