Δὲν εἶναι τὸ σκάνδαλον στὸ ἀπτυχίωτον τοῦ ἀρχί-ΚΥΠατζοῦ

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ νέος διοικητὴς τῆς Κ.Υ.Π. δὲν ἔχει ἀνεγνωρισμένο (ἡ καὶ καθόλου) πτυχίο ἐὰν δὲν μοῦ εἶναι ἀδιάφορο, μὲ κάποιες ὑποσημειώσεις, ἴσως νὰ τὸ θεωροῦσα καὶ θετικό.
Αὐτὸ ποὺ οὐδεὶς φαίνεται νὰ προσέχῃ καὶ νὰ ἀναφέρῃ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι «ἠργάσθη» στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τοῦ Μουμπάρακ Χουσεΐν Ὀμπάμα.

Ὅσοι (λίγοι) παρακολουθοῦμε τὴν ἐξέλιξη τοῦ ῥωσσικοῦ χόαξ στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἐκτροπὴ ποὺ ἐπεχείρησαν οἱ ντὴπ στέητερς τοῦ ἀνεκδιηγήτου Ὀμπάμα (περιέργως δὲν ἀναφέρει τὸ ὁ,τιδήποτε πλέον τὸ πρῶτο θέμα, ὁ Σκαί, ὁ Στούπας καὶ τὸ λίμπεραλ καὶ οἱ στρατηγικοί τους ἀναλυτὲς) αὐτὸ εἶναι ἀπὸ μόνο του σκάνδαλο.

Οἱ σχέσεις τῆς κλίκας Μητσοτάκη μὲ τὸ ἵδρυμα Κλίντον καὶ Σόρος εἶναι παραπάνω ἀπὸ φανερὲς καὶ δόλιες.
Μὲ τὴν μικρή μας φωνὴ τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ τὸ ἀναφέρουμε καὶ νὰ τὸ σημειώσουμε.

Σὲ μία κρίσιμο γιὰ τὴν χώρα μας καμπὴ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ ἡ κλίκα Μητσοτάκη (καὶ οἱ γερμανοαγορασμένοι Ἡρακλεῖς τῆς παντοδυναμίας του τῶν ὡς ἄνω δημοσιογραφικῶν φέηκ νιοῦζ) ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὶς ἐξαρτήσεις τους.

Εἶναι ὁ μοναδικὸς λόγος ποὺ δὲν τὸν ἐψήφισα ἂν καὶ ἤμουν ἐξοργισμένος μὲ τὰ κομμουνιστάκια τοῦ Τσίπρα καὶ εἶναι ὁ βασικότερος λόγος ποὺ ὅπου μπορῶ θὰ τοῦ κάνω ἀντιπολίτευση.

Στὰ παπάρια μας τὸ πτυχίο τοῦ ἀρχικυπατζοῦ. Ἀλλοῦ λοιπὸν εἶναι τὸ ζουμί.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply