Χρέος μας νὰ στηρίξουμε ἕναν ξεχασμένο ΕΛΔΥΚάριο

Ἀπὸ τὸν βετεράνο τῆς ΕΛΔΥΚ 1974 κ. Βαγγέλη Μπραουδάκη:

«Ἀγαπητοὶ συμπολεμιστές, φίλοι ΕΛΔΥΚάριοι ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἀγαπητοὶ διαδικτυακοὶ φίλες καὶ φίλοι.
Ὁ συμπολεμιστὴς τοῦ 4ου λόχου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ, ποὺ στὴν φωτογραφία σημειώνεται μὲ τὴν μπλὲ τελεία, μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλα ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, νοσηλεύεται κατάκοιτος καὶ χωρὶς τὴν εὐχέρεια τῆς ὁμιλίας, στὴν Νευροχειρουργικὴ Κλινική του Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου τῶν Ἰωαννίνων.
Μὲ τραγικὲς τὴν οἰκονομικὴ καὶ οἰκογενειακή του κατάσταση, ζητᾶ διὰ μέσου της ἀδελφῆς του τὴν βοήθειά μας.

Ψάχνουμε μὲ ἄλλους συμπολεμιστὲς τοῦ 4ου λόχου, τὸν ἀδιάβλητο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ μπορέσουμε νὰ τὸν βοηθήσουμε καὶ κάποια στιγμὴ θὰ ἀπευθυνθοῦμε στὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας, γιὰ ἕναν γενναῖο πολεμιστὴ ποὺ ἡ πατρίδα τὸν ἔχει πετάξη στὰ σκουπίδια.

Ὅποιος θὰ θελήση περισσότερα στοιχεῖα, γιὰ τὴν γενική του κατάσταση, παρακαλῶ νὰ μοῦ στείλῃ μήνυμα στὸ messenger, γιατί δὲν μπορῶ νὰ πῶ περισσότερα, δεσμευόμενος ἀπὸ τὸν νόμο περὶ προσωπικῶν δεδομένων.

Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ παρακαλῶ γιὰ τὴν κοινοποίησή του».

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ βοηθήσουν ἂς ἀφήσουν σχόλιο κάτω ἀπὸ τὸ  κείμενο, ποὺ δὲν θὰ δημοσιευθῆ, ἀλλὰ θὰ δοθῆ τὸ email τους στὴν ἀδελφή του γιὰ νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μαζύ της.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Χρέος μας νὰ στηρίξουμε ἕναν ξεχασμένο ΕΛΔΥΚάριο

  1. Ερχομαι Ελλάδα την Παρασκευή 2/8. Θα μεινω μέχρι 28/8. Θα βοηθήσω ότι μπορώ. Ας επικοινωνήσει η αδελφή του ήρωα αδελφού μαζί μου και θα συνδράμω κι εγώ.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔφυγε ἕνας ξεχασμένος ΕΛΔΥΚάριος | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply