Ξεκίνησε τὸ ξήλωμα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μετὰ τὸ brexit…!!!

Τὸ fallout τῶν βρεταννικῶν ἐκλογῶν στὸ Ἡνωμένον Βασίλειον συνεχίζεται ἀμείωτο.
Τοὺς λὶμπ ντὲμς καὶ τὰ ἀλλὰ εὐρωφρικία τὰ ξεβρακώνουν πλέον στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως καὶ τὰ πηγαίνουν πάηπ ἄςς.
Στὴν Ἑλλάδα τὰ κάνουν στελέχη στὸ ἐπιτελικὸ κράτος καὶ προέδρους σὲ ὀργανισμούς.
Συνέχεια

Βρεταννικὲς ἐκλογὲς καὶ ἑλληνόφωνες …ὑστερίες!!!

Σὲ σχέση μὲ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογές.Δὲν ἔγραψα κάτι γιὰ ἡμέρες σχετικὰ μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειον.
Δὲν εἶπα κάτι ὅταν ἔλεγαν τὰ εὐρωφρικιὰ ὅτι μετενόησαν οἱ Βρεταννοὶ γιὰ τὸ brexit.
Δὲν ἔκανα σχόλια ὅταν ὅλοι ἐξύβριζαν  τὸν Μπό-Τζό.
Οὐδέποτε εἶπα ποτὲ γιὰ τὴν προσωπική μου σχέση μὲ τὸν Φάρατζ καὶ ποσὸ ἔξυπνος καὶ ἰδιαίτερος εἶναι.

Συνέχεια

Θά ἔσωζε τό Brexit τούς Ἄγλλους;

Αὐτὸς ὁ διαφωτιζμὸς ποὺ πάθαμε, ὡς ἄτομα καὶ ὡς κοινωνίες, διὰ τῆς βίας, τῆς παραλόγου προπαγάνδας καὶ τῆς συστηματικῆς μας ἐκπαιδεύσεως, δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ ξεπεράσουμε συντόμως.
Δυστυχῶς μας, ὡς κοινωνίες, πέραν τῆς ἀκραίας λοβοτομῆς μας, πάσχουμε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, μὲ πρῶτο καὶ κύριον τὸ σύστημα τῆς (ἀ)-δικαιοσύνης. Κι αὐτὸ τὸ φαινόμενον δὲν εἶναι ἑλλαδικὸ ἀλλὰ πανευρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιον.
Συνέχεια

Θά πληρώνουμε δίδακτρα στήν (μετά brexit) Ἀγγλία;

Νὰ τὰ πάρουμε ὅμως ἕνα ἕνα τὰ θεματάκια, γιατί κάποιοι ἔχετε μπερδευθῆ.
Ἱστορία δὲν γνωρίζετε βεβαίως (οὔτε τὴν μικρᾶ λεγομένη) καὶ ὡς μάρτυρες (ὄχι τοῦ Ἰεχωβᾶ) ἀλλὰ τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ ποὺ εἶσθε ἀγνοεῖτε βασικὲς παραμέτρους.

Συνέχεια

Ἐν τῷ μεταξύ στὴν Ἐσπερία…

Ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε τὰ δικά μας βάσανα, (τί ἐδήλωσε κάποια Δόμνα ἀγνώστων λοιπῶν [πολιτικῶν] στοιχείων, τί εἶχε δηλώση πρὸ ἑξαμήνου ἡ Νίκη, ποὺ τελικά μας βγῆκε θεούσα, ἢ οἱ γνωστοὶ βαθειοὶ προβληματισμοὶ τῆς ἡμέρας γιὰ τὸ ἂν ὁ Μεταξᾶς ἦταν τελικὰ ἥρως ἢ δικτάτωρ), «πράμματα» συμβαίνουν στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Συνέχεια

Ἐν ἰσχύει (ἐπὶ τέλους!!!) τὸ brexit!!!

Τὰ οἰκονομικὰ βέβαια δὲν τὰ γνωρίζω καλά, ἔχω ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἀκόμη καὶ βραχυπρόθεσμα θὰ τὰ πάη ἐξαιρετικά.
Γιὰ ἐμένα τὸ ζήτημα τοῦ brexit, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξε θέμα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὡς τέτοιο τὸ ὑπεστήριξα μέχρι παρεξηγήσεως.
Συνέχεια