Γιὰ διεθνὲς τρολάρισμα κάποιες ἀπόψεις μητροπολιτῶν

Ἀπίστευτο τρολάρισμα στὰ social media γιὰ τὸν συμπαθέστατο Μητροπολίτη Μόρφου μετὰ τὴν γνωστὴ δήλωση ποὺ ἔκανε.

«Ἐὰν μία ἔγκυος…».

Μέχρι καὶ στὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἔγραψαν σχετικῶς.
Γιὰ νὰ ψάξῃς νὰ ἐντοπίσῃς τὰ δημοσιεύματα, ὁ ὅρος εἶναι «bishop gay anal sex»…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply