Ὑπέρ-φορολογήσεως προπαγανδιστικὰ ἐργαλεῖα

Ἄκουσα τὴν ἀνεκδιήγητη Φώφη (τὸν ἀνεκδιήγητο Μητσοτάκη, τὸν ἀνεκδιήγητο Τσίπρα) νὰ μιλοῦν προσφάτως γιὰ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή».
Ἀκούω τώρα νὰ γίνεται ὁ κακὸς χαμὸς γιὰ τὶς θερμοκρασίες στὴν δυτικὴ Εὐρώπη, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐνσπείρουν τὸν πανικὸ γιὰ αὐτὸ τὸ σοῦπερ χόαξ τῶν παγκοσμιοποιητῶν καὶ τῶν φορο-λάγνων.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ λέγονται ὅλα αὐτά, ξαφνικὰ κοτσάρουν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θερμοκρασίες θὰ πλησιάσουν τὰ ῥεκὸρ τοῦ …1947.
Τὸ 1947 βέβαια δὲν εἴχαμε κάποιαν κλιματικὴ ἀλλαγή.

Μὴν τσιμπᾶτε εἶναι τὸ ἐργαλεῖο ἐπιβολῆς καὶ φορολογήσεως.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply