Ἐν ἰσχύει (ἐπὶ τέλους!!!) τὸ brexit!!!

Τὰ οἰκονομικὰ βέβαια δὲν τὰ γνωρίζω καλά, ἔχω ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἀκόμη καὶ βραχυπρόθεσμα θὰ τὰ πάη ἐξαιρετικά.
Γιὰ ἐμένα τὸ ζήτημα τοῦ brexit, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξε θέμα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὡς τέτοιο τὸ ὑπεστήριξα μέχρι παρεξηγήσεως.

Δὲν μπορεῖ ὁ οἱοσδήποτε γραφειοκράτης νὰ εἶναι ὑπεράνω της ἐθνικῆς βουλήσεως οἱουδήποτε ἔθνους.
Ἡ μανία μὲ τὴν ὁποία τὰ κατεστημένα τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἡ διεθνὴς σοσιαλιμπερὰλ τάξις ἐστάθησαν ἀπέναντι ἀπὸ τὸ brexit ἦταν τουλάχιστον «ὕποπτος».
Κοντά τους καὶ τὰ ἐξωνημένα ἑλληνικὰ κέντρα παραπληροφορήσεως καὶ οἱ μεηνστρῆμ «ἰνφλουένσερς» τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης.

Σὰν ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἀπόψε νιώθω Βρεταννός.

Σήμερα λοιπὸν ἀπεχώρησε οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἡ δευτέρα μεγαλυτέρα οἰκονομία καὶ ὁ ἰσχυρότερος στρατός της.

Στὴν Ἰταλία ὁ Ματθαῖος Σαλβίνι πραγματοποιεῖ μία συγκλονιστικὴ πορεία πρὸς τὸν Λαό.
Ἡ Τρίτη μεγαλυτέρα οἰκονομία σὲ λίγο καιρὸ θὰ θέση κι αὐτὴ τὰ ὑπαρξιακά της διλήμματα καὶ θὰ εἶναι σκληρά.

Ἐνῶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν καὶ ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ὁμοίως ἀντιμετωπίζει ἀνοικτὰ πλέον ζητήματα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα ἔχει πιαστεῖ ἀπὸ τὴν εὐρῶ-σανίδα καὶ ψελλίζει ἀκατανόητες εὐχὲς περὶ εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως, ποὺ στὶς Βρυξέλλες δὲν τὰ πιστεύουν πιὰ οὔτε οἱ σκληρότεροι εὐρωκράτες.

Συνεχίστε ἀπτόητοι καὶ μαζέψτε ὑπογραφὲς στὸ Τραφάλγκαρ σκουέαρ γιὰ νὰ ἐμποδίσετε τὸ brexit.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply