Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ δὲν ἐνυπάρχουν στὴν Ἐλευθερία

«Ὁ Ἐλεύθερος Λόγος μᾶς πληγώνει»…

(τοῦ Ἀνωνύμου κατ’ ἐπιθυμία του…)

Θέλει παιδεία γιὰ νὰ ἀποδέχεσαι τὴν ἴδια στιγμὴ τὸν Πιτσιρίκο καὶ τὸν Ἀρκᾶ, τὸν Κουφοντίνα καὶ τὸν Ρουπακιᾶ, καθὼς καὶ τὸ δικαίωμα νὰ παίρνουν ἄδεια (ἐφ’ ὅσον τὸ προβλέπει ὁ νόμος).

Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν στὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ ἐλεύθερος λόγος μᾶς πληγώνει, ὄχι αὐτὸς ποὺ συμφωνοῦμε, αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖο εἴμαστε κάθετα ἀντίθετοι …

Οἱ ἴδιοι, ποὺ ἦσαν ἔξαλλοι μὲ τὸν Πιτσιρίκο σήμερα ὑπερασπίζονται τὸν Ἀρκᾶ.
Νὸ valid reason to trust them.

*~~*~**~*~**~~*

Ἔχω δούλεψει στὸ «Συγκρότημα», σὲ καιροὺς παντοδυναμίας του…
Καλὰ τὰ λέει ὁ Σταφυλᾶς…
Ἀπὸ Γιῶργο Σταφυλᾶ:

Τὰ lgbtq κλπ ἔριξαν τὴν σελίδα καὶ τοῦ Ἀρκᾶ, ὅπως κάνουν καθημερινὰ ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια μὲ ἀναφορὲς σὲ κάθε τί καὶ σὲ κάθε ἕναν ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς κοσμοθεωρίας τους. Ἀνέκαθεν ἡ ἀριστερὰ εἶχε πρόβλημα μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου ἀλλὰ τοῦτοι ἐδῶ οἱ ἰδεοληπτικοὶ ποὺ ἀφρίζουν ἀπὸ θρησκευτικὸ φανατισμὸ ξεπερνοῦν ἀκόμα καὶ τοὺς νεοφωτίστους προσηλύτους τὴν ἐποχὴ τῶν θρησκευτικῶν πολέμων στὴν Εὐρώπη. Αὐτοὶ οἱ τύποι ἔχουν ἤδη ἐγκαθιδρύση μίαν τρομοκρατία ποὺ τείνει νὰ γίνῃ ἱερὰ ἐξέτασις. Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιτύχῃς σὲ ὁποιονδήποτε κλάδο ἐὰν δὲν πᾷς μὲ τὰ νερά τους (τὸ εἴδαμε ἄλλωστε καὶ μὲ τὴν συγκάλυψη τὸ τί ἔγινε).

Πληροφοριακά σας ἐνημερώνω πὼς στὴν Ἱσπανία στὸ μετρὸ ἀπαγορεύουν στοὺς ἄνδρες νὰ κάθονται μὲ ἀνοικτὰ πόδια καὶ μάλιστα κάποιες ὀργανώσεις φεμιναζὶ εἰσηγοῦνται εἰδικὰ τριγωνικὰ καρεκλάκια γιὰ νὰ καθόμαστε μαζεμένοι σὰν οὐρσουλίνες. Καὶ στὴν Σουηδία ἕνα ἀριστερὸ κόμμα εἰσηγεῖται τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὀθίας οὐρήσεως στοὺς ἄνδρες.

Ὄμορφος ὁ νέος κόσμος;

*~~*~**~*~**~~*

Καὶ ἕνα δικό μου:

Τὸ Ἀδερφᾶτο (ποὺ προεκάλεσε τὸ μπλοκάρισμα τῆς σελίδος τοῦ Ἀρκᾶ) εἶναι ἕνα καθεστωτικὸ καραφασισταριὸ πού, ἁπλῶς, αὐτὸ τὸν καιρὸ ἔχει τὸ ἐπάνω χέρι στὸ ὄνομα μίας γ@μημένης (ἀπὸ πίσω) «δημοκρατίας»…
…Ἐλέῳ Τζῶτζ Σόρος….

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ δὲν ἐνυπάρχουν στὴν Ἐλευθερία

  1. Αγαπητή πατριώτισσα, προσωπικά είμαι εναντίον της πολιτικής αντικειμενικότητας του Αρκάς? Αλλά δεν θα διανοούμουνα να αποκλείσω κάποιον να εκφράσει την άποψή του. Δεν θα επιτρέψω ούτε στον εαυτό μου να αποκλείσω οποιαδήποτε άποψη εναντίον μου, αρκεί να είναι κόσμια και στο πνεύμα του διαλόγου. Όποιος προσπαθεί να αποκλείσει κάποιον, δηλώνει όχι μόνο φασίστας, άλλα όπως έλεγαν, οι ημών πρόγονοι είναι βδέλυγμα. Την αλήθεια και το ψέμα τα χωρίζει μια πολύ λεπτή κλωστή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Ευχαριστώ.

    • Συμφωνῶ ἀπολύτως, διότι ἡ φίμωσις, εἴτε γίνεται ἐπὶ σκοποῦ εἶτε γιὰ λόγους …ἀρνητικῆς προπαγάνδας, γενικῶς, συνιστᾶ προσπάθεια χειραγωγήσεως καὶ (τελικῶς) πλήρη ἔλεγχο πληθυσμῶν.

Leave a Reply