Χρεώσεις «ῥὸζ τηλεφώνων» ἀπὸ τὶς τράπεζες

Ἄντε καλέ…
Γίνονται τέτοια πράγματα στήν Ἑλλάδα;; Εἶναι δυνατὸν οἱ καλές μας τράπεζες νά σέ χρεώνουν στόν δανειακό σου λογαριασμὸ ἀκόμη καί τά τηλεφωνήματα, μὲ τὰ ὁποία σὲ καλεῖ τὸ τμῆμα ὑπενθυμίσεως ὀφειλετῶν, μέ δύο (2) εὐρῶ γιά τήν κάθε κλήση;;;

Ἀποκλείεται… Αὐτὰ τὰ κάνουν μόνο οἱ ἑταιρεῖες 090 καὶ ῥὸζ γραμμῶν..
Ἐδῶ ἔχουμε Ἑλλάδα ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν κύριο στουρνάρα ὡς διοικητὴ τῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος…
Ἐδῶ ἔχουμε σοβαροὺς πολιτικοὺς δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς ποὺ νομοθετοῦν κατὰ τῶν αὐθαιρεσιῶν..
Ἐδῶ ἔχουμε τροϊκανοὺς καὶ τεχνοκράτες ποὺ ἐλέγχουν τὰ πάντα..

Ἀποκλείεται αὐτὸ νὰ εἶναι ἀντίγραφο δανειακῆς κινήσεως λογαριασμοῦ συνεργασίμου δανειολήπτου στὴν Ἑλλάδα..

Λελιᾶτσος Παναγιώτης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 170 times, 1 visits today)
One thought on “Χρεώσεις «ῥὸζ τηλεφώνων» ἀπὸ τὶς τράπεζες

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρεώσεις «ῥὸζ τηλεφώνων» ἀπὸ τὶς τράπεζες | Reportaz.biz

Leave a Reply