Λίγα …ἐντόσθια, μπόλικη προπαγάνδα καί…

Ποιὸς θὰ τὸ φανταζόταν πὼς μὲ λίγα ἐντόσθια προβάτου μπορεῖς νὰ «ἀγοράσῃς» 30.000 διαμερίσματα…

Brace yourselves…
Multi-culti is coming…
Τὸ εἶπε καὶ ὁ Κούλης…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

(Visited 311 times, 1 visits today)
Leave a Reply