Ὑποτεταγμένο στὶς ΣΥΡΙΖΑϊκὲς ἐντολὲς τὸ κούλλλιιι…

Reza «Arash» Hampay.
Ἰρανὸς ἐθνικιστὴς μέχρι τὸ κόκκαλο, «προστάτης» καὶ «ἡγέτης» τῶν λαθρομεταναστῶν, ποὺ ἔχει βγάλη ἀπὸ τὴν λαθρομετανάστευση καὶ τὴν καθοδήγηση ἴσαμε τρία κάρα χρῆμα. Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὶς μεθόδους του εἶναι – ὁπωσδήποτε – «φασίστες», συμπεριλαμβανόμενων καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπει – πλέον – νὰ ἁλωνίζῃ ἐλεύθερος καὶ τὸν ἐλέγχει. Ὁ ἴδιος λέει ὅτι ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ἰραν γιὰ νὰ γλυτωσῃ τὴν φυλακή, ἀλλὰ εὑρίσκει τὴν Εὐρώπη …χειροτέρα!!!

Παρ’ ὅλα αὐτὰ συνεχίζει νὰ ζῇ, νὰ …«δουλεύῃ»  καὶ νὰ κονομᾷ ἐδῶ. Δὲν ἔφυγε γιὰ ἄλλη γῆ κι ἀλλὰ μέρη.
Γιατί ἄραγε;

Αὐτὸ τὸ ἀπόβρασμα ἀποκαλεῖ τοὺς Ἕλληνες «φασίστες».

Ὁ Θεόδωρος Γιάνναρος τὸν ἀπεκάλεσε «πρόσφυγα μαιμοῦ» (ποὺ εἶναι!!!).

Ὁ Γιάνναρος ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία, διότι ἐτόλμησε νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια,. Ἡ ἐκδίωξίς του ἔγινε ἐπειδὴ ἐζητήθη ἀπὸ τὰ ἀριστερόστροφα οὐγκανοτρὸλ ΣΥΡΙΖΑύγουλα (κατὰ τὸ «χρυσαύγουλα», τὰ ἴδια σκατὰ εἶναι καὶ τὰ δύο).

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως δὲν βλέπω νὰ διώχνῃ τὸν ἀλήτη τὸν Μουζαλα ποὺ ὅσο ἤταν κυβέρνησις, οἱ ἰσλαμολαθροέποικοι ἦσαν «ἀδέρφια μας κατατρεγμένα», ἀλλὰ τώρα ποὺ εἶναι ἀντιπολίτευσις, κατ’ αὐτόν πάντα, «ἔγιναν «ἐφιάλτης».».

Κυριάκο Μητσοτάκη δὲν σὲ βλέπω νὰ βγάζῃς τὴν τετραετία…

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply