Λὲς καὶ ἔχουμε ὑπέρ-χώρα

Μία χώρα ποὺ δὲν παράγει ἔστὧ καὶ καρφίτσες, ἢ μακῶ μπλουζάκια…
Ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ θρεύσῃ τὸν πληθυσμό της μὲ βόειο κρέας…
Ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐξάγῃ ὅποιο προϊὸν ἔχει κάποιο ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα…
Ποὺ γενικῶς ἡ «συνεισφορά» της στὸ μεγαλύτερο hoax τῆς ἐποχῆς μας ποὺ λέγεται κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι μηδαμινή, μπαίνει στὴν πρωτοπορία τοῦ κινήματος τῆς Γκρέτα Θάνμπεργκ.
Υἱοθετεῖ μάλιστα βαρυγδούπους τίτλους, ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπὸ ἐξτρεμιστὲς τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος, ὅπως ἡ βουλευτὴς τῆς πόλεως τῆς Νέας Ὑόρκης Κορτὲζ (ΑOC) μὲ τὸ «new green deal», γιὰ νὰ δηλώσῃ, μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο, ὅτι ὁ τύπος ποὺ παριστάνει τὸν πρωθυπουργὸ ἀπὸ τὴν 7η Ἰουλίου τοῦ 2019, νομίζει ὅτι ἄρχει κράτους στὰ σύνορα ΗΠΑ-Καναδᾶ.

Αὐτὸς ὁ τύπος καὶ ἡ ὀρθοπολιτικὴ τοῦ παρέα, ἀπειλοῦν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μὲ κλείσιμο τῶν λιγνιτικῶν της μονάδων, ὅταν τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔκανε ἕνας σοβαρὸς πολιτικὸς θὰ ἦταν, πέραν ἀπὸ τὴν ἐπὶ ιπλέον ἐξόρυξη καὶ τὴν ἐνεργοποίηση ὁποίων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων ὑπάρχουν σὲ τούτον τὸν «εὐλογημένο» τόπο, τὴν ἔναρξη πυρηνικοῦ προγράμματος γιὰ τὴν φθηνοτέρα καὶ καθαροτέρα μορφὴ ἐνεργείας σήμερα στὸν πλανήτη.

Θυμίζει ἐν πολλοῖς, αὐτὸς καὶ οἱ σύμβουλοί του, τὸν ἀπατημένο ἐκεῖνο σύζυγο, ὁ ὁποῖος ὅταν ἀνεκάλυψε ὅτι ἡ γυναίκα του τὸν ἀπατᾶ ἀπεφάσισε νὰ κόψῃ τὰ γεννητικά του ὄργανα.

Πρόκειται περὶ παιδικῆς χαρᾶς ἐπικινδύνων οἱ ὁποῖοι ἀντικατέστησαν τὴν ὁμάδα τῶν φρενοβλαβῶν, ποὺ μᾶς κυβερνοῦσε ἀπὸ τὸ 2015.

Εἶναι φανερὸ πάντως ὅτι τὸ παλληκάρι εἶναι στὰ βήματα τοῦ Γιωργάκη Παπανδρέα.
Ἔχει τὴν ἐντύπωση, ὅτι ζεῖ κάπου ἀνάμεσα στὴν Γερμανία καὶ τὴν Δανία καὶ εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς μίας χώρας 60 ἑκατομμυρίων μὲ ἐθνικὸ προϊὸν δύο τρισεκατομμυρίων.
Δὲν γνωρίζει τὸ παλληκαρακι ὅτι εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς μίας πτωχευμένης ξεβράκωτης χώρας στὸ ἔλεος τῶν ὀρέξεων τῆς ὀθωμανικῆς Τουρκίας.

Ἂν ὑπάρχῃ θεὸς ἂς τὸν λυπηθῇ καὶ ἂς τὸν συγχωρήσῃ.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply