Βιάζονται νὰ …καθαρίσουν πρὶν φύγουν!!!

Καί, στὸ μεταξύ, κυκλοφορεῖ καὶ τὸ Shredders!!!

Τὸ Shredders εἶναι ἡ συσκευὴ ποὺ κάνει τρελλὲς πωλήσεις (!!!) αὐτὲς τὶς ἡμέρες.
Καταστρέφει μνημόνια, Συμφωνίες, Μπλὸκ ἐπιταγῶν, καὶ πάσης φύσεως ἔγγραφα.

 

Τέσσερα ὑπουργεῖα συνιστοῦν, Powershred Fellowes γιατὶ αὐτοὶ ξέρουν…

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply