Φαινόμενα ποὺ ἐπιδεινώνονται…

ἔγραφε ὁ αἐίμνησος Τᾶσος Γκολέμης τὴν 1η Σεπτεμβρίου 2012:

Φαινόμενα ποὺ ἐπιδεινώνονται...
Ἄρχισε ὁ Χορός;!!!
Καθημερινά ἕνας σεισμὸς τῆς τάξεως τῶν 7+ Ῥίχτερ, καὶ τώρα αὐτό.!
Ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης καὶ οἱ ἰσχυροί ἄνεμοι λίγο πρίν ἀπὸ τὴν ἄφιξιν τοῦ κυκλῶνος «Ἰσαάκ» ἔκαναν τὸν ποταμὸν Μισισιπὴν νὰ κυλᾷ ἀνάποδα διὰ 24 ὧρες, ἀνεκοίνωσεν ἡ ἀμερικανικὴ γεωλογικὴ ὑπηρεσία USGS.

Εἰς τὴν ἀποκορύφωσιν τοῦ φαινομένου τὴν Τρίτην, ἡ στάθμη τοῦ ποταμοῦ ἀνέβηκεν κατὰ τρία μέτρα καὶ ἡ ῥοή του ἔφτασεν τὰ 5.200 κυβικὰ μέτρα νεροῦ ἀνᾲ δεπτερόλεπτον, μέ κατεύθυνσιν πρὸς τὴν ἐνδοχώραν.
Σὲ κανονικὲς συνθῆκες, ἡ ῥοὴ εἶναι περίπου 3.500 κυβικὰ ἀνᾲ δεπτερόλεπτον πρὸς τὴν ἀντίθετον κατεύθυνσιν, ἀναφέρει ἡ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία.

Γκολέμης Τᾶσος

Κι ἐννοεῖται πὼς ἕνας ἄνθρωπος σὰν κι ἐκεῖνον κάτι …«ἔνοιωθε» παρὰ πάνω ἀπὸ ἐμᾶς, διότι γιὰ νὰ σταθῆ καὶ νὰ σχολιάσῃ ἕνα -μᾶλλον ἀδιάφορον γιὰ ἐμᾶς- γεγονός, δὲν τὸ ἔκανε τυχαίως. Ἐὰν κρίνω δὲ κι ἀπὸ τὶς μεταξύ μας πολύωρες συζητήσεις, τότε μᾶλλον κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ …περισσότερο ἤθελε νὰ πῇ.

Λίγο καιρὸ πρὸ τῆς «φυγῆς» του ἐδημιούργησε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

γιὰ τὸ κείμενον:

Ὅλα θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν.

Ὁ λόγος; Ὁ λόγος εὑρίσκεται στὸ ποῦ, στὸ γιατί καὶ στὸ πότε ἐλήφθη ἡ λάθος ἐπιλογή. Μία ἐπιλογὴ ποὺ ὁδήγησε τὸν πλανήτη καὶ τὴν ἀνθρωπότητα στὴν σημερινὴ κατάντια.

Ἐσεῖς λοιπὸν νὰ μοῦ πεῖτε τὸ τί ἀναμένουν τὰ …«ἀφεντικὰ τοῦ πλανήτου» καὶ δὲν μᾶς τὸ ὁμολογοῦν… Ἐσεῖς νὰ μοῦ πεῖτε τί ἀντελαμβάνετο ὁ Τᾶσος ποὺ ἤδη ὅμως τὸ …ὁσμιζόμεθα.
Τί ξεκίνησε νά συμβαίνῃ στόν πλανήτη; Ἀλλάζει κάτι ἤ …«τζάμπα» τά ὅσα μᾶς μουρμούριζε ὁ Τᾶσος πώς ἔρχονται;
Καὶ νὰ ἦταν μόνον ὁ Τᾶσος… Τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι, ἀλλά…

Φιλονόη
27 Φεβρουαρίου 2017

(κείμενον ἐκ τῶν …ξεχασμένων)

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *