Χρέος μας τὸ «εἶναι καλό»!!!

Τὸ «μοῦ ἀρέσει» εἶναι δικαίωμα.

Τὸ νὰ διακρίνῃς μεταξὺ τοῦ «μοῦ ἀρέσει» καὶ τοῦ «εἶναι καλό», εἶναι ὑποχρέωσις.

Ἐὰν δὲν μπορῇς τὸ δεύτερο, ξέχνα τὸ πρῶτο. 

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *