Δημήτριος Βερναρδάκης

Δημήτριος Βερναρδάκης (1833- 1907)

«Ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς κατὰ πρῶτον μὲν λόγον εἶναι δημιούργημα τῆς ἀνδρείας καὶ καρτερίας τῶν τέκνων της, κατὰ δεύτερον ὅμως λόγον εἶναι τέκνον πολυώδυνον τῶν μακρῶν πρὸ πάντων καὶ ἐνδελεχῶν καὶ ἀνενδότων πολιτικῶν προσπαθειῶν καὶ ἀγώνων τούτων τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.»

«Καποδίστριας καὶ Ὄθων», 1875. Ε.Π. Φωτιάδης (ἐπιμ.), Νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία, Α΄. Βασικὴ Βιβλιοθήκη, 37. Ἐκδόσεις «Ἀετὸς» Α.Ε., 1954. Σελίδα 106.

Φωτοσχόλια :
A΄. Ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ καθηγητοῦ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015.
Β΄. Ὁ βανδαλισμὸς τῆς προτομῆς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply