Δημήτριος Βερναρδάκης

Δημήτριος Βερναρδάκης (1833- 1907)

«Ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς κατὰ πρῶτον μὲν λόγον εἶναι δημιούργημα τῆς ἀνδρείας καὶ καρτερίας τῶν τέκνων της, κατὰ δεύτερον ὅμως λόγον εἶναι τέκνον πολυώδυνον τῶν μακρῶν πρὸ πάντων καὶ ἐνδελεχῶν καὶ ἀνενδότων πολιτικῶν προσπαθειῶν καὶ ἀγώνων τούτων τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.»

«Καποδίστριας καὶ Ὄθων», 1875. Ε.Π. Φωτιάδης (ἐπιμ.), Νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία, Α΄. Βασικὴ Βιβλιοθήκη, 37. Ἐκδόσεις «Ἀετὸς» Α.Ε., 1954. Σελίδα 106.

Φωτοσχόλια :
A΄. Ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ καθηγητοῦ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015.
Β΄. Ὁ βανδαλισμὸς τῆς προτομῆς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply