Δὲν χάσαμε ὅμως τὴν …«ἐθνική μας ἑνότητα»!!!

Νεο-Έλλην, ἕνα σπάνιο εἶδος!!!!!

  • Δέκα χρόνια μνημόνια καὶ γιὰ ἑκατὸ χρόνια κατοχικῶς ὑποθηκευμένος.
  • Οἱ ἐπιχειρήσεις του κλείνουν.
  • Ἡ φορολογία τὸν γονατίζει.
  • Οἱ πλειστηριασμοὶ χωρὶς ὅρια καὶ φραγμοὺς ἔρχονται.
  • Ἄποροι Ἕλληνες ἄστεγοι κι ἄνεργοι ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται.
  • Ὁ Τοῦρκος τὸν χαβά του.
  • Οἱ πολιτικοί του χαρίζουν τὸ μισὸ Αἰγαῖο
  • Ἐποικίζουν τὴν χώρα του χωρὶς πόλεμο.

Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ἔχουμε «ἐθνικὴ ἑνότητα»…

Λάλλας Παναγιώτης 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply