Ἰούνιος…

Ἰούνιος...Ἰούνιος, μῆνας ζεστὸς γεμάτος φῶς…
Μῆνας ποὺ μᾶς θυμίζει, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, πὼς αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δόσ}η βαθειὰ καὶ ἀληθινὴ ἰκανοποίηση εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς ζωῆς μας καὶ ὄχι τὰ πλούτη της.

Καλὸ μῆνα ἀγαπημένοι μου φίλοι!
Καλὸ Καλοκαίρι μὲ ὑγεία, φῶς, ἀγάπη καὶ ἐνθουσιασμό!!!!!!

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply