Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ εἰσβολὴ ἀπαιτεῖται …ἐφησυχασμός (μας)!!!

Ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἐρεύνης Μυτιλήνης τὸ παρακάτω:

Σὲ πλήρη ἀπόκλιση οἱ προεκλογικὲς θέσεις κουμουτσάκου (καὶ ΝΔ) προεκλογικῶς καὶ μετεκλογικῶς.

Φωτογραφίες μὲ νόημα:

Φυσικὰ οἱ ὑπεύθυνοι δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀπαντήση σὲ «καυτὸ» ἐρώτημα:

Ἐπίσης, ἡ κυβέρνησις τῆς ΝΔ, γιὰ ἄγνωστο λόγο, σταμάτησε ἀπὸ τὶς 15 Αὐγούστου 2019 νὰ δημοσιεύῃ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς καταστάσεως στὰ νησιά.

Συνεχίστε…ἡ ἀγανάκτησις μεγαλώνει, σὲ λίγο ἔρχεται καὶ ἡ φυσιολογικὴ ἀντίδρασις…
Σύμφωνα πάντως μὲ στοιχεῖα τῆς νορβηγικῆς Μ.Κ.Ο. «Aegean Boat Report» ποὺ παρακολουθεῖ τὶς ῥοές, ἡ εἰκόνα στὰ νησιὰ εἶχε στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 2019 ὡς ἑξῆς:

  • ΛΕΣΒΟΣ: 11.801
  • ΣΑΜΟΣ: 5.375
  • ΚΩΣ: 2.992
  • ΧΙΟΣ: 2.908
  • ΛΕΡΟΣ: 1.824
  • ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ: 710
  • ΣΥΝΟΛΟ: 25.610

Μερικὰ παραδείγματα τοῦ τί, καθημερινῶς, συμβαίνει στὰ νησιά μας.

24 Αὐγούστου 2019:

Ἑπτὰ (7) ἀποβατικὰ στὴν Λέσβο μὲ 325 ἄτομα!!!!!!

26 Αὐγούστου 2019
(Ὡς γνωστὸν ἤδη) ἔνδεκα βάρκες μὲ  περισσότερα ἀπὸ 500 ἄτομα!!!

Καθὼς κι ἀκόμη ἑπτὰ ἀποβατικὰ ἀργότερα, μὲ 228 ἄτομα!!!

27 Αὐγούστου 2019
Τριάντα (30) Σομαλοὶ ἔσκασαν μύτη στὰ Καρδάμυλα τῆς Χίου.

Νὰ θυμήσω πὼς Τοῦρκοι καὶ Σομαλοὶ ἔχουν συνάψη σύμφωνο συνεργασίας καὶ ἀμυντικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἐνῶ ὑφίσταται ἤδη Τουρκικὴ Βάσις ἐκεῖ. Ἡ δὲ Turkish Airlines ἔχει «ταρίφα» τὰ 20€ στὰ εἰσιτήριά της ἀπὸ Μογκαντίσου πρὸς Κωνσταντινούπολη…

29 Αὐγούστου 2019
Ἡ κατάσταση εἶναι πλέον δραματική. Σὲ διάστημα μισῆς ὥρας, ἔφθασαν 13 βάρκες μὲ 546 ἄτομα στὴν Σκάλα Συκαμιᾶς τῆς Λέσβου, ποὺ ἔχει τὶς ἐγκαταστάσεις της ἡ γνωστὴ Μ.Κ.Ο..
Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτά, ἄλλες τρεῖς βάρκες ἔφθασαν σὲ Θερμή, Σκάλα Μυστεγνῶν καὶ περιοχὴ Λάμνας Μολύβου καὶ ἔβγαλαν περίπου 104 ἄτομα.
Δηλαδὴ συνολικῶς συζητᾶμε γιὰ 16 βάρκες μὲ 650 ἄτομα!!!

Ἡ Τουρκία ἐνεργοποίησε τὸ ὑβριδικὸ ὑπερόπλο της, αὐτὸ ποὺ φώναζαν κάποιοι ἐπὶ μῆνες ὅτι θὰ γίνη.
Τὸ Τουρκικὸ Λιμενικὸ ἔριξε ἄγκυρα καὶ λειτουργεῖ ὡς βραχίων πιέσεως γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις.

Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσῇ νὰ ξεκουμπισθῇ αὔριο τὸ πρωΐ!!! 

Στὴν Μυτιλήνη πάντως τὸ αἴσθημα …«ἀσφαλείας» κυριαρχεῖ!!!


Δηλώσεις πρὸς ἰθαγενεῖς: 
Συνεργάτης Κουμουτσάκου στὸ ethnos.gr:

«Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἦταν κάτι ὀργανωμένο. Τὸ ἀποδίδουμε σὲ ἕναν συνδυασμὸ παραγόντων. Ἀπὸ τὴν μία οἱ λόγοι εἶναι γεωπολιτικοὶ καὶ σχετίζονται μὲ τὶς δύσκολες σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ε.Ε. καὶ τὶς ΗΠΑ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε τὶς ἐξελίξεις στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ ὅπου ὑπάρχουν μαζικοὶ ἐκτοπισμοὶ προσφύγων καὶ αὐτοὶ διαχέονται πρὸς διάφορες περιοχές, καὶ πρὸς τὰ παράλια. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία παρακολουθεῖ μὲ ἀνησυχία τὶς ἐξελίξεις».

Κύριε κουμουτσᾶκε ὅμως ξεχάσατε νὰ μᾶς πεῖτε τὸ τί θὰ κάνετε…!!!

Ἂς τὸν ἐνημερώσουν ὅτι ἡ Γερμανία ἔστειλε τὴν FRONTEX στὰ γειτονικὰ κράτη κι ἔκλεισε ὅλα τὰ Βόρεια σύνορά μας γιὰ τυχὸν διαῤῥοές. Ἡ Ἑλλὰς μετετράπη σὲ χώρα προορισμὸς τῆς βιομηχανίας μετακινήσεως πληθυσμῶν, κατ’ ἐντολὴν τῶν πατρώνων, ποὺ θὰ πετάξουν ἀργότερα κάποιο κοκκαλάκι… 

Φυσικὰ ἡ τηλεόρασις μᾶς μιλᾶ διαρκῶς γιὰ τοὺς «κακομοίρους καὶ κατατρεγμένους πρόσφυγες καὶ μετανάστες».

Νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι. Πρόκειται γιὰ ἕναν στρατὸ 2-3 ἑκατομμυρίων ἈφροΑσιατῶν μουσουλμάνων (διαρκῶς αὐξανομένων) τοὺς ὁποίους συντηρεῖς.
Καὶ ἤδη ἀκόμη τοὐλάχιστον 100.000 σκληροὶ τζιχαντιστές, ποὺ πέρασαν τὰ σύνορα τῆς Συρίας πρὸς τῆν Τουρκία, ἔρχονται.

Πάει τὸ μυαλό σου στό τί θά πάθης μόλις «πέσῃ τό σύρμα»…;;;; 

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply