Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως

Εἶμαι γυναίκα καὶ ἔχω ἕνα πέος.

Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Τὸ Roundhouse Poetry Slam στὸ Λονδίνο εἶναι ἕνα φεστιβὰλ ποιήσεως, ποὺ μαζεύει ταλέντα ἀπὸ ὅλο τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν τίτλο Poetry Slam. Σὲ αὐτὸ τὸ φεστιβὰλ λοιπόν, ἡ γυναικεία φιγούρα (2018) ποὺ ἀκολουθεῖ στὸ βίντεο (ἐδῶ) εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Τὸ μέλλον δὲν εἶναι θηλυκό. Τὸ μέλλον εἶναι διεμφυλικό. Τὸ μέλλον εἶναι μαῦρο, εἶναι trans. Τὸ μέλλον εἶναι γυναῖκες λεσβίες, γυναῖκες μὲ ἀναπηρία, μουσουλμάνες γυναῖκες. Εἴμαστε τὸ μέλλον. Εἶμαι μία γυναίκα. Καὶ ἔχω ἕνα πέος».

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 381 times, 1 visits today)
Leave a Reply