Ἔφυγε ἕνας ξεχασμένος ΕΛΔΥΚάριος

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν συμπολεμιστή του Εὐάγγελο Μπραουδάκη:

Ὁ ἀείμνηστος συμπολεμιστὴς μᾶς Θεόδωρος Κουρούπης, εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ «φεύγει» ἀπὸ τὴν παρέα τῆς φωτογραφίας, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει πολεμιστὲς τοῦ 4ου Λόχου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ..

Ὁ Θόδωρος ἦταν ἀγγελιοφόρος τοῦ Λοχαγοῦ μᾶς Λούη Ἰωαννίδου καὶ αὐτὸς ποὺ μᾶς εἰδοποίησε, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, ὅτι, ἐδόθη διαταγὴ συμπτύξεως τῆς δυνάμεως ποὺ ὑπερασπίζετο τὸ στρατόπεδο, τὸ ἀπόγευμα τῆς 16ης Αὐγούστου 1974.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη γενναῖε συμπολεμιστή μας.

Γιὰ τὰ προβλήματα ὑγείας τοῦ Κουρούπη, καθὼς καὶ τὴν ἀγωνία ὅλων τῶν συμπολεμιστῶν του νὰ τὸν στηρίξουν, εἴχαμε γράψη ἐδῶ παλαιότερα ἐδῶ:

Χρέος μας νὰ στηρίξουμε ἕναν ξεχασμένο ΕΛΔΥΚάριο

Δυστυχῶς δὲν τὰ κατάφερε.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply