Γελοιοποιήσεις ἀπόψεων πολὺ …στοχευμένα!!!

Πολλάκις ἔχω διαμαρτυρηθεῖ, δημοσίως, γιὰ τὶς ὁποιεσδήποτε ἀπόψεις προβάλλονται, γενικῶς καὶ  εἰδικῶς, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἀπόψεις, ποὺ ὡς ἰσάριθμες μὲ τὶς πανταχοῦ παροῦσες κ@λοτρυπίδες, εἶναι ἀμέτρητες. Τὸ ἐὰν εἶναι καὶ  ὀρθὲς μά, κυρίως, τὸ  ἐὰν πρέπῃ, ἤ ὄχι, νὰ καταπιανόμεθα μαζύ τους, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅσο περισσότερο ἀσχολεῖται κάποιος μὲ τὴν σαπίλα, τόσο περισσότερο τῆς ἐπιτρέπει νὰ περάσῃ μέσα του καὶ νὰ τὸν κατακλύσῃ.

Κατὰ καιρούς, γιὰ καθαρὰ λόγους δικῆς μας ψυχαγωγίας καὶ διασκεδάσεως, ἔχουμε ἐνασχοληθῆ μὲ πολλῶν εἰδῶν ἀπόψεις. Αὐτὸ δὲν συμβαίνει διότι ἀρεσκόμεθα στὸ νὰ ἐπεκτείνουμε τὴν γελοιότητα, παρὰ μόνον διότι ἀρεσκόμεθα νὰ τὴν ἀποδομοῦμε τόσο, ὅσο νὰ πάψῃ νὰ μᾶς ἀπασχολῇ. Κι ἔτσι συχνὰ δημοσιεύουμε κάποιες ἀπόψεις, περισσότερο γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς εἶναι περιττὸ τὸ νὰ τὶς ἀναλύουμε, παρὰ γιὰ νὰ στιγματίσουμε τὰ ἄτομα ποὺ τὶς ἐκφράζουν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἡ θέσις μας, ὡς σελίδος «Φιλονόη καὶ Φίλοι» εἶναι ἡ ἐξῆς: γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερες ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ὅλων τῶν ἐπιπέδων οἱ ἀπόψεις, κάποιος τὶς προωθεῖ. Κι αὐτὸς ὁ κάποιος (διόλου ἀπρόσωπος βεβαίως βεβαίως) στόχο του δὲν ἔχει τὸ νὰ μᾶς δείξῃ τὴν «ἄλλην πλευρά», παρὰ μόνον νὰ καταστρέψῃ τὴν ἀντιληπτικότητά μας καὶ νὰ διαλύσῃ τὴν λογική μας. Εἶναι ἀπολύτως σαφὲς πλέον πὼς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ προβάλλουν τὸ κάθε καραγκιοζοπαρμένο, εἶναι ἔμμισθοι (συνειδητοὶ ἢ μὴ) πρακτορίσκοι τῶν τοκογλύφων, ποὺ στοχεύουν στὸ νὰ ἠλιθιοποιηθοῦν πλήρως οἱ πληθυσμοί. Καί, τελικῶς, τὸ ἐπιτυγχάνουν.
Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλα τὰ σενάρια, ὅλες τὶς ἐκδοχές, ὅλες τὶς προπαγάνδες τῆς (παλαιᾶς καὶ) νέας τάξεως πραγμάτων τὶς «τσιμπᾶμε» καὶ τὶς «ξεσκονίζουμε», ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο.

Πρὸ ἡμερῶν λοιπὸν ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἰσχυρίσθηκε κάτι γιὰ τὸ πῶς μᾶς προκύπτουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι.

Ἄποψίς του φυσικὰ πού, ἴσως (ποιός ξέρει;), νὰ κρύβῃ καὶ  κάποιες ἀληθεῖς πληροφορίες. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ὅμως ποὺ θὰ ἀπαντήσουμε γιὰ τὸ ἐὰν ἀληθεύουν τὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ἢ ὄχι.
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε ὅμως νὰ κάνουμε εἶναι ἄλλο. Νὰ ἀναρωτηθοῦμε, σοβαρὰ καὶ δίχως ἀστεϊσμούς, γιὰ τὸ ποιοὶ ἀκριβῶς ἦσαν (καὶ παραμένουν) αὐτοὶ ποὺ ξεκίνησαν τὸ …«τρολάρισμά του». Διότι ἐὰν ἐρευνήσουμε αὐτὴν τὴν παράμετρο, θὰ διαπιστώσουμε (εὐκολότατα – δυστυχῶς μας!!!) πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνεφέρθησαν σὲ «Ἰρανοὺς μουλάδες» καὶ σὲ «φασισμοὺς» εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐπιχειροῦν, χρόνια τώρα, νὰ μᾶς …«πείσουν» γιὰ τὴν ἀνυπαρξία τῶν δύο (ἐκ Φύσεως) φύλων, ποὺ ἀκριβῶς λόγῳ αὐτοῦ τοῦ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) περιορισμοῦ, ὑφίσταται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ  τοῦ πλανήτου. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ πιέζουν γιὰ νὰ «νομομαγειρευθῇ» ὅ,τι χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ ἀναγνωρίζεται ὡς λογικὸ τὸ ὅτι τὰ φύλα εἶναι περισσότερα ἀπὸ …τριάντα (γιὰ τὴν ὥρα καὶ βλέπουμε.).

Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν μερίδα τῶν (ἂς ποῦμε) συμπολιτῶν μας, ποὺ ἐὰν δὲν ξεκινοῦν οἱ ἴδιοι δικαστικὲς περιπέτειες, γιὰ νὰ «ἀποδείξουν» πὼς ἀνήκουν στὸ «τρίτο φύλο» ἢ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, εἶναι σαφῶς ὑποστηρικτὲς καὶ χειροκροτητὲς αὐτῶν ποὺ ξεκινοῦν αὐτὲς τὶς «δικαστικὲς περιπέτειες». Εἶναι αὐτοὶ ποὺ (κυριολεκτικῶς ὅμως,) «ἐκβιάζουν» δικαστικὲς ἀποφάσεις, πρὸ κειμένου νὰ «θεσμοθετηθῇ» τὸ ὁ,τιδήποτε ἔχουν στὸ κεφάλι τους. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ καθημερινῶς καταστρατηγοῦν τὴν λογική μας, στρέφονται σὲ «δικαστήρια ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» γιὰ νὰ ἀκυρώσουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα κάθε ἰθαγενοῦς, πρὸς ὄφελος τῆς νέας φυλῆς ποὺ ἑτοιμάζεται πυρετωδῶς καὶ τὴν ὁποίαν ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιοι τόσο, ὅσο καὶ οἱ χρηματοδότες τους. Εἶναι αὐτοὶ  ποὺ «νομομαγειρεύουν» δικαίωμα ἐπιλογῆς φυλετικοῦ προσδιορισμοῦ στὰ 14 ἐνᾦ παραλλήλως ἀρνῶνται ἄλλα, πολὺ σημαντικότερα δικαιώματα, μὲ πρῶτο  καὶ κύριο αὐτὸ τοῦ Ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι, ἰσοβίως, γενικῶς καὶ  ἀδιακρίτως.

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου λοιπόν, ὀρθῶς ἢ  λάθος, ὑπεστήριξε κάτι. Καλῶς (κατ’ ἐμὲ) τὸ ἔκανε, ἐφ΄ ὅσον κάτι τέτοιο πιστύει. Κι ἀκόμη καλλίτερα θὰ ἦταν ἐὰν πράγματι ἀπεδεικνύετο πὼς οἱ δηλώσεις του εἶναι λάθος (ἢ ὀρθὲς) νὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ καταθέσῃ τὶς σχετικὲς ἀποδείξεις του.
Ἔως ἐκεῖ ὅμως. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ  πέρα ἔχουμε ἔναν ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους διασυρμό του, ποὺ οὐδόλως τυχαίως συμβαίνει. Ὅλα τὰ συστρατευμένα Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως μεταδίδουν πλέον ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀνορθοδοξίες τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς τὰ λεγόμενα τοῦ Μητροπολίτου εἶναι λάθος, παρὰ μόνον γιὰ νὰ συμπαρασύρουν μεγαλύτερο κοινὸ στὸ νὰ τοὺς ἀνέχεται.

Γιατί νά τούς ἀνέχεται στήν κάθε παράλογο καί ἐκτός πραγματικότητος προπαγάνδα τους; Μά, διότι, ὁ κύριος στόχος τους εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός, ὁ ὁποῖος πρέπει, κατ’ αὐτούς, νὰ ἐπιτευχθῇ ἄμεσα, πρὸ κειμένου, στὴν συνέχεια, νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες μιγαδοποιήσεως τῶν πάντων μὲ τοὺς πάντες, ποὺ θὰ κληροδοτήσουν στὸν πλανήτη ἕνα ἄφυλο, ἄσκεπτο, ἀνήθικο, ἄλλογο, πλήρως χειραγωγούμενον καὶ μαζανθρωποιημένον ἀνθρώπινον εἶδος.
Ἡ ἠλιθιοποιήσις τῶν πληθυσμῶν, παγκοσμίως, εἶναι ἤδη γεγονὸς καὶ ὅσοι τὸ ἀρνῶνται ἢ ἔχουν «πεισθῆ» (μὲ τὸ ἀζημίωτον, βεβαίως-βεβαίως) γιὰ τὰ ὀφέλη τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως ἢ ἁπλῶς ἔχουν πλήρως ἠλιθιοποιηθῆ.

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ σχέδιο Coudenhove – Kalergi (Β΄ μέρος)

Γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖται νὰ συνδράμουν ὅλες οἱ ἔμμισθες νεοταξίτικες ὑπηρεσίες. Κι ἔτσι ὅλα αὐτὰ ποὺ πράγματι ὁδηγοῦν στὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, τὰ ὀποία θὰ πατήσουν στὸν ἀποπληθυσμό, ποὺ θὰ ἀποτελειώση τὸ ὑπάρχον, παραμένουν ἐδῶ καὶ χρόνια, πρῶτα στὴν λίστα τῆς προωθήσεως. Ὁμοφυλοποίησις κοινωνιῶν, ναρκωτικά, ἐκτρώσεις, χειραφέτησις γυναικῶν, διάλυσις οἰκογενείας, διάλυσις κοινωνικῶν δομῶν καὶ κρατῶν, ὑπέρ-σεξουαλικοποίησις, ἐκπόρνευσις, εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καθημερινῶς διαπιστώνουμε νὰ ὑλοποιῶνται.

Γίνε …π@υτάνα γιὰ νὰ σπουδάσῃς!!!

Δὲν εἶναι τυχαιότητες, δὲν εἶναι σκέτη κατάῤῥευσις καὶ δὲν εἶναι ἄστοχες καὶ ἀναίτιες κινήσεις. Πρόκειται γιὰ πολὺ καλὰ προετοιμασμένους σχεδιασμούς, ποὺ σκοπό τους ἔχουν μόνον τὸ νὰ ἀλλάξῃ ἐκ βάθρων ἡ «σύστασις» τοῦ ἀνθρωπίνου εἶδους, καταργῶντας πλήρως τὴν μορφὴ μὲ τὴν ὁποίαν ἔως τώρα τὸ γνωρίζαμε.

Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλα συμβαίνουν παραλλήλως. Πρόκειται γιὰ ἕνα, ἐκ παραλλήλου, τρόπο δομήσεως ἑνὸς νέου κόσμου, ὅπου ἡ ἀνθρωπότης θὰ εἶναι μάζες δίχως ἀρχές, ἦθος, φυσικὲς ἐναρμονήσεις, φυσικὲς ἐπιλογές, μά, κυρίως, μάζες πλήρως χειραγωγούμενες, δίχως δυνατότητα σκέψεως, κρίσεως καὶ ἀντιλήψεως..
Πρὸς τούτων ὅλα συμβαίνουν παράλληλα. Νόμοι πανομοιότυποι, σὲ ὅλα τὰ κράτη, παγκοσμίως, καταργοῦν στοιχειώδη κι ἀναγκαία συστατικά, ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς δομές, πρὸ κειμένου ἐλευθέρως νὰ κινῶνται οἱ Μ.Κ.Ο. τῶν τοκογλύφων καὶ νὰ προπαγανδίζουν ἀσύστολα. Δικαστές, κυβερνήσεις ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρα κράτη, εἴτε αὐτοβούλως εἴτε ἐκβιαζόμενα, στηρίζουν τὰ ἀνοικτὰ σύνορα, ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ὁδηγήσουν σὲ συνθῆκες παγκοσμίου μιγαδοποιήσεως (μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό!!!).

Ἡ ὑπέρ-μετανάστευσις πληθυσμῶν εἶναι κάτι ποὺ χρηματοδοτεῖται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ διαφημίζεται διαρκῶς σὰν ἀναγκαία καὶ σημαντική. Ἡ ὑποστηριζομένη «διαφορετικότης» ἀναφέρεται μόνον σὲ ὅσα ἡ νέα (καὶ παλαιὰ) τάξις προωθεῖ, ἐφ΄ ὅσον ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὴν ἀπειλήσουν, ἀντιμετωπίζονται ὡς ὀπισθοδρομικὰ καὶ ἀναχρονιστικά, ἐνᾦ παραλλήλως τὰ «τρολάκια» ἐγείρουν, μὲ τὶς πλέον ἀστεῖες ἀφορμες, πολέμους λασπολογίας.
Κι ὅλο αὐτὸ ἐπιφερει παγκόσμιο ἑνιαῖα ἀπαιδεία, ἀμορφωσιά, ὑπέρ-βλακεία, ἀλλὰ καταληκτικῶς ὁμοιογένεια στὴν ἀνοησία. Ἡ ὑπέρ-καταναλωτικότης δέ, ποὺ ἐπίσης προωθεῖται, μετατρέπει τὸ ἄτομον σὲ δουλοποιημένη μηχανή, ποὺ τὸ μοναδικό της μέλλημα εἶναι τὸ νὰ προμηθευθῇ τὰ τῆς τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα.
Κι αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη συμβαίνουν.

Κυττᾶξτε γιὰ παράδειγμα τὸ πῶς οἱ διαφημίσεις ἐκεῖνες ποὺ ἐμφανίζουν μεικτὰ ζεύγη παρουσιάζονται ὡς …προοδευτικές. Κυττᾶξτε παράλληλα κι ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐξακολουθοῦν, πεισματωδῶς, νὰ ὑπερασπίζονται τοὺς Φυσικοὺς Νόμους, πόσο εὔκολα στοχοποιῶνται καὶ γελοιοποιῶνται.
Αὐτά, ἀπὸ μόνα τους, εἶναι μία πρώτη ἀπόδειξις τῶν ἰσχυρισμῶν μου.

Τί κάνουμε; Πῶς ἀντιστεκόμεθα; Πράττοντας ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς προωθοῦν. Γιὰ ἀρχὴ αὐτό. Τὰ ὑπόλοιπα ἔπονται.

Φιλονόη

Υ.Γ.1 Ναὶ βρὲ κουτά… Στὸ τέλος θὰ μᾶς «φορέσουν» καὶ τὴν πανθρησκεία τους, πρὸ κειμένου νὰ γίνουμε ὄλοι κάτι πιὸ ἀνόητο ἀπὸ τὰ …βλῆτα!!! Τζᾶμπα μᾶς «ἐκπαιδεύουν» τόσα χρόνια στίς «ἰσλαμικές ἀρχές»;

Υ.Γ.2. Μὲ ἐνοχλοῦν, προσωπικῶς, βαθύτατα ὅλες οἱ κοτσανολογίες ποὺ ἐκτοξεύονται, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐὰν προέρχονται ἀπὸ ἄτομα πού, ἐπισήμως, χρήζουν σεβασμοῦ. Παρ’ ὅλα αὐτὰ καλὸ εἶναι νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ χρήσιμα ἀπὸ τὰ περιττά. Καλὸ τὸ νὰ γελᾶμε μὰ καλλίτερον ὄλων τὸ νὰ σκεπτόμεθα. 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γελοιοποιήσεις ἀπόψεων πολὺ …στοχευμένα!!!

  1. Το κωμικοτραγικο της υποθέσεως, οσον αφορα τον αξιο ιεραρχη, ειναι, πως και ολοι οσοι σχολιαζετε τα οσα ειπε, ειτε αρνητικα, οπως το συνολο των Μεσων
    Μαζικης Εξαθλιώσεως, ειτε θετικα, παραβλέπετε ό,τι δεν εξέφρασε την προσωπική του άποψη επί του θέματος, αλλά δημοσιοποίησε όσα του είχε αναφέρει ο άγιος Πορφύριος. Εάν για τα λεχθέντα κάποιου, που έχουν μάλιστα καταγραφεί σε βίντεο, υπάρχει τέτοια διαστρέβλωση, μπορούμε να φανταστούμε πόση παραπληροφόρηση δεχόμαστε από παντού στις περιπτώσεις που δεν είναι καταγεγραμμένο το τι ακριβώς ειπώθηκε.

Leave a Reply