Γιάν(ν)ιιι… Μᾶς μπάφιασες!!!

Πολιτικὲς Ἀπατεωνιές!!!

Τὸ 2015 ἐψήφιζε τὴν δανειακὴ σύμβαση, δηλαδὴ τὸ 3ο μνημόνιο!!!

Σήμερα αὐτοπαρουσιάζεται ὡς μαχητὴς τῶν Μνημονίων καὶ ἀγωνιστὴς τῆς χρεοδουλοπαροικίας!
Ποιός; Ὁ Βαρουφάκης!!!
Τῶν Μνημονίων καὶ τῶν Capital Controls!

Μὴν ξεχάσετε νὰ τὸν ψηφίσετε….

Υ.Γ. Δὲν θὰ σᾶς ἀφήσουμε σὲ χλωρὸ κλαρί. Εἰδικὰ ἐσᾶς ποὺ ὀνειρεύεσθε τὸν νέο σύριζα.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Gia{2,E+11)Nis, Look who is talking now…

Δηλαδά… Αὐτά ἄραγε τά ἔλεγες καί στόν μπαμπά σου ὅταν ἦταν γιά δεκαετίες Πρόεδρος τῆς Χαλυβουργικῆς τῶν Ἀγγελοπουλέων; Τῆς Χαλυβουργικῆς μέ τίς Ὑψικαμίνους καί τίς ἄλλες …ὑπέρ-ὀχλοῦσες δραστηριότητες; Τῆς Χαλυβουργικῆς πού ἔκτισε τάν Ἑλλάδα βγάζοντας ἀπό τά ἔγκατα τῆς γὴς τρισεκατομμύρια τόννους πρώτων ὑλῶν, καθὼς καὶ τόννους πετρελαίου γιὰ νὰ κινηθοῦν οἱ μηχανὲς τῆς Βιομηχανίας Χάλυβος;
Γιατί δέν ἔλεγες στόν μπαμπὰ νά ἀλλάξῃ δουλειά καί νά ἀπασχοληθῇ μέ μίαν πιό …πράσινη καί οἰκολογική;

Ῥὲ Γιάννννννννη, δὲν ἔχεις καταλάβη ὅτι μᾶς φλόμωσες στήν Μπαρούφα;

Μπορεῖ στὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχεις εὕρη κοινὸ γιὰ νὰ ἀραδιάζῃς τὶς Μπαρουφολογίες σου ῥὲ ἀδερφέ, ἀλλὰ κᾶνε μας τὴν χάρη, καὶ δοκίμασε νὰ πῇς τὶς ἴδιες μ@λακίες, στὰ συνέδρια ποὺ πᾶς καὶ ἀναλύεις τὴν πλατφόρμα τῆς παιχνιδομηχανῆς steam ρὲ Γιά{2,Ε+11}Νη!!!

Εἰλικρινὰ ἀπορῶ γιὰ τὸ πῶς σου ἔδῶσε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὡς καθηγητής, συστατικὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὰ μεταπτυχιακά σου; Καί τί σοῦ ἔμαθε στά ἰδιαίτερα μαθήματα στό σχολειὸ ὁ πατέρας τοῦ δημάρχου Πειραιῶς, Π. Μώραλη πού τόν εἶχες δάσκαλο στά φροντιστήρια; Ὑπουργὸ τὸν εἶχε κάνη κι αὐτὸν ὁ Ἀντρέας… Ἕνας Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κι ἕνας ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ δὲν κατάφεραν νὰ σοὺ μάθουν τί ἐστι …Ἐνέργεια στόν πλανήτη γῆ;

Στὰ μάτια τῶν οἰκονομολόγων, μὴ νομίζεις ὅτι διαφέρεις πολὺ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἰρωνεύεσαι ἐπειδὴ πωλοῦν ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ. Χειρότερος εἶσαι ἐσὺ μὲ αὐτὰ ποὺ τοὺς λὲς καὶ χάσκουν σὰν τοὺς χάνους ὅταν σὲ ἀκοῦνε… Ἀκόμη γελᾶμε μὲ τὰ IOU ποὺ μᾶς ἔλεγες. Ἀλλὰ ἀκόμα πονᾶ ὁ κῶλος μας μὲ τὰ Capital Control σου.

Ἀδαλῆς Γιῶργος

Υ.Γ. Πάντως … ΜεΡαΝύΚΤα25 τὸ χειρογλύκανο δὲν κάνει ἀδερφέ μου….. Βρὲς κάτι ἄλλο νὰ μᾶς πῇς γιατί μᾶς μπαφίασες….

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply