Θαυμαστὴ …«ἑλληνικὴ» κρατικὴ μηχανή!!!

Μεταφέρω ἀπὸ τὴν φίλη Νίκη Σιμόγλου, κοινὲς διαπιστώσεις (ποὺ δὲν …ὁμολογῶνται)!!!

Στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐδέσποζε ὁ Μάριος Καμχῆς,
Στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὁ Ἀλὲν Γιοβάνοβιτς,

Στὸν τομέα τῆς Πολεμικῆς Βιομηχανίας ὁ Σαμπὶ Σαμπετάϊ…
Στὴν ΔΕΗ ὁ Ραφαὴλ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἰσαὰκ Λεβή…

Στὸν ΟΣΕ ὁ Σαμουὴλ Κοέν…
Στὰ ῥαδιοτηλεοπτικὰ μέσα ἡ Μαρία Ρεζᾶν, ἡ Μπιάνκα Κοὲν καὶ ὁ Ζὰκ Μεναχέμ…
Σ
τὸν ΟΤΕ ὁ Ἀβραὰμ Μόρδος, ὁ Η. Μόρδος, ὁ Χαϊμ Καπέτας, ὁ Β. Ἀλπαλᾶς.
Στὴν Τράπεζα Ἑλλάδος κυριαρχοῦσαν ὁ Μ. Λεβί, ὁ Χαϊμ Κοέν, ὁ Α. Κοέν, ὁ Π. Μπενουζίλιο…
Ἐνῶ στοὺς πανεπιστημιακοὺς χώρους ἁλώνιζαν ὁ Ἀζαρίας Χαναᾶν, Β. Ἀκαλάη, Η. Κρίσηπης, Χ. Περέζ, Χ. Ῥοζενστάιν.

Ποιός νά μιλήσῃ φίλοι μου;
Ὅπως ἔχω ξαναπῆ, τέτοιες δημοσιεύεις, ποὺ μιλοῦν μὲ ὀνόματα, ἔχουν ἀπὸ ἐλαχίστη ἔως …καμμία προσοχή.
καὶ likes. καὶ δὲν τὸ λέω ὡς. .ματαιόδοξος ἀλλὰ ὡς μία ὀδυνηρὴ ἐπισήμανση γιὰ τὸ πόσο κόττες εἴμαστε ὡς λαός.

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Θαυμαστὴ …«ἑλληνικὴ» κρατικὴ μηχανή!!!

  1. Αὐτὰ εἶναι τὸ λιγότερο. Προσέχετε τὰ ὀνόματα ποὺ ἠχοῦν “ἀστεῖα”: Τρίχας, Χατζησαλάτας, Κιτρομηλίδης (= γυιὸς τοῦ κίτρου καὶ τοῦ μήλου), Δεληβοριὰς (= τρελλὸς βοριάς), Παπαληγούρας κ.ο.κ.
    Περίπτωση λάθους δὲν ἀποκλείεται, ἀλλὰ ὁ κανόνας παραμένει ἰσχυρός.

  2. Καὶ συνεχίζω: Βρὲ παιδιά, τί περιμένετε; Ὁ πιὸ ὄμορφος δρόμος τῆς Ἀθήνας δὲν εἶναι οὔτε “ὁδὸς Πλάτωνος” οὔτε “ὁδὸς Σωκράτους” οὔτε κάτι ἄλλο παρεμφερές. Εἶναι “ὁδὸς Ἡρώδου Ἀττικοῦ”. Ἀττικὸς βέβαια ὁ ἐν λόγῳ Ἡρώδης ἀλλὰ Ἡρώδης. Ξέρετε σεῖς κάποιον εὐσεβῆ, εὐλαβῆ οὐ μὴν ἀλλὰ φιλέορτο, νηστευτὴ καὶ φιλακόλουθο Ἑλληνοορθόδοξο ἀριστεροχριστιανιστὴ νὰ λέγεται “Ἡρώδης”;

Leave a Reply