Βρεταννικὲς ἐκλογὲς καὶ ἑλληνόφωνες …ὑστερίες!!!

Σὲ σχέση μὲ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογές.Δὲν ἔγραψα κάτι γιὰ ἡμέρες σχετικὰ μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειον.
Δὲν εἶπα κάτι ὅταν ἔλεγαν τὰ εὐρωφρικιὰ ὅτι μετενόησαν οἱ Βρεταννοὶ γιὰ τὸ brexit.
Δὲν ἔκανα σχόλια ὅταν ὅλοι ἐξύβριζαν  τὸν Μπό-Τζό.
Οὐδέποτε εἶπα ποτὲ γιὰ τὴν προσωπική μου σχέση μὲ τὸν Φάρατζ καὶ ποσὸ ἔξυπνος καὶ ἰδιαίτερος εἶναι.

Ἀπόψε λοιπὸν τὸ εὐρωπαϊκό σας μπουρδέλο σᾶς τὸ γ@μᾶ ὁ Μπὸ-Τζὸ καὶ ὁ Φάρατζ.
Καὶ ἡ μεγάλη μου χαρὰ εἶναι οἱ 13 ἕδρες τῶν γερμανοφρικιῶν τῶν λὶμπ Ντέμς.
13 ἕδρες στὶς 649.
Σᾶς γ@μᾶ ὁ Μπό-Τζό!!!

Τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον δὲν εἶναι Ἑλλάς.
Τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἡττήθησαν, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ καί, θὰ πρέπηι νὰ ἀλλάξουν, ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιζήσουν.

Τὸ brexit δὲν ἦταν μία στιγμὴ ποὺ οἱ Βρεταννοὶ ἐλαΐκιζαν ἀλλὰ μία πραγματικότης, ποὺ τὴν ἑπομένη δεκαετία θὰ συγκλονίση τὴν Εὐρώπη.

Ἡ μέση καὶ ἐργατικὴ τάξις ψηφίζει συντηρητικὰ καὶ ἐθνικά.
Τὸ ἔθνος κράτος δὲν πέθανε ἀκόμη.
Ἡ ἀριστερὰ εἶναι ἡ πλέον συστημικὴ δύναμις στὸν σημερινὸ κόσμο καὶ οἱ ἐργατικοὶ ἡττήθησαν γιατί ἐταύτίσθησαν μὲ τὶς ἐλίτ.
Ἡ ἑλληνικὴ ἀλητο-ἐλὶτ θὰ συνεχίση νὰ κυβερνᾷ χωρὶς κάποιο πρόβλημα ἀκόμη καὶ στὴν ὁρατὴ πλέον ἐθνικὴ ἥττα.

Ἀκολουθεῖ στὴν ἔξοδο ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Πολωνία καὶ στὸ βάθος δρόμος ἡ Γαλλία.
Γενικά σας γ@μᾶ ὁ Μπόρις.

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πάντως, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς προφητεῖες τοῦ μετώπου τῆς λογικῆς, οἱ θεοποιημένες ἀγορὲς ἀντιδροῦν ἄλλως.
Μετὰ τὶς μ@λακίες τους γιὰ τὸν Ντάντυ Ντόναλντ σήμερα τρῶν τὸ κ@υλί τους τὰ ἀνεγκέφαλα μέτωπα τῆς λογικῆς ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.
1,20 ἡ λίρα μὲ τὸ εὐρῶ….
Τελικῶς τὸ brexit μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι καὶ τόσο κακὸ λὲν οἱ (θεοποιημένες ἀπὸ τὰ φρικιὰ) ἀγορές.

Σᾶς γ@μᾶ ὁ Μπὸ Τζό… Κοροϊδάρες… Ἔεεεεε κοροιδάρες.

Δημοσιογραφικὰ καὶ Ὑπουργικὰ Παρελκόμενα

Παρακολουθῶ ὅλα τὰ διεθνῆ κανάλια γιὰ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογές.
Ὅλοι θεωροῦν τὴν ἐκλογὴ Τζόνσον ὡς θρίαμβο τοῦ brexit.
Ὑπάρχει ὅμως τὸ γαλατικὸ χωριὸ τῶν εὐρωφιλελέδων τῆς Ἑλλάδας ποὺ ἀντιστέκεται.
Αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ ἥττα τοῦ Κορμπῦν.
Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τὴν βοήθειά μας, εἶναι σὲ ἀποδρομὴ καὶ ἀκοῦν Πορτοσάλτε, διαβάζουν Στούπα καὶ Μαυρίδη γιὰ νὰ συνέλθουν.

Βοηθῆστε τους.

Βλέπω BBC καὶ CNN ἀπὸ τὸ πρωὶ καὶ παρακολουθῶ τὰ οἰκονομικὰ νέα σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκλογές.
Λὲν (αὐτοὶ οἱ ἀληταράδες) ὅτι τὰ κέρδη τῆς στερλίνας ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν διάθεση τῶν ἐπενδυτῶν νὰ ἐπενδύσουν πλέον στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τοῦ Μπὸ Τζό.
Ἀλλοιῶς τὰ ἔλεγαν τὰ τελευταία 3,5 χρόνια.
Ἀληταράδες.
Ἐκεῖνες οἱ π@υτάνες στὶς Βρυξέλλες, ὁ Γκὺ καὶ τὰ ἀλλὰ φρικιά, ὁ Ἀβραμόπουλος (ὁ λαδιάρης) καὶ ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς τί νὰ κάνουν;;;;

Θυμάστε πού ἔλεγε ὁ ΣΚΑΙ γιὰ τὶς σφαλιάρες ποὺ ἔτρωγε ὁ Μπό-Τζό στὸ κοινοβούλιο;
Τώρα κλαῖς σὰν λελές…..

Νωρίτερα σήμερα τὸ πρωὶ ὁ κύριος Μαυρίδης τοῦ Λύμπεραλ τζῆ ἂρ καὶ ὁ κύριος Στούπας ἀπὸ τὸ κάπιταλ, μὲ τὴν εὐγενικὴ χορηγία τοῦ ὁμίλου Ἀλαφούζου, μαζεύουν ἤδη χαρτιὰ ὑγείας καὶ φάρμακα νὰ τὰ στείλουν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο.
Θὰ μᾶς ἐνημερώσουν σύντομα.

Φίλοι εἶδαν τὸν Στούπα σήμερα τὸ πρωὶ στὸ Λονδῖνο ἔξω ἀπὸ τὸ Γουέστμινστερ νὰ μαζεύῃ ὑπογραφὲς γιὰ ἐπανάληψη τοῦ δημοψηφίσματος.
Ὁ Μαυρίδης καὶ οἱ «ἀλαφουζαῖοι» μὲ τὴν κυρία Σία Μπακογιάννη Κοσιώνη ἀσχολοῦνται μὲ τὴν συλλογὴ χαρτιῶν ὑγείας γιὰ νὰ τὰ στείλουν στὴν Μεγάλη Βρεταννία γιὰ νὰ μὴ μείνουν οἱ Βρεταννοὶ ἀσκούπιστοι ἀπὸ τὸ χέσιμο ποὺ τοὺς ἔριξαν…

Ὁ ὑπουργὸς ἀναπτύξεως κύριος Ἀδωνις Σπυρέτος (χρόνια πολλὰ σπυράκο γιὰ ἐχθὲς) ἔκανε δηλώσεις πρὶν λίγο γιὰ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογές.

Ἐδήλωσε…

«Ἔχουμε ἤδη ἐνδιαφέρον ἀπὸ μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ city ποὺ θέλουν νὰ μετακινηθοῦν στὴν εὐρωζώνη.
Θέλουν νὰ μετακινηθοῦν στὴν Λιβαδειὰ καὶ στὰ Σάλωνα.
Τοὺς περιμένουμε καὶ στὰ Σάλωνα θὰ σφάξουμε καὶ ἀρνιὰ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦμε.
Αὐτὰ εἶναι τὰ κέρδη του νὰ ἔχῃς γιὰ νόμισμα τὸ εὐρῶ».

Χαρεῖτε….

Μεγάλοι κολοσσοί, εἰδικῶς στὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα μετακινοῦνται πλέον στὴν σταθερὰ Εὐρώπη καὶ εὐρωζώνη.
Ἡ Λιβαδειὰ καὶ τὰ Σάλωνα ἀναμένουν μία καλὴ ἕνεση ἀπὸ αὐτὴ τὴν μετακίνηση.

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply