Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπέμβουμε μόνον σὲ δύο ἡμέρες μας…

Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐπέμβουμε μόνον σὲ δύο ἡμέρες μας...«Ὑπάρχουν μόνον δύο ἡμέρς στὴν ζωή σου, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖς νὰ κάνῃς  κάτι.
Ἡ πρώτη ὀνομάζεται «ἐχθές» καὶ ἄλλη ὀνομάζεται «αὔριο»…»

 

Καλὸ βράδυ.

Χαμῆλος Μίμης

Leave a Reply