Δὲν ἔπεσε… «Μᾶς τὸ κατέῤῤιψαν»…

Ὅταν τὰ «πριτσίνια» ἀπὸ τὴν ἄτρακτο ἑνὸς ἐλικοπτέρου ποὺ κατέπεσε στὴν θάλασσα, ἔχουν τριπλάσιο μέγεθος ἀπὸ τὰ κανονικά, ποὺ ἔμειναν στὴν θέση τους (βλέπε φωτογραφία) καὶ εἶναι τὰ «μαγικὰ πριτσίνια», ποὺ βγαίνουν πρὸς τὰ …μέσα (!!!) κι ὄχι πρὸς τὰ ἔχω, ἀκόμη κι ἕνας ἀδαὴς θὰ σκεφθῆ τὸ αὐτονόητον, ὅτι δηλαδή, τὸ ἐλικόπτερο κατεῤῥίφθη ἀπὸ πυρά!!!

Αὐτὸ ὅμως τὸ συμπέρασμα δὲν τὸ συμμερίζεται τὸ ἐπίσημο πόρισμα καὶ πολλοὶ φίλοι μου στρατιωτικοὶ ἐπιμένουν ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι…

Ἀνεξαρτήτως ὅμως ἀπὸ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια τελικῶς, στὴν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πλανᾶται πάντα ἡ ὑποψία ὅτι τὸ ἑλικόπτερό μας μὲ τοὺς τρεῖς ἥρωές μας, Καραθανάση, Βλαχάκο καὶ Γιαλοψὸ «μᾶς τὸ ἔῤῤιξαν»!!!  

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply