Θὰ ἀπεργήσουν καί οἱ ἀριστερές παρατάξεις σήμερα στήν Μυτιλήνη;

Σήμερα, στὶς 12:00, ἔχουν προγραμματισθῆ συγκεντρώσεις καὶ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις στὶς τρεῖς μεγάλες νησους μας, ποὺ βάλλονται ἀπὸ τὸν ἐποικισμό.

Ὡς γνωστὸν δέ, ἔχουν ἀντιμετωπισθῆ ὡς «ῥατσιστικὸ παραλήρημα» καὶ ὡς «ἀντιπροσφυγικὸ παιδομάζωμα» ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς «ἀνθρωπιζτὲς» τοῦ κόσμου μας, ὅλα ὅσα ἔχουν ἔως τώρα ἀνακοινωθῆ, πολλῷ δὲ μᾶλλον οἱ προσκλήσεις ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου ἀκόμη καὶ  πρὸς τὰ σχολεία.

Ἐδῶ παρακάτω γελᾶμε καὶ ἐξοργιζόμεθα ταὐτοχρόνως, βλέποντας τά…. σαμποτὰζ τῶν… μπροοδευτικῶν!!!

Τὸ TVXS (συμφερόντων τοῦ Κούλογλου, δημοσιογράφου καὶ εὐρωβουλευτοῦ Σύριζα) ἔχει τίτλο «Ὁ Περιφερειάρχης Β. Αἰγαίου καλεῖ τοὺς μαθητὲς σὲ ἀντιπροσφυγικὲς κινητοποιήσεις»!!!

Τὸ ThePressProject ἔχει τίτλο «Ἀντιπροσφυγικὸ «παιδομάζωμα» τῶν μαθητικῶν συμβουλίων Μυτιλήνης ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου» καὶ μιλᾶ γιά.. «κινητοποιήσεις ῥατσιστικοῦ μίσους»!!!

Στὸ LEFT ὁ τοπικὸς βουλευτὴς Σύριζα ἀποκαλεῖ «παιδομάζωμα» μίαν ἐπιστολὴ τοῦ Περιφερειάρχου γιὰ ἐνημέρωση καὶ συζήτηση γιὰ τὶς ἐπικείμενες κινητοποιήσεις!!!

Πάντως τὸ Ἐργατο-ὑπαλληλικὸ Κέντρο καλεῖ σὲ συγκέντρωση στὴν πλατεία Σαπφοῦς…. Ἐκεῖ θὰ πᾶν ὅλοι οἱ …μπροοδευτικοὶ ποὺ θέλουν ἀπεγκλωβισμὸ τῶν «προσφύγων» καὶ εἰσιτήριο στὸ χέρι νὰ πᾷν στὴν χώρα ποὺ ἐπιθυμοῦν..

Ἡ ἄλλη συγκέντρωσις τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, θὰ γίνη ἔξω ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης. 

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Κι ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ γνωρίζεις πὼς σήμερα τὸ μεσημέρι στὴν Χίο, στὴν Μυτιλήνη καὶ στὴν Σάμο «κλείνουν» τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρωθοῦν ἅπαντες οἱ νησιῶτες γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸ ἐποικιστικό, μαθαίνεις πὼς ἐκεῖνοι ποὺ …πολεμοῦσαν τοὺς ἀντιδραστικοὺς θὰ …«συστρατευθοῦν» μαζύ τους, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐπίσης. Ποιοί; Οἱ «ἀνοικτοσυνοράκηδες», ποὺ στὴν πραγματικότητα στηρίζουν τὶς δουλεμπορικὲς Μ.Κ.Ο. καὶ χαρακτηρίζουν ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀντιστέκονται στὴν καλλιτέρα περίπτωσιν ὡς …φασίστες!!!

Σχετικὰ μὲ τὴν ἀφίσσα τῶν ἀριστερῶν παρατάξεων, ἀπὸ τὴν μία σαμποτάρουν τὴν διαδήλωση, μιλῶντας στὰ site τους γιὰ «ἀντιπροσφυγικὰ παιδομαζώματα» καὶ γιὰ «κινητοποιήσεις ῥατσιστικοῦ μίσους» καί, ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὴν προωθοῦν δειλὰ-δειλὰ ἐπειδὴ ξέρουν ὅτι θὰ μαζέψη κόσμο γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ποῦν «καὶ ἐμεῖς συμμετείχαμε» ἢ ἀκόμα καὶ νὰ καπηλευθοῦν τὴν ἐπιτυχία της.

Φυσικὰ δὲν κάνουν δική τους γιατί δὲν θὰ γεμίσουν οὔτε ταξί.
Ἡ κοροϊδία τους δὲν ἔχει ὅρια… Τὸ ἴδιο καὶ οἱ εὐθύνες τους.

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Τί θέλουν νά ποῦν οἱ …«ποιητές» μέ τό παραπάνω; Τίποτα σπουδαῖον, παρὰ μόνον πὼς συμφωνοῦν μόνον μὲ τὸ νὰ ἀποσυμφορηθοῦν οἱ νῆσοι μας, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργηθοῦν κενοὶ χῶροι (λέμε τώρα!!!) γιὰ νὰ ὑποδέχονται ὅλο καὶ περισσοτέρους. Ἔχει κονόμα λέμε τὸ ἐποικιστικό. Μεγάλη κονόμα. Ὅπως ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν εἶχαν πάντα κονόμα οἱ δουλέμποροι!!!

Τὸ ὅ,τι ἀρχικῶς προσεπάθησαν νὰ ἀπαξιώσουν, νὰ προσβάλουν καὶ νὰ περιφρονήσουν τὴν σημασία τῶν κινητοποιήσεων, χαρακτηρίζοντας ὡς «μπούγιο» ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀγωνιοῦν, τὸ ἔχουν ἤδη λησμονήση.

πηγὴ

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Σήμερα λοιπὸν οἱ κινητοποιήσεις, ποὺ ἔχουν μεγάλη βαρύτητα γιὰ ὅλους μας, θὰ ὑποστηριχθοῦν καὶ ἀπὸ τὰ ἀριστερο-ἀνοικτοσυνορακικὰ παραμάγαζα, ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ οἱ συμπατριῶτες μας ἀγωνίζονται. Στὴν πραγματικότητα ἐξακολουθοῦν νὰ στοχοποιοῦν καὶ νὰ χαρακτηρίζουν μὲ τὰ μύρια ὅσα κοσμητικὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀντιδροῦν ἐπὶ τῆς οὐσίας.

Προσοχὴ σήμερα στὸ συλλαλητήριο… Νὰ μὴ παίξουμε τὸ παιχνίδι τους… τῆς προβοκάτσιας!!!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Λοιπόν λοιπόν;
Λοιπὸν λοιπὸν φίλοι μου ὁ κόσμος, ποὺ πραγματικὰ ἔχει προβλήματα, σηκώνεται καὶ τὰ ἀντιμετωπίζει μὲ ὅλα τὰ μέσα. Ἡ Ἀνάγκη ξυπνᾶ καὶ τοὺς …πεθαμένους ἤ, κατὰ πῶς λέει ὁ λαός μας, «τὸ ἀγώι ξυπνᾶ τὸν ἀγωγιάτη». Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ καὶ ξέρουν τὶ θέλουν καὶ γνωρίζουν τὸ τί πρέπει νὰ πράξουν καὶ εἶναι ἀποφασιμένοι. Τὸ ὅ,τι συχνὰ πυκνὰ
 παρεισφρέουν ἀνάμεσά τους ἀλητήριοι, ἠλίθιοι, ἒξαγορασμένοι, πράκτορες ξένων πρεσβειῶν καὶ ἐγκάθετοι, ἤ ἀκόμη καὶ ἐὰν κάποιοι, λόγῳ τῶν σκληρῶν πιέσεων κάμπτονται καὶ ὑποχωροῦν, δὲν σημαίνει πὼς θὰ ἀποδεκτοῦν τὶς δολιοφθορὲς δίχως νὰ ἀντιδράσουν καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουν ἀποδείξη ἐμπράκτως ἀμέτρητες φορές. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ θὰ ἔχουν μεγάλη συμμετοχὴ οἱ κινητοποιήσεις, θὰ ἐπιχειρήσουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ διαστρεβλώσουν τοὺς σκοπούς τους, νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν ἐπὶ πλέον γιὰ νὰ ἐξαπολύσουν νέες μορφὲς προπαγάνδας. Ἰδοῦ ποὺ ἤδη ξεκίνησαν.

Εὐτυχῶς ποὺ εἶδα ἐχθὲς τὶς εἰδήσεις τοῦ ΣΚΑΙ καὶ μοῦ ὑπενθύμισαν ὅτι σήμερα θὰ κατεβῶ στὸ συλλαλητήριο γιὰ νὰ ἀπαιτήσω ἀνθρώπινες συνθῆκες γιὰ τοὺς…. «πρόσφυγες», καθὼς καὶ νὰ ζητήσω νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ νησὶ παίρνοντας ἄσυλο γιὰ νὰ πᾷν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα καὶ ὅπου γουστάρουν.

Ξέχασαν βέβαια νὰ ποῦν ὅτι ἐπίσης θὰ ἀπαιτήσω νὰ μπουκάρουν σὲ περισσότερα σπίτια, νὰ αὐξηθοῦν τὰ περιστατικὰ κλοπῶν, βιασμῶν, μαχαιρωμάτων, ὅπως φυσικὰ καὶ νὰ ἀνοίξῃ ἕνα τζαμὶ σὲ κάθε γειτονιά.

Ἀντικειμενικὸ κανάλι ὁ ΣΚΑΙ, νὰ τὸ βλέπετε!
Καὶ ἀνερχόμενο ἀστέρι ὁ νεαρὸς δημοσιογράφος! Ἐὰν τὸν δῶ κάπου σήμερα νὰ καλύπτῃ τὸ συλλαλητήριο, θὰ τρέξω νὰ τοῦ σφίξω τὸ χέρι!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Τέλος καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς συγκεντρώσεις σὰν αὐτὲς τοῦ Συντάγματος δὲν ἔχουν νόημα διότι, πολὺ ἁπλᾶ, μόνον σὲ τοπικὸ ἐπίπεδον μποροῦν νὰ ἀποφέρουν οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα οἱ διάφορες κινητοποιήσεις. Εἶναι ἐκεῖ ποὺ ὅλοι γνωρίζονται μεταξύ τους καὶ ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν κάποιοι, κατέχοντες θέσεις ἐξουσίας, ἀποφασίσουν νὰ πράξουν ἐνάντια τοῦ συνόλου, θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ λογοδοτήσουν καὶ νὰ ὑποχωρήσουν. Τὸ γεγονὸς πὼς εἰδικῶς στὴν Μυτιλήνη, μὰ καὶ στὶς ἄλλες νήσους μας, ἔχουν τὴν ἔδρα τους ἀμέτρητες δουλεμπορικὲς ὀργανώσεις ἀποδεικνύει ἁπλῶς πὼς οἱ ἐκεῖ συμπατριῶτες μας εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ὅλο τὸ μένος τοῦ «θηρίου» κι ὄχι  τμηματικὲς ἐκδοχές του, ὅπως στὶς πλείστες ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας. Αὐτό, ὡς λεπτομέρεια, λέει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ θέλαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἐκεῖ συμπατριῶτες μας ἦσαν ἐξαιρετικὰ μόνοι τους σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἀγωνία καὶ τοὺς ἀγῶνες, ἐπέτυχαν, σὲ ἕναν βαθμό, νὰ κάμψουν οἱ ἀνοικτοσυνοράκηδες τὴν ἀποφασιστικότητά τους, στὴν ἀρχή, ἰδίως σὲ περιόδους ποὺ σύσσωμος ὁ πλανήτης τοὺς στοχοποιοῦσε. Τὸ γεγονὸς ὅμως πὼς παραμένουν ἀκόμη ζωντανοί, δροῦν, ἀντιδροῦν καὶ ἐπιμένουν, ἀποδεικνύει πὼς ναὶ μὲν ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν πολλοὶ συμπολῖτες τους, ποὺ εἴτε ἀπὸ φόβο εἴτε ἀπὸ ἀνέχεια εἴτε ἀκόμη καὶ ἀπὸ …«ἰδεολογία», θὰ σκύψουν, ἀλλὰ ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς καὶ ἀποδεικνύεται περίτρανα ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιον τῶν ἀγώνων τους, τόσο θὰ ἀντιστρέφονται οἱ ἰσοῤῥοπίες καὶ τόσο οἱ δολιοφθορικὲς ἐπιδράσεις θὰ πέφτουν στὸ κενό, ἐνᾦ οἱ ἐκφοβισμοὶ θὰ ἀκούγονται ὡς ἀνέκδοτα.

Ἔχουμε μακρὺ δρόμο ἀλλὰ σίγουρα πλέον, εἰδικῶς στὸ ζήτημα τοῦ ἐποικισμοῦ, ἔχουμε κι ἄλλες προοπτικές. Δὲν εἶναι εὔκολα τὰ πράγματα, ἀλλὰ ὅσο περισσότερο οἱ πολλοὶ ἀντιλαμβάνονται, τόσο λιγότερο οἱ λίγοι (καὶ ἐξηρτημένοι) θὰ μποροῦν νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Πρὸ μόλις μερικῶν ἡμερῶν (13 Ἰανουαρίου) ὁ μηταράκης ἐκινδύνευσε μὲ …λυντσάρισμα στὴν Χίο, διότι, πολὺ ἁπλᾶ ὁ κόσμος πλέον δὲν ἀντέχει. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ γνωρίζω κάτι παραπάνω γιὰ τὴν Χῖο, σᾶς διαβεβαιῶ πὼς γιὰ νὰ φθάσουν Χιῶτες νὰ ἀντιδράσουν ἔτσι, αὐτὸ ἀποτυπώνει κάτι πολὺ βαθύτερο… 

Στὶς 13 Ἰανουαρίου ἀπειλήθη μὲ λιντσάρισμα στὴν Χίο ὁ κύριος Μηταράκης.

Μετὰ τὶς ἐπιθέσεις σὲ ὑπουργοὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι γιὰ τὸ μακεδονικό, ἐφέτος ἄρχισαν (σχετικὰ νωρὶς) οἱ ἐπιθέσεις σὲ ὑπουργοὺς τῆς ΝΔ γιὰ τὸ μεταναστευτικό.

Ἀφοῦ δηλώσω μὲ κάθε ἐπισημότητα, ὅτι ἡ ἐπίθεσις σὲ ὑπουργοὺς δὲν συνάδει μὲ τὴν Δημοκρατία, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν δὲν ἔχει ἀδιέξοδα, τὴν καταδικάζω.
Ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουν ὁρισμένοι ἀνεγκέφαλοι δὲν εἶναι μακρυὰ ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ ἐπιτίθενται καὶ σὲ προσωπολάτρες τοῦ Κυριάκου, τοὺς γνωστοὺς Μητσοτάκουλες.
Ὅταν φθάσῃ σὲ αὐτὸ τὸ ἔσχατο σημεῖο ὁ ὄχλος, θὰ ξανὰ καταδικάσω καὶ πάλι.

«Ἕνας»

Τί ἀποτυπώνει; Θὰ τὸ  μάθουμε συντόμως.

Τὸ ὅ,τι στὸ συμβούλιον γιὰ τὸ ἐποικιστικό, ποὺ ἔγινε στὴν Μυτιλήνη, ἀπεκλείσθη ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου, κάτι μᾶς λέει…

Ἀποκλεισμὸς τοῦ ἀρμοδίου Ἀντιπεριφερειάρχου Λέσβου, κου Ἄρη Χατζηκομνηνοῦ, ἀπὸ τὴν κλειστὴ σύσκεψη που έγινε την Κυριακή 19/1 με τον υπουργό Μεταναστεύσεως καὶ Ἁσύλου Νότη Μηταράκη, λίγα 24ωρα πρὶν τὶς κινητοποιήσεις….

Γνώμη μας εἶναι ὅτι ὁ Περιφερειάρχης δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ δεχθῇ…
Ἐλπίζουμε νὰ μὴ πέσῃ θῦμα τοῦ διχασμοῦ, ποὺ κάποιοι προσπαθοῦν μεθεδουμένως νὰ καλλιεργήσουν… 

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Ἡ μόνιμος αὐτὴ τακτικὴ τοῦ ἀποκλεισμοῦ κάθε μορφῆς ἀντιλόγου, πολλῷ δὲν μᾶλλον ἀντιλόγου μὲ ἐπιχειρήματα, ἀποδεικνύει πὼς ὄχι μόνον στεροῦνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ δικτατορίσκοι λογικῶν ἐπιχειρημάτων, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, μὲ διάφορα μέσα (ὅπως προπαγάνδα, ἐκφοβισμοί, ἀλλοιώσεις δεδομένων), ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐπιβάλουν διαρκῶς τὶς δικές τους ἀπόψεις (μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ …λιγότερο καλό), ἀρνούμενοι συνειδητῶς νὰ ἐκχωρήσουν δικαίωμα λόγου σὲ ὅσους διαφωνοῦν, ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς μία μικρὰ μειοψηφία, κρατῶντας στὸ χέρι χρῆμα γιὰ νὰ ἐξαγοράζῃ συνειδήσεις, ἐπιτυγχάνει νὰ μᾶς …καπελώνῃ, ἔτσι, γιὰ πλάκα.
Τὸ γεγονὸς ὅμως πλέον τῆς -σχεδὸν καθολικῆς- συνειδητοποιήσεως τοῦ κινδύνου, ἀποδεικνύει πὼς ὅσο καλὰ κι ἐὰν ἔχουν στήση τοὺς μηχανισμούς τους, ἐφ΄ ὅσον αὐτοὶ οἱ μηχανισμοὶ πατοῦν στὸ ψέμμα, στὴν βία καὶ στὴν ἐκμετάλλευσιν, κατέῤῥευσαν ἤδη ἤ, ὁσονούπῳ, καταῤῥέουν. Ὁ δὲ πανικός τους, εἰδικῶς στὴν περίπτωσιν ἀποκλεισμοῦ τοῦ ἀντιπεριφερειάρχου, ἐπὶ πλέον ὑπογραμμίζει πὼς γνωρίζουν  θαυμάσια ὅτι μετροῦν ἀντίστροφα ἡμέρες, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τὸ παραδέχονται ἤ ὄχι.

Τέλος, ὡς μέρος τῶν σημειώσεων, ἐπισημαίνω πὼς ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ χρόνος κυλᾶ ἀντίστροφα πλέον γιὰ ὅλους μας, θὰ ἤθελα νὰ δῶ τί θὰ ἀποκάμουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξαγορασμένοι ποὺ ἔδεσαν τὴν Μοίρα τους μὲ τοὺς δουλεμπόρους καὶ τὶς ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες. Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν, ἀλλὰ εἴθισται τὸν προδότη νὰ τὸν τρώῃ τὸ …«μαῦρο σκοτάδι» (!!!) ἰδίως ἐὰν ἔχῃ ἐκτεθῆ καὶ προκαλέσῃ τὸ μένος τῶν συμπολιτῶν του!!! 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θὰ ἀπεργήσουν καί οἱ ἀριστερές παρατάξεις σήμερα στήν Μυτιλήνη;

  1. Ζητάτε ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΕΕΕΕΕ;;;;;;;;;;;;ΟΧΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ………Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ……….ΝΕΟελληναράδες ………….ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ…….

    • Ἀκριβῶς!!! Καὶ μετὰ βγῆκαν τὰ τσοντοκάναλα γιὰ νὰ «καπηλευθοῦν» τὴν διαμαρτυρία τοῦ κόσμου πρὸς ὄφελος τῆς …«ἰσοκατανομῆς»!!!

Leave a Reply