Δὲν εἶναι νὰ γελᾷ κάποιος τώρα μὲ τὴν Βρεταννία…

Ὅ,τι πονᾷ τὸν λελὲ κάνει καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα!!!

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἴσως ὁ μεγαλύτερος πολιτικὸς μετὰ τὴν ἐποχὴ Θάτσερ στὴν μεγάλη Βρεταννία.


Τρεῖς ἐκλεγμένοι ἀπὸ τὸ ukip τὸ κόμμα ποῦ ἵδρυσε φεύγοντας ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς κατάφεραν μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ τελικῶς νὰ βγάλουν τὴν μεγάλη Βρεταννία ἀπὸ αὐτὸ τὸ Δρομοκαΐτειο τῶν ἐθνῶν.
Ἐλοιδορήθη καὶ ἐγελοιοποιήθη ἀπὸ ὅλα τὰ φρικιὰ τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ, στὴν πατρίδα του καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ τελικῶς ἔκανε πράξη τὴν πολιτική του ἀπόφαση.

Παιδὶ τοῦ θατσερισμοῦ καὶ ἐπιτυχημένος ἐπιχειρηματίας ὁ ἴδιος ἔχει τὴν ἄνεση νὰ πῇ ἕνα μεγάλο «φὰκ ὄφφ» στὰ εἴκοσι χιλιάδες εὐρῶ τὸν μῆνα, στὰ κοκτέιλ πάρτυ καὶ στὰ ντίνερ τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Στρασβούργου.

Προσωπικῶς τὸν ἐγνώρισα τὸ 2013 ὅταν εἶχα μαγαζὶ στὶς Βρυξέλλες. Ἐρχόταν καὶ καθόμασταν ἔξω μὲ βροχὴ καὶ μὲ χιόνι ἀκόμη, καπνίζαμε ἀπὸ ἕνα πακέτο τσιγάρα ὁ ἕνας καὶ αὐτὸς κατενάλωνε μόνο κρασὶ ἀπὸ ἑλληνικὲς ποικιλίες.

Στὴν ἀρχὴ καὶ μέσα στὴν εἰκόνα ποὺ μου εἶχε καλλιεργήση τὸ εὐρωλελέεδικο κατεστημένο, τὸν κυττοῦσα μὲ ὑποψία, ἀλλὰ μὲ τὸν καιρὸ ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι εἶχα νὰ κάνω μὲ ἕναν ξεχωριστὸ ἄνθρωπο, ἕναν ἄνθρωπο μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν ζωή, ποῦ δὲν ἔχει ὁποιανδήποτε σχέση μὲ τὰ πολιτικὰ ἑρπετὰ τῶν Βρυξελλῶν.

Θὰ μπορῶ νὰ πῶ στὰ ἐγγόνια μου, ἂν τὰ καταφέρω καὶ δὲν φύγω ἀπὸ τοῦτον τὸ μάταιο κόσμο νωρίς, ὅτι ἐγνώρισα ἕναν πολὺ σημαντικὸ Βρεταννό, τὸν σημαντικότερο ἴσως τοῦ πρώτου τετάρτου τοῦ 21ου αἰῶνος.

Ὁ ἄλλος μεγάλος θεωρητικὸς τοῦ συντηρητισμοῦ, ποὺ ἐσύχναζε στὸ «φίλεμα» ἦταν ὁ συντηρητικὸς εὐρωβουλευτὴς καὶ εὐρωσκεπτικιστὴς Ντάνιελ Χάναν, ἀλλὰ ἐκεῖνος οὔτε ἐκάπνιζε, οὔτε ἔπινε καὶ δὲν εἶχε πλάκα.

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Φίλος μεσίτης μὲ ἐπληροφόρησε, ὅτι τὰ τελευταία εἰκοσιτετράωρα δὲν ἔχει οὔτε λεπτὸ κενό, ἀφοῦ δείχνει διαμερίσματα σὲ Βρεταννοὺς τραπεζῖτες, Χετζ φᾶντερς, χρηματιστὲς κλπ, οἱ ὁποῖοι ἑτοιμάζονται μὲ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας νὰ μεταναστεύσουν σὲ μία ὑποσχομένη εὐρωπαϊκὴ χώρα, μὲ ὡραῖο καιρὸ καὶ στὸν πυρήνα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως καὶ τοῦ εὐρώ.
Σᾶς ζηλεύουμε, λὲε αὐτοὶ οἱ ἔρμοι χρηματιστές, ποῦ εἶσθε μία εὐρωπαϊκὴ χώρα.
Ψάχνουν, ἀπὸ ὅ,τι μου εἶπε, δυάρια καὶ γκαρσονιέρες, στὰ κάτω Πατήσια, τὸν Βοτανικὸ καὶ τὴν παλαιὰ Κοκκινιά, γιατί θέλουν νὰ ἀναπνέουν τὸν ἀέρα τῆς πολυπολιτισμικότητος ποῦ ἀναδύουν αὐτὲς οἱ περιοχές.

Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ψάχνουν σπίτια στὴν Βάρη πίσω ἀπὸ τὰ «βλάχικα» γιατί τοὺς ἀρέσει τὸ ἀρνὶ καὶ τὸ κοκορέτσι.

Αὐτὸ ποὺ μου εἶπε ἐπίσης ὁ φίλος μεσίτης εἶναι, ὅτι ἐρωτοῦν ἐὰν τὰ φαρμακεία ἔχουν ντεπὸν καὶ τὰ σοῦπερ μάρκετ χαρτιὰ ὑγείας.
Κερδᾶμε ἀδέρφια, κερδᾶμε.

Μαθαίνω, ἐπίσης, ὅτι μαζεύουν ὑπογραφὲς στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἐπαναληφθῇ τὸ δημοψήφισμα στὴμ Βρεταννία.
Κορυφαῖος εὐρωλελὲς ἐδήλωσε, ὅτι δὲν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ σκεπτόμενοι Εὐρωπαῖοι νὰ ἀφήσουμε τοὺς Βρεταννοὺς μόνους τους.

Πίσω ἀπὸ τὴν προσπάθεια εὑρίσκονται ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἱδρύματος Σόρος ἐν Ἑλλαδι, ἀντιπρόσωποι τοῦ Κλίντον φαουντέσιον καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐδήλωσε, πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, ποὺ εἶναι πρώτη προτεραιότης γιὰ τὴν κυβέρνησή του, θα ἀσχοληθῆ καὶ μὲ τὴν Βρεταννία ποὺ τὴν θεωρεῖ ἐξ ἴσου σημαντικὴ ὑπόθεση.
Ἔβαλε δὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν ἐπανάλειψη τοῦ δημοψηφίσματος τὸν κύριο Αὐγενάκη μὲ ἀντιπρόεδρο τὸν κύριο Μαρινάκη.

Χιλιάδες λελέδες τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως ἐκδηλώνουν ἤδη ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ μποῦν στὴν ἐπιτροπὴ ἐπαναλείψεως τοῦ δημοψηφίσματος.
Ἐπὶ τέλους ἡ Ἑλλὰς ἀποκτᾶ διπλωματικὴ καὶ παρεμβατικὴ ὑπόσταση.

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply