Βρεταννοὶ ἀντιδημοκράτες

Ὁ Μπόρις Τζόνσον ἐζήτησε τὴν συγκατάθεση τῆς βασιλίσσης, ὥστε νὰ κλείσῃ ἡ Βουλὴ μέχρι τὴν ἡμερομηνία τοῦ Brexit.
Καὶ διεμαρτυρήθη τὸ ἀγγλικὸ κατεστημένο γιὰ …ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειες.

Ναί. Γιατί εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ σφραγίζῃς τὴν Βουλή, κατὰ παράβαση τῆς συνήθους διαδικασίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ …παρατείνῃς, μὲ φθηνὰ τακτικίστικα τρὺκ τὴν ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως.

Ὄχι δὲν εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ ἀγνοῇς ἐπιδεικτικὰ τὴν βούληση τοῦ λαοῦ, ὅπως αὐτὴ ἐξεφράσθη ξεκάθαρα στὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα.
Ὄχι δὲν εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ νὰ ζητᾷ ὁ …ἀριστερὸς Κόρμπιν, σὲ κάθε εὐκαιρία, νέο δημοψήφισμα.
Γιατί ὁ Τζόνσον εἶναι ἀκροδεξιὸς καὶ ἐθνικιστής. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ στέκει ἀντίθετος στὸ Εὐρωιερατεῖο, εἶναι αὐτοδίκαια ἀκροδεξιὸς καὶ ἐθνικιστής. Καὶ ὁ λαὸς ποὺ ἐψήφισε ὑπὲρ τοῦ Brexit, τὰ ἴδια εἶναι. Πατριωτισμὸς σὲ αὐτὸ τὸ κλειστὸ σύστημα νοεῖται ἡ πίστις στὸ Εὐρωενωσιακὸ κατεστημένο.

Μέχρι καὶ ὁ Χίου Γκρᾶντ ἐπεστρατεύθη, μὲ τὴν γοητεία του νὰ ξεχειλίζῃ, μαγνητίζοντας τὸν θηλυκὸ πληθυσμό, γιὰ νὰ ἐπιτεθῇ στὸν Τζόνσον.


Τὸ ξίδι ἢ ξύδι εἶναι ὄξινο ὑγρὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ζύμωση τῆς αἰθανόλης τοῦ κρασιοῦ σὲ αἰθανικὸ ὀξύ, μετὰ ἀπὸ χρόνια, χωρὶς τὴν προσθήκη σακχάρεως καὶ μὲ τὴ βοήθεια κάποιων χρησίμων βακτηρίων. Εἶναι γευστικὸ συμπλήρωμα σὲ σαλάτες καὶ φαγητά. Χρησιμεύει ἐπίσης καὶ ὡς κατευναστικὸ σὲ περιπτώσεις θυμοῦ καὶ ὑστερίας. Κάποιος νὰ τὸ πῇ στὸν Χίου καὶ στὸ ὑπόλοιπο συνάφι φιλελέδων καὶ ἀριστερῶν εὐρωλιγούρηδων….

Δανόπουλος Περικλῆς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply