Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπέμβουμε μόνον σὲ δύο ἡμέρες μας…

«Ὑπάρχουν μόνον δύο ἡμέρς στὴν ζωή σου, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖς νὰ κάνῃς  κάτι.
Ἡ πρώτη ὀνομάζεται «ἐχθές» καὶ ἄλλη ὀνομάζεται «αὔριο»…»

 

Καλὸ βράδυ.

Χαμῆλος Μίμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply