Ἰσοβίτες δολοφόνοι ἀπελευθερώνονται

Ἀποφυλακίζονται Γιωτόπουλος, Ξηροί, Τζωρτζάτος τῆς 17Ν μὲ τοὺς νέους κώδικες, ἀπὸ Σεπτέμβριο ἀλλὰ καὶ ὁ «Λουκᾶς».
Καλὴ κοινωνία παιδιά!

Ὁ Γιωτόπουλος ἔχει 17 φορὲς ἰσόβια καὶ 25 χρόνια κάθειρξη.
Ὁ Κουφοντίνας 11 φορὲς ἰσόβια καὶ 25 χρόνια κάθειρξη.
Ὁ Χριστόδουλος Ξηρὸς ἕξι φορὲς ἰσόβια καὶ 25 χρόνια κάθειρξη.
Ὁ Σάββας Ξηρός, πέντε φορὲς ἰσόβια καὶ 25 χρόνια κάθειρξη.
Ὁ Βασίλειος Τζωρτζάτος 4 φορὲς ἰσόβια καὶ 25 χρόνια κάθειρξη.

Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ εὐνοϊκὲς διατάξεις γιὰ τοὺς καταδικασμένους γιὰ τρομοκρατία ἰσχύουν ἔστω κι ἂν ἀλλάξουν ἀπὸ τὴν ἑπομένη κυβέρνηση. Εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ λέγονται «διατάξεις οὐσιαστικοῦ ποινικοῦ δικαίου».
Ὅπως λὲν δικαστὲς καὶ εἰσαγγελεῖς ἡ νέα κυβέρνησις γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ περιορίσῃ τὶς διατάξεις αὐτές, πρέπει νὰ κάνῃ ἀγῶνα δρόμου καὶ νὰ ψηφίσῃ σειρὰ ῥυθμίσεων μὲ δικονομικὲς προϋποθέσεις ποὺ θὰ ἐμποδίζουν στὴν πράξη τοὺς καταδικασμένους γιὰ τρομοκρατία νὰ ἐξέλθουν τῶν φυλακῶν.
Τουτέστιν. Ἄντε γεια….

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply