Ἀφορίζομεν τοὺς …ἀγνώμονας!

Ἀποφασίσαμε λόγῳ τῆς καθαρᾶς δευτέρας νὰ προβοῦμε εἰς κάθαρσιν ἀμαρτωλῶν καὶ μιαρῶν ἀτόμων.
Ἀφορίζομεν ὅλους τοὺς Ἀγνώμονας.

Ἀλληλούϊα.!

Τᾶσος Γκολέμης

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *