Δὲν εἶναι νὰ γελᾷ κάποιος τώρα μὲ τὴν Βρεταννία…

Ὅ,τι πονᾷ τὸν λελὲ κάνει καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα!!!

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἴσως ὁ μεγαλύτερος πολιτικὸς μετὰ τὴν ἐποχὴ Θάτσερ στὴν μεγάλη Βρεταννία. Συνέχεια

Δὲν …κινδυνεύει πλέον ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀπὸ τὴν Ἀγγλία

Στὶς Βρυξέλλες πλέον τὸ ἀφήγημα εἶναι πώς «…εὐτυχῶς, ἔφυγε ἡ Μεγάλη Βρεταννία καὶ δὲν θὰ μᾶς ἐνοχλοῦν μὲ τὶς ἀπόψεις τους…».

Ἐμ, βέβαια, τὰ προσεχῆ δύο μὲ τρία χρόνια θὰ ἔχουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ Πολωνία-Οὐγγαρία γιὰ νὰ τοὺς κάνουν «μποῦλιγκ» οἱ διάφοροι φερχόφσταντ καὶ μὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὸν Σαλβίνι ποὺ θὰ τοὺς «φορέση» ἕνα ἰταλέξιτ ὅλο δικό τους.
Συνέχεια

Ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἔνωση τῶν φεντεραλιστῶν εἶναι νεκρή

Πρόσφατα ὁ Nigel Farrage, τοῦ UKIP, ἀνέδειξε τὴν δικτατορικὴ ἐμμονὴ τῶν εὐρωφεντεραλιστῶν: Δὲν ρωτήσατε κανέναν γιὰ πολιτικὴ ἔνωση! Προχωρήσατε δίχως καμμία νομιμοποίηση καὶ καμμία συμμετοχὴ πόσο μᾶλλον ἀποδοχὴ τῶν πολιτῶν!

Συνέχεια

Ὁ χειρότερος χειμώνας τῶν τελευταίων ἐκατὸ ἐτῶν μᾶς ἔρχεται…

Κατὰ τὰ λεγόμενα Ῥώσσων ἐπιστημόνων, αὐτὸς ὁ χειμώνας θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἄλλων, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς ἀνατρέψουν τὴν ἀντίληψι ποὺ ἔχουμε γιὰ τοὺς …χειμῶνες. Αὐτὸ σημαίνει βεβαίως πὼς τὸ παραμύθι τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς κατέῤῥευσε διὰ παντὸς καὶ πὼς τὸ 99% τῶν ἐπιστημόνων ποὺ τὸ ὑπεστήριξαν ἦταν ἤ ἠλίθιοι ἤ ψεύτες ἤ ἐν τελῶς ὑποτεταγμένοι στὶς ἐντολὲς ποὺ ἐλάμβαναν. Συνέχεια