Ἡ ἀριστερὰ ποὺ θὰ μᾶς …«σώσῃ»!!!

Βασικά, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, ἐδῶ ἰσχύει τὸ «ὁ σώζων ἑαυτόν…»…
Διότι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, αὐτὰ τὰ καρακατιναριὰ ἔρχονται νὰ μᾶς «σώσουν» μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ μᾶς «ἔσωζαν» τόσες δεκαετίες ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κουδουνισμένα.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Οὔτε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ποὺ τόσο κόπτονται γιὰ τὴν «σωτηρία μας» δὲν μερίμνησε νὰ κρατήσῃ τὰ χρήματά του ἐντὸς τῆς χώρας… Ἐκτός… Πολὺ ἐκτός… τῆς χώρας… 
Δηλώνουν δῆλα δὴ μὲ τὶς πράξεις τους καὶ τὶς ἐπιλογές τους πὼς τὸ μόνον ποὺ δὲν περιμένουν, δὲν ἐλπίζουν καὶ φυσικὰ δὲν ἀξίζει νὰ θυσιάσουν κάτι δικό τους γιὰ νὰ σωθῇ, εἶναι ἡ Πατρίς…
Πολὺ ἐκτὸς τῆς δικῆς μας πραγματικότητος στέκονται καὶ σὰν κοράκια περιμένουν νὰ κατασπαράξουν τὰ ἀπομεινάρια τῆς σάρκας μας…
Ποιοί; Ποιοί; Ποιοί;

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ …χρῆμα!!!

Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς  εἶναι ἰδιαιτέρως ἀπελπισμένοι, ἔχουν πέσῃ ἐπάνω στὸν τΣΥΡΙΖΑ ἐλπίζοντες… Ἄν καί, μέσα τους, ξέρουν! Διότι ὅλοι ξέρουμε… Μόνον ποὺ ἀπὸ τὸν φόβο μας ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, εἶναι χειρότεροι, αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται, διότι ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων εἶναι καὶ λιμασμένοι…

Φιλονόη

Σημείωσις

Μία προσεκτικὴ ματιὰ  στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον καὶ αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν ττὴν ἐξουσία τῶν τοκογλύφων, ἐμμέσως -ἀλλὰ σαφῶς- νομιμοποιῶντας την…
Μία ἀκόμη πιὸ προσεκτικὴ ματιὰ στὰ ὅσα «πρεσβεύουν» μὲ τὴν …«πανσπερμία φυλῶν καὶ ἰδεῶν» ποὺ συνεκέντρωσαν στὸ ἀπόκομμά των…
Μία ἀκόμη πιὸ ἐπίμονος ματιὰ στὰ ὅσα ὑπόσχονται ἀερολογῶντας καὶ ἀρλουμπολογῶντας…
…εἶναι βέβαιον πὼς κι αὐτοί, μὰ κι ὅλοι οἱ προηγούμενοι, οἱ ἐπόμενοι καὶ οἱ μεθεπόμενοι, γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴν βο(υ)λή των, ἀπαιτεῖται νὰ ἀδειοδοτηθοῦν-χρηματοδοτηθοῦν-ἐγκριθοῦν ἀπὸ τὰ ἀφεντικά των, τοὺς τοκογλύφους, μὲ πρῶτο καὶ βάσιμον ὅρον τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ τόκκου καὶ τοῦ «χρέους».
Λέτε λοιπόν νά ζήσουμε κάτι διαφορετικό ἤ μήπως μία ἀπό τά ἴδια καί χειρότερα;

Ἰανουάριος 2015,.
Ἀπὸ τὰ ξεχασμένα κείμενα τῆς σελίδος…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply