Δεσμὰ ἐπίπλαστα

Δεσμὰ  φανταστικά. Δεσμὰ ἀνύπαρκτα. Δεσμὰ ποὺ  ὑπάρχουν μόνον γιατί ἐμεῖς τὰ τροφοδοῦμε μὲ ἰσχύ. Δεσμὰ ποὺ ὑπάρχουν μόνον διότι οἱ δικοί μας φόβοι, οἱ δικές μας ἄγνοιες, οἱ δικές ὑποχωρήσεις καθημερινῶς μετουσιώνονται σὲ νέους κρίκους τῶν ἁλυσίδων μας.

Ἀλήθεια… Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ, σοβαρὰ ὅμως, γιά τό πόσα ἀπό αὐτά πού πιστεύουμε εἶναι ἀληθῆ; Πόσα ἀπό αὐτά πού μᾶς κρατοῦν ἐν ἀκινησίᾳ εἶναι τελικῶς καί ἱκανά νά μᾶς ἀκινητοποιοῦν; Μήπως τελικῶς ὅλα τά δεσμά μας προέρχονται ἀπό τούς  φόβους μας; Κι ἐάν εἶναι ἔτσι…
…μήπως τελικῶς ὁ μόνος πραγματικός μας δεσμοφύλαξ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ ἀπόψεις μας καί οἱ φοβίες μας;

Εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ ἀποδεκτοῦμε μίαν τέτοιαν πραγματικότητα. Ὅμως ἐὰν τολμήσουμε ἕνα εἶναι βέβαιον: τὸ ἐλάχιστον ποὺ θὰ κερδίσουμε, γιὰ ἀρχή, εἶναι ἀνάσες Ἐλευθερίας. Τὰ δεσμά τελικῶς εἶναι ἐπίπλαστα καὶ μόνον δύο δρόμοι ὑπάρχουν γιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἐξ αὐτῶν: Ὁ ἕνας δρόμος λέγεται βαθειὰ συνειδητότης, ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἀποφασίζουν νὰ τὴν προσεγγίσουν κατ’ ἐπιλογή. Ὁ ἄλλος, ὁ ταχὺς κι …ἀπότομος, εἶναι ὅταν ἕνας μεγάλος πόνος, ποὺ μᾶς διαλύει τὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς γεμίζει ἀπώλειες, μᾶς ξεγυμνώνει. Δύσκολο φυσικὰ μέσα ἀπὸ τὸν ἔντονο πόνο νὰ ἀνοίξουμε παράθυρα στὸ Φῶς. Ὅμως, δυστυχῶς μας, εἶναι καὶ ἡ εὐκαιρία μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *