Δὲν θὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἐπιμολυντὲς τοῦ Σαρωνικοῦ!!!

Γιατί καλέ νά τιμωρηθοῦν;
Γιατί νά μή τούς ἀφήσουμε ἡσύχους νά ἀπολαύσουν τά κέρδη τους, τήν ἐλευθερία τους καί τήν ζωούλα τους;

Ποιός μᾶς ἐνημερώνει γιά τό δικαστικό πόρισμα τοῦ ἐν λόγῳ «ἀτυχήματος; Ὁ «Ζούγκλας». Μὰ πρὶν περάσουμε στὸν «Ζούγκλα», ἂς ῥίξουμε μίαν ματὰ στὸ ἐὰν οἱ μεγαλοδημοσιοκάφροι τῆς χώρας ἔχουν ἀσχοληθῆ μὲ τὸ θέμα, ἤ ὄχι.

πηγὴ

Εἴπατε κάτι; Ἀπὸ τὸ 2017 ἔχει νὰ γράψῃ κάτι σοβαρὸ ἡ «Ἐφημερὶς τῶν Συντακτῶν» ἐνᾦ, τώρα, μὲ τὸ δικαστικὸ πόρισμα πλέον προσβάσιμον, ἐπανέρχονται γιὰ νὰ γράψουν κάτι ψιλά, ἀλλὰ οὐδὲ μίαν ἀναφορὰ κάνουν στὸ εὑρύτερο σχέδιον μολύνσεως-καθαρισμοῦ, ποὺ σαφῶς ἀναφέρεται στὸ πόρισμα.

πηγὴ

Τέλος, σχετικῶς μὲ τὴν τόσο ἐκκοφαντικὴ σιωπὴ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἂς ἀναφερθοῦμε καὶ στὸ λαφαζάνιους, ποὺ ἔκανε πράγματι μίαν πιὸ λεπτομερῆ ἀναοφορά, πρὸ μηνῶν, σχετικὰ μὲ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου:

πηγὴ

Αὐτὰ καὶ τέλος ἀπὸ τὰ καλόπαιδια, ποὺ εἶναι καὶ τὰ μόνα ποὺ ἀνεφέρθησαν στὸ ἔγκλημα.
Ἅπαντες λοιπὸν αὐτοὶ οἱ δημοσιοκάφροι τὸ ἔκαναν …γαργάρα τὸ θέμα.
Πλὴν τῆς ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνακοινώσεως τοῦ WWF, οὐδεὶς ἔγραψε κάτι. Σὰν νὰ μὴ συνέβη. Λὲς κι ὅλα ἔχουν καλῶς.

Τὸ ἱστορικό, ἐν τάχει.
Ἰδιοκτήτης τοῦ ἐν λόγῳ δεξαμενοπλοίου κάποιος θεόδωρος κουντούρης, ὁ ὁποῖος, πέραν τῆς ἐμπλοκῆς του μὲ τὰ τῶν ἀποζημιώσεων, φαίνεται νὰ σχετίζεται καὶ μὲ τὸν καθαρισμό.


Τὸ ναυάγιο, σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα ποὺ δημοσιεύει ὁ «Ζούγκλας», τὸν κρίνει μὲν ὡς ἔνοχο, ἀλλὰ ἀπὸ ποινὲς …ἀθῷο!!!

Γιατί συνέβη ὅλο αὐτό, βάσει πάντα τοῦ πορίσματος;
Γιὰ νὰ βγάλουν κάποιοι πολὺ χρῆμα. Γιὰ αὐτὸ τελικῶς διετάχθησαν ἔμπιστοι τοῦ ἐφοπλιστοῦ νὰ βυθίσουν τὸ πλοῖο, ἀλλὰ καὶ μετὰ ὅλοι αὐτοὶ ἐπανῆλθαν ὡς …«σωτῆρες», χρονοκαθυστερῶντας ὅμως ὑπερβολικά, ὥστὲ νὰ ἐξαπλωθῇ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, ἡ μόλυνσις.
Ἐπανῆλθαν λοιπὸν τὰ ἴδια πρόσωπα μὲ κατάλληλαμέσα τέτοια ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν τὸν καθαρισμὸ τοῦ Σαρωνικοῦ.
Κοινῶς; Πάλι χρῆμα, χρῆμα, χρῆμα δίχως ἴχνος συνειδήσεως, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ κονομήσουν κάποιοι ἀκόμη περισσότερα.
Καί, φυσικά, ἀπὸ δικαιοσύνη πάλι …τζίφος!!!

«Πλοιοκτήτης δίνει την εντολή στα δύο «προσεκτικά επιλεγμένα» μέλη του πληρώματος του δεξαμενοπλοίου του να το βυθίσουν. Αφού πρώτα ανοίξουν τα στόμια των δεξαμενών του πετρελαίου που μεταφέρει, ώστε όλη αυτή η ποσότητα να μην «σφραγισθεί» στο ναυάγιο, αλλά να διαχυθεί σκόπιμα στην θάλασσα. Τους απαγορεύει να ειδοποιήσουν το Λιμενικό, όπως δεν πράττει ούτε αυτός, προκειμένου να μη «χαλάσει η δουλειά» και προλάβουν οι αρχές να αποτρέψουν την περιβαλλοντική καταστροφή.

Στην συνέχεια, αναθέτει την δουλειά της αντιρρυπάνσεως και της ανελκύσεως του ναυαγίου σε δικούς του, ώστε να επωφεληθεί οικονομικά από όλη την διαδικασία. «Χαλαρά με τις εργασίες», είναι η εντολή που τους δίνει, προκειμένου τα πετρελαιοειδή να προλάβουν να ρυπάνουν ολόκληρο τον Σαρωνικό.

Τα λεφτά που παίζονται είναι πολλά, πολύ περισσότερα από όσο αξίζει το γερασμένο πια καράβι του, που απεφάσισε να θυσιάσει σαν πιόνι στην σκακιέρα προκειμένου να αιχμαλωτίσει την «βασίλισσα»: Τα πολλά εκατομμύρια ευρώ όλης αυτής της διαδικασίας, συν τις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών.

Θύμα, φυσικά, το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας και οι εκατομμύρια πολίτες και τουρίστες της Αττικής.

Το σενάριο αυτό θυμίζει συνωμοσιολογική ταινία με πρωταγωνιστή τον «κακό» που καταστρέφει τον πλανήτη για να βγάλει αυτός λεφτά, είναι όμως η απτή πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στο επίσημο πόρισμα του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων για το πολύκροτο ναυάγιο του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», εξαιτίας του οποίου το φθινόπωρο του 2017 «μαύρισε» ο Σαρωνικός Κόλπος, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών….

…Το πόρισμα του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων αποφαίνεται για τις αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα του δεξαμενοπλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». που βυθίστηκε στις 10/09/2017 με αποτέλεσμα την εκτεταμένη ρύπανση του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με αυτό, εξαιτίας του ναυαγίου περίπου 2.500 τόνοι πετρελαιοειδών εκλύθηκαν στον Σαρωνικό, ενώ οι εργασίες απαντλήσεως απορρυπάνσεως διήρκεσαν 84 ημέρες και ανετέθησαν σε εταρείες του «Ομίλου Spanopoulos Group».

Η βύθιση του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, δε, μόνο φυσιολογική δεν ήταν παρά την μεγάλη ηλικία του πλοίου (45 έτη), καθώς στον πιο πρόσφατο έλεγχο που έγινε, όσον αφορά στην κατασκευή, στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στην λειτουργικότητά του, το πλοίο βρέθηκε να είναι σε καλή κατάσταση και αξιόπλοο…….

Πώς βύθισαν το πλοίο.

…Το πόρισμα αναφέρεται αναλυτικά στις συνθήκες βυθίσεως του πλοίου. Τις κρίσιμες στιγμές τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, επάνω στο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» βρίσκονταν μόνο δύο άτομα από το εντεκαμελές πλήρωμα, ο μηχανοδηγός Γιώργος Ρέτζος και ο ναύτης Γιώργος Κοφινάς, γεγονός από μόνο του απαράδεκτο και ύποπτο, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΑΣΝΑ.

Χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από το γεγονός ότι το πλοίο προτού βυθιστεί πήρε εγκάρσια πλευρική κλίση, το οποίο συμβαίνει μόνο όταν προστεθεί βάρος στην πλευρά του. Το ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ όμως είχε άδειεις τις δεξιές πλευρικές δεξαμενές έρματος και ο μόνος τρόπος για να συνέβη αυτό, ήταν να εισέλθει με κάποιον τρόπο θαλασσινό νερό σε αυτές. Όπως λοιπόν συμπεραίνουν οι πραγματογνώμονες το πλοίο βυθίστηκε διότι στις τρεις συγκεκριμένες δεξαμενές έγινε εισροή θαλασσινού νερού για μία ώρα και ένα τέταρτο, δηλαδή από τη 01.20 έως τις 02.35 της 10ης Σεπεμβρίου.

Όμως μόνο με έναν τρόπο θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό.
«Ο τρόπος αυτός ήταν ο ερματισμός του πλοίου, ενόσω αυτό ήταν ταυτόχρονα φορτωμένο. Ο ερματισμός επιτυγχάνεται με το χειροκίνητο άνοιγμα των επιστομίων του δικτύου εισροής θαλασσινού νερού στις δεξαμενές έρματος, οπότε συντελείται αυτόματα με την βαρύτητα χωρίς την μεσολάβηση αντλίας. Σε αυτή την περίπτωση στην κατάσταση πλήρους φόρτου που βρισκόταν το πλοίο, μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε εγκληματική για το πλοίο πράξη αφού, λόγω του ότι αυτό ήταν ταυτόχρονα φορτωμένο, δεν διέθετε πλεόνασμα πλευστότητας τόσο, ώστε να καλύψει το επιπλέον φορτίου του έρματος που μπορούσαν να πάρουν οι πλευρικές δεξαμενές. Όμως, τα επιστόμια ήταν ερμητικά κλειστά, γιατί έτσι επιβάλλετο στην προκειμένη κατάσταση φόρτου του πλοίου», αναφέρεται στο πόρισμα.

Πώς μπορεί λοιπόν να άνοιξαν τα εν λόγω επιστόμια;
«Μόνο μια εξήγηση μπορεί να δοθεί: Κάποιος πήγε και τα άνοιξε επί τούτου. Ο εν λόγω χειρισμός έλαβε χώρα μέσα από το πλοίο. Πρόκειται για σκόπιμη και εγκληματική εις βάρος του πλοίου ενέργεια που το οδήγησε στην βύθισή του»…

Και προστίθεται στο πόρισμα: «Τα δύο μέλη του πληρώματος παρακολουθούσαν άπρακτοι και αδρανείς την αυξανόμενη πλευρική κλίση του πλοίου και αρκέσθηκαν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πλοίαρχο. Δεν ειδοποίησαν τις αρχές. Ειδοποίησαν μόνο τον πλοίαρχο και τον Α μηχανικό με μισή ώρα καθυστέρηση, ενώ το Λιμενικό δεν ενημερώθηκε ούτε από αυτούς! Το Λιμενικό έμαθε για το συμβάν από ένα φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο σημείο. Οι Λιμενικοί πήραν στην συνέχεια οι ίδιοι τον πλοίαρχο τηλέφωνο για να ενημερωθούν», αναφέρεται μεταξύ άλλων….

…«Αυτονόητο το συμπέρασμα ότι κάποιος προέβη στην δόλια ενέργεια του ανοίγματος μερικών ή όλων από τα καπάκια πριν το πλοίο πάρει κλίση», αναφέρεται στο πόρισμα.

Το Συμβούλιο καταλήγει ότι κανείς δεν επεδίωκε την σωτηρία του πλοίου, αντίθετα όπως φαίνεται το επιδιωκόμενο ήταν να αφεθεί το πλοίο να βουλιάξει ανενόχλητο και αβοήθητο. «Επρόκειτο για προσχεδιασμένη επιδίωξη», υπογραμμίζεται….

Πώς κέρδισαν από την καταστροφή του Σαρωνικού
«Τα συμφέροντα που εξυπηρετήθηκαν προκύπτουν καταφανέστατα από τα οικονομικά οφέλη που εξήγαγαν από την διαχείριση της αντιρρυπάνσεως και απορρυπάνσεως οι εταιρείες στις οποίες ο πλοιοκτήτης ανέθεσε τις επιχειρήσεις αυτές. Το περιουσιακό όφελος συνίσταται αφενός στην λήψη της ασφαλιστικής αποζημιώσεως και αφετέρου στην αποκόμιση από το Πράσινο Ταμείο των ειδικών αποζημιώσεων για το κόστος των εργασιών, υλικών και μέσω απορρυπάνσεως», αναφέρει ξεκάθαρα το πόρισμα του ΑΣΝΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ ήταν ασφαλισμένο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για αστική ευθύνη απορρυπάνσεως – τα συμβόλαια δε έληγαν λίγες ημέρες αργότερα (στις 30/9/2017)! Συνολικά έγιναν δεκάδες αιτήματα αποζημιώσεως ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ προς τον διεθνή Οργανισμό IOPC FUNDS και αιτήματα ύψους 94,4 εκατομμύρια ευρώ στο Πρωτοδικείο Πειραιά.

Σημειώνεται πως ο πλοιοκτήτης δεν ανέθεσε απευθείας στις εταιρείες που τελικά έκαναν την απορρύπανση, αλλά επέλεξε την παρεμβολή της Spanopoulos Group μέσω της οποίας έγιναν υπεργολαβικά οι αναθέσεις στις εταιρείες που πραγματοποίησαν τελικά την απορρύπναση.

Όσο πιο μεγάλη ήταν η ρύπανση, τόσο περισσότερα και τα κέρδη. Για αυτό η «Σπανόπουλος Ρυμουλκά» ολοκλήρωσε τις εργασίες στεγανοποιήσεως και σφραγίσεως του ναυαγίου 53 ώρες αργότερα, χρόνος ο οποίος είναι τεράστιος και δεν δικαιολογείται. Οι εργασίες απαντλήσεως δε ολοκλήρωθηκαν μετά από έντονες και επανειλημμενες ειδοποιήσεις και εντολές – δηλαδή πιέσεις – των Λιμενικών Αρχών προς την εταιρεία για την επίσπευση των εργασιών, 19 ημέρες μετά την βύθιση (29/09/2017), χρονικό διάστημα το οποίο επίσης κρίνεται υπερβολικό.

Τελικά, το πλοίο ανελκύθηκε δύο μήνες και 20 ημέρες αργότερα….»

πηγὴ

ὅλο τὸ πόρισμα ἐδῶ

ἡ καταγγελία γιὰ τὸν τρόπο βυθίσεως τοῦ «Ἁγία Ζώνη ΙΙ» ἐδῶ κι ἐδῶ 

κι ἐδῶ ὁ πρώην ὑπουργὸς κουρουμπλῆς σὲ γλέντι τοῦ ἰδιοκτήτου θεοδώρου κουνοτύρη, τοῦ «Ἁγία Ζώνη ΙΙ»

Σήμερα λοιπὸν γνωρίζουμε τοὺς ἐνόχους, γνωρίζουμε τὸ σχέδιον ποὺ ἐξύφαναν, γνωρίζουμε τὴν δολιοφθορά, γνωρίζουμε ὅμως καὶ τὶς ἀθωῴσεις τους.
Καί τί καταλαβαίνουμε;
Προσωπικῶς μόνον ἕνα: αὐτὸ τὸ μπουρδέλο πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ πλήρως ἀπὸ τὸν χάρτη, μήπως, τοὐλάχιστον, ἐπιτύχουμε νὰ σώσουμε τὰ ἀναγκαία. Κι ἐπεὶ δὴ τὰ ἀναγκαία εἶναι (δυστυχῶς μας) μόνον κάποιοι ἄνθρωποι, ναί, μόνον αὐτοὺς τοὺς ὀλίγους πρέπει νὰ σώσουμε. Ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, στάκτη καὶ λήθη.

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἴδαμε λοιπὸν χιλιάδες νὰ διαδηλώνουν γιά:

 1. τὶς περικοπὲς τῶν μισθῶν τους,
 2. τὶς περικοπὲς τῶν συντάξεών τους,
 3. τὶς περικοπὲς τῶν ἐπιδομάτων τους,
 4. τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ λαθροεποικισμοῦ πρὸς ὄφελος τῶν Μ.Κ.Ο.,
 5. τὴν πλήρη κατάργησιν τῶν συνόρων,
 6. τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» τῆς πSoroγκρέτας,
 7. τὰ δικαιώματα τῶν ἀφύλων, τῶν ἐμφύλων, τῶν ἐκφύλων, τῶν πολυφύλων,
 8. τὸν θάνατο τοῦ κάθε «ζᾶκ»,
 9. τὴν κρεοφαγία,
 10. τὴν «λευτεριὰ τοῦ ISIS»,
 11. τὸν «ἀντίσιωνισμὸ» τῶν ἰθαγενῶν,,
 12. τὰ δικαιώματα τῶν …πιθήκων στὴν Μοζαμβίκη,

…καθὼς καὶ μύρια ἄλλα ἄσχετα, ὑπερβολικά, ἀνόητα, ἄχρηστα, μονομανῆ, περιττὰ ἐφ΄ ὅσον οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ποὺ ὀργανώνουν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια ἐνασχολήθη μὲ τὸ νὰ ὀργανωθῇ μία καθολικὴ διαμαρτυρία γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, ποὺ εἶναι τελικῶς σπίτι μας, ἀπὸ τὰ διάφορα τρωκτικὰ καὶ σαπρόφυτα. Δὲν εἴδαμε μίαν διαμαρτυρία κατὰ τῆς «δικαιοσύνης» τῶν λειάνσεων. Δὲν εἴδαμε τέλος πάντων μίαν διαμαρτυρία κατὰ τοῦ κράτους – ὀμπρέλα κάθε μισελληνισμοῦ, πρὸ κειμένου νὰ περιορισθοῦν ἐπιδόματα σὲ ἀρλουμπολογίες ἀχρήστων καὶ τεμπέληδων, γιὰ νὰ διοχετευθοῦν στὸ νὰ θωρακισθοῦμε, στοιχειωδῶς ὡς χώρα. Καὶ δὲν τὰ εἴδαμε ὅλα αὐτά, μὰ καὶ οὔτε θὰ τὰ δοῦμε, ἐφ΄ ὅσον τὸ σπίτι μας (περιβάλλον) καὶ τὸ ταμεῖο μας (κράτος) ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα δὲν ὑπολογίζονται. Λὲς καὶ θὰ μποροῦν νὰ εἰσπράττουν ὁ,τιδήποτε ὅταν αὐτὰ τὰ δύο οἰκοδομήματα καταῤῥεύσουν.
Οἱ ἠλίθιοι.

One thought on “Δὲν θὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἐπιμολυντὲς τοῦ Σαρωνικοῦ!!!

Leave a Reply