Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως

Εἶμαι γυναίκα καὶ ἔχω ἕνα πέος.

Οἱ μελλοντικὲς κοινωνίες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Τὸ Roundhouse Poetry Slam στὸ Λονδίνο εἶναι ἕνα φεστιβὰλ ποιήσεως, ποὺ μαζεύει ταλέντα ἀπὸ ὅλο τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν τίτλο Poetry Slam. Σὲ αὐτὸ τὸ φεστιβὰλ λοιπόν, ἡ γυναικεία φιγούρα (2018) ποὺ ἀκολουθεῖ στὸ βίντεο (ἐδῶ) εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Τὸ μέλλον δὲν εἶναι θηλυκό. Τὸ μέλλον εἶναι διεμφυλικό. Τὸ μέλλον εἶναι μαῦρο, εἶναι trans. Τὸ μέλλον εἶναι γυναῖκες λεσβίες, γυναῖκες μὲ ἀναπηρία, μουσουλμάνες γυναῖκες. Εἴμαστε τὸ μέλλον. Εἶμαι μία γυναίκα. Καὶ ἔχω ἕνα πέος».

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply