Θά ἔσωζε τό Brexit τούς Ἄγλλους;

Αὐτὸς ὁ διαφωτιζμὸς ποὺ πάθαμε, ὡς ἄτομα καὶ ὡς κοινωνίες, διὰ τῆς βίας, τῆς παραλόγου προπαγάνδας καὶ τῆς συστηματικῆς μας ἐκπαιδεύσεως, δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ ξεπεράσουμε συντόμως.
Δυστυχῶς μας, ὡς κοινωνίες, πέραν τῆς ἀκραίας λοβοτομῆς μας, πάσχουμε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, μὲ πρῶτο καὶ κύριον τὸ σύστημα τῆς (ἀ)-δικαιοσύνης. Κι αὐτὸ τὸ φαινόμενον δὲν εἶναι ἑλλαδικὸ ἀλλὰ πανευρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιον.

Ἂς πᾶμε ὄμως στὸ θέμα μας.
Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, ἔνας σοβαρὸς λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον οἱ Ἄγγλοι ἐψήφισαν ὑπὲρ τοῦ Brexit, ἦταν ἡ ὑπέρμπολυπολιτισμικότης ποὺ ἔφαγαν.  ‘Υποτίθεται λοιπὸν πὼς φεύγοντας ἀπὸ τὴν Ἠνωμένη Εὐρώπη τῶν σαλτιμπάγκων θὰ μποροῦσαν, πάντα θεωρητικῶς, νὰ ἀρχίσουν, ἀργὰ μὰ σταθερά, νὰ ἐπαναφέρουν τοὺς ἀναγκαίους κανόνες ἐπιβιώσεώς τους. Θὰ μποροῦσαν. Ὅμως, προφανῶς, ἀκόμη εἶναι νωρίς…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ναὶ μὲν ἐξέρχονται τῆς Ἡνωμένης Εὑρώπης τους, ἀλλὰ θὰ τοὺς μείνουν τὰ ὑπερμπολυπολιτισμικὰ δεσμά.
Τί ἐννοῶ; Ἰδοῦ…

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὀνομάζεται Roy Larner ἢ ἀλλοιῶς «τὸ λιοντάρι τῆς Γέφυρας τοῦ Λονδίνου».

Στὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Γέφυρα τοῦ Λονδίνου τὸ 2017, ὅπου τζιχαντιστὲς ἔπεσαν μὲ φορτηγὰ ἐπάνω στὸ πλῆθος καὶ ἔπειτα κατέβηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ μαχαιρώνουν κόσμο (πληροφορίες ἐδῶ),   ὁ Roy ὄρμηξε μὲ γυμνὰ χέρια νὰ παλέψῃ τοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ μπῆκαν στὴν πὰμπ ὅπου καθόταν. Ὁ Roy μὲ τὸν ἡρωισμό του κατάφερε νὰ σώσῃ ὅλους τοὺς θαμῶνες τῆς πάμπ, ὅμως ἐδέχθη πολλὲς μαχαιριὲς καὶ παραλίγο νὰ πεθάνῃ.

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Βρεταννικοῦ κράτους σήμερα; Θὰ περίμενε κάποιος νὰ τὸν παρασημοφορήσουν ποὺ ἔσωσε τόσο κόσμο. Ἔτσι δέν εἶναι;
Καὶ ὅμως, ἡ παραφροσύνη δὲν ἔχει ὅρια.
Ὁ Roy Larner μπῆκε στὴν λίστα τῶν πιθανῶν ἐξτρεμιστῶν καὶ ὑποχρεώνεται νὰ παρακολουθήσῃ σεμινάρια «ἀποριζοσπαστικοποιήσεως»!

Ἀπίστευτο! Ριζοσπαστικοποίησις καὶ ἐξτρεμισμὸς τὸ νὰ σώσῃς ἀνθρώπους ἀπὸ ἐπίθεση τζιχαντιστῶν!
Δὲν ὑπάρχουν πιὰ λόγια γιὰ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε!

Χαρακτηρίζοντας ὡς «ῥατσιστικὸ παραλήρημα» τὶς …αὐτονόητες διαπιστώσεις!!!

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ φτιάξουν, σιγά-σιγά, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ ἀπελευθερωθοῦν.
Ἄμ δέ, θὰ σᾶς ἀπαντήσω, διότι μπορεῖ τυπικῶς νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ δεσμά τους, μὰ πέραν τοῦ νομικοῦ πλαισίου, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως θὰ ὑφίσταται γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια ἀκόμη, ὅλη αὐτὴ ἡ παράνοια ἔχει ἀφήση πίσω της χιλιάδες καμμένους ἐγκεφάλους. Μέ αὐτό πῶς θά πορευθοῦν; Θά τούς διαλέγουν ἕναν ἔναν καί θά τούς …ἐκκαθαρίζουν; Ἤ μήπως θά ἀρχίσουν σιγά-σιγά νά ἀλλάζουν τά πάντα; Ξέρετε γιά τί μεγάλες χρονικές περιόδους συζητᾶμε; Μπορεῖτε νά συνειδητοποιήσετε τό πόσο βαθειές καί ῥιζικές τομές πρέπει νά πραγματοποιηθοῦν; Ποιός θά τολμήση; Οἱ κομματικοπολιτικάντηδες τοῦ τίποτα;
Ἤ μήπως ὄχι;

Πάντως, γιὰ τὴν ὥρα, τὸ μόνον ἴσως ποὺ θὰ μποροῦσαν πράγματι νὰ κάνουν κι αὐτοί, ὅπως ὅλοι μας ἄλλως τέ, εἶναι …ὑπομονή, διότι γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ ἐνδομύχως ἐλπίζουν (καὶ) οἱ Ἄγλλοι δὲν βλέπω συντόμως …φῶς!!!
Ὀψόμεθα… 

Φιλονόη

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply