Θά πληρώνουμε δίδακτρα στήν (μετά brexit) Ἀγγλία;

Νὰ τὰ πάρουμε ὅμως ἕνα ἕνα τὰ θεματάκια, γιατί κάποιοι ἔχετε μπερδευθῆ.
Ἱστορία δὲν γνωρίζετε βεβαίως (οὔτε τὴν μικρᾶ λεγομένη) καὶ ὡς μάρτυρες (ὄχι τοῦ Ἰεχωβᾶ) ἀλλὰ τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ ποὺ εἶσθε ἀγνοεῖτε βασικὲς παραμέτρους.

Συνέχεια

Ἐν τῷ μεταξύ στὴν Ἐσπερία…

Ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε τὰ δικά μας βάσανα, (τί δήλωσε κάποια Δόμνα ἀγνώστων λοιπῶν [πολιτικῶν] στοιχείων, τί εἶχε δηλώση πρὸ ἑξαμήνου ἡ Νίκη, ποὺ τελικά μας βγῆκε θεούσα, ἢ οἱ γνωστοὶ βαθειοὶ προβληματισμοὶ τῆς ἡμέρας γιὰ τὸ ἂν ὁ Μεταξᾶς ἦταν τελικὰ ἥρως ἢ δικτάτωρ), «πράμματα» συμβαίνουν στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Συνέχεια

Ἐν ἰσχύει (ἐπὶ τέλους!!!) τὸ brexit!!!

Τὰ οἰκονομικὰ βέβαια δὲν τὰ γνωρίζω καλά, ἔχω ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἀκόμη καὶ βραχυπρόθεσμα θὰ τὰ πάη ἐξαιρετικά.
Γιὰ ἐμένα τὸ ζήτημα τοῦ brexit, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξε θέμα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὡς τέτοιο τὸ ὑπεστήριξα μέχρι παρεξηγήσεως.
Συνέχεια

Βρεταννοὶ ἀντιδημοκράτες

Ὁ Μπόρις Τζόνσον ἐζήτησε τὴν συγκατάθεση τῆς βασιλίσσης, ὥστε νὰ κλείσῃ ἡ Βουλὴ μέχρι τὴν ἡμερομηνία τοῦ Brexit.
Καὶ διεμαρτυρήθη τὸ ἀγγλικὸ κατεστημένο γιὰ …ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειες.

Ναί. Γιατί εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ σφραγίζῃς τὴν Βουλή, κατὰ παράβαση τῆς συνήθους διαδικασίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ …παρατείνῃς, μὲ φθηνὰ τακτικίστικα τρὺκ τὴν ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως.
Συνέχεια

Δίχως Ἐθνικὰ σύνορα ἐννοοῦν τὴν Εὐρώπη

Ὅταν ἀκοῦτε Εὐρώπη τῶν περιφερειῶν νὰ κουμπώνεσθε.
Αὐτὸν δὲ ποὺ τὸ ἐκστομίζει νὰ τοῦ σερβίρετε ἕνα ἄπερ-κᾶτ ξεγυρισμένο. Συνέχεια

Ὥρα νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ Brexit

«Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἐλευθερία, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἐθνικὸ κράτος μὲ σαφῶς καθορισμένα ὅρια, τρόπο καὶ ἀξίες ζωῆς παραδεκτὲς ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἔξω ἀπὸ αὐτὲς τὶς παραδοχὲς ἐλευθερία δὲν ὑφίσταται».

Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος

Συνέχεια