Λές νά μήν ὑπάρξουν …«σοβαρές» δικαιολογίες γιά νά «πέσῃ» (καί) ὁ Μαδοῦρο;

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο ἔχει ὄπλα μαζικῆς καταστροφῆς.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Σαντάμ.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο ὑποθάλπει τὴν τρομοκρατία.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Καντάφι.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο προκαλεῖ ἀνθρωπιστικὴ καταστροφή».
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Μιλόσεβιτς καὶ τὶς πίπες τῆς Μόνικα.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο ἐξελέγη μὲ μεγάλη νοθεία.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Ἄσαντ.»

Pompeo: “«Ὁ Μαδοῦρο θὰ κρατικοποιήση τὰ μεταλλεῖα χαλκοῦ.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Ἀλιέντε.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο μᾶς εἶπε «Στὸν διάβολο μὲ τὴν βοήθειά σας.».»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Σουκάρνο.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο ζηλεύει τὴν δημοκρατία καὶ τὶς ἀξίες μας.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τοὺς Ταλιμπᾶν.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο μᾶς ἔχει πλημμυρίση στὴν κόκα.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Νοριέγκα.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο θέλει νὰ φέρῃ τὸν κομμουνισμὸ στὴν χώρα.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Ὀρτέγκα.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο εἶναι ἐχθρὸς μὲ τὸν κλῆρο.»
Trump: “Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Μοσαντέκ.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο θὰ ἐγκαταστήση ῥωσσικὲς πυρηνικὲς κεφαλές, ποῦ θὰ στοχεύουν κατ’ εὐθείαν στὸ ὀβὰλ γραφεῖο. Μπρ.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν μὲ τὸν Φιντέλ.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο βομβαρδίζει τὸν λαό του.»
Trump: «Αὐτὸ ἦταν πάλι μὲ τὸν Καντάφι.»

Pompeo: «Ὁ Μαδοῦρο θέλει νὰ σκοτώσῃ τὸν μπαμπά σας.»
Trump: «Daddy is already dead, you asshole.»

Pompeo: «Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ κ. Πρόεδρε, ἀλλὰ ἡ Βενεζουέλα, εἶναι ἡ 8η μὲ τὰ μεγαλύτερα ἀποθέματα πετρελαίου στὸν κόσμο, καὶ τὰ δεύτερα μεγαλύτερα ἀποθέματα χρυσοῦ, ποῦ ἡ ἀξία τοὺς ὑπερβαίνει τὸ ΑΕΠ τῆς Χιλῆς καὶ τῆς Δανίας μαζύ. Τὰ ἀποθέματα σιδήρου ξεπερνοῦν τὸ ΑΕΠ τοῦ Μεξικοῦ ἢ τῆς Ἱσπανίας.
Σὲ διαμάντια, τὸ ποσὸ εἶναι ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ ΑΕΠ Παραγουάης ἢ Βολιβίας.
Πρόσφατα μάλιστα ἀπεδείχθη ὅτι τὸ ἔδαφός της διαθέτει Κολτάνιο.
Τὰ πετρέλαια τὰ εἴχαμε μέσῳ τῆς ExxonMobil γιὰ 40 χρόνια, μέχρι ποὺ Τσάβες καὶ Μαδοῦρο τὰ ἐθνικοποίησαν,
τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ ἐρευνητὲς τῆς ExxonMobil εὕρισκαν τὶς μεγαλύτερες παράκτιες πηγὲς πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου τοῦ κόσμου.
Αὐτὴ ἡ θαλάσσια περιοχή, ἀνήκει στὴν Βενεζουέλα, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ ποῦμε ὅτι ἀνήκει στὴν γειτονικὴ Γουιάνα.
Ἐπίσης στέλνει χρυσὸ στὸν Ἐρντογᾶν καὶ παίρνει μακαρόνια, φάρμακα, χαρτὶ ὑγείας καὶ προφυλακτικά.
Περαιτέρῳ κ. Πρόεδρε, μὲ τὴν ἀνάσχεση Κίνας καὶ Κίμ, δὲν εἴχαμε σπουδαῖες ἐπιτυχίες.
Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν αἱμοσταγῆ Ἄσαντ, ὁ θεομπαίκτης καὶ φίλος σας Ἐρντογᾶν, ἀγοράζει ὄπλα τοῦ ἐχθροῦ,
ἐνῶ μόνον ὁ Κούλης του Μητσοτάκη μᾶς σέβεται στὴν Εὐρώπη.
Καὶ μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ κ. Πρόεδρε, πῶς θὰ πᾶμε σὲ ἐκλογές;
Μὲ τὸ Ἰρᾶν δὲν βλέπω νὰ γίνεται κάτι, ἐνῶ οὔτε τὸ τεῖχος μὲ τὸ Μεξικὸ δὲν καταφέραμε νὰ ὁλοκληρώσουμε!»
Trump: «Στέλνεις τώρα τελεσίγραφο νὰ κάνουν ἄμεσα ἐκλογὲς καὶ παραλλήλως πολλαπλασιάζεις τὶς οἰκονομικὲς κυρώσεις. Θὰ τὸ κάνουμε νὰ ἐμφανισθῇ σὰν «ὀλλανδικὴ ἀσθένεια».»

«Τὸ νὰ σᾶς ὑποστηρίξουμε ἦταν ἡ πρώτη ἀπόφασις ποὺ λάβαμε στὸν τομέα τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτική», εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὸν ἡγέτη τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Βενεζουέλας»


πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Πολυζωΐδης Θανάσης

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply