Ἰσχυρᾶς Γερμανίας μοιραία κατάληξις

Ἡ Πολωνία διεκδικεῖ, ὄχι ἀβάσιμα, ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἕνα τρισεκατομμύριο εὐρῶ γιὰ πολεμικὲς ἀποζημιώσεις.

Ἐκτιμῶ, ὅτι ὑπάρχει ἰσχυρὸ δεδικασμένο ἀφοῦ γιὰ δεκαετίες, ἡ ὁμοσπονδιακὴ δυτικὴ Γερμανία τότε, ἐξέδωσε ἑκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις καὶ ἀποζημιώσεις πρὸς τὰ θύματα τοῦ ὁλοκαυτώματος. Συνέχεια

Δυτικῆς κοινωνίας ἑστίες μολύνσεως

Τὰ παλαιὰ ἐλιτίστικα πανεπιστήμια τοῦ Χάρβαρτ, τοῦ Γέηλ, τοῦ Στάνφορτ κλπ, ἀποτελοῦν ἑστίες μολύνσεως τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσαν τὸ βαρύ τους πυροβολικό, ἔχουν ἐξελιχθῇ σὲ πεδία δράσεως νεο-μαρξισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ, μὲ τὸν παραπεϊστικὸ τίτλο σπουδές (στάντις), ἀντικειμένων χωρὶς ἀντικείμενο. Συνέχεια

Διότι οἱ «μεταῤῥυθμίσεις» …τσούζουν!!!

Μοῦ πῆρε πέντε-ἕξη χρονία να καταλάβω τι ἐννοοῦσε τὸ ντόπιο καὶ τὸ βρυξελιωτικο ἱερατεῖο μὲ τὴν λέξῃ μεταρρύθμιση .

Στὴν ἀρχὴ νόμισα, ὅτι θὰ κάνουν λιγότερη γραφειοκρατία, θὰ κάνω τὸ ΙΧ μοῦ ταξί, ἕνα φορτηγάκι ποὺ ἔχω στὸ γραφεῖο θὰ τὸ κάνω «ἐκτελοῦνται μεταφοραί-μετακομίσεις» καὶ τὰ τοιαύτα….
Καί, σκέφθηκα: «ἔτσι, μὲ αὐτοὺς εἶμαι, θὰ βγάζω καὶ χαρτζιλίκι στὴν ἀπ΄ ἔξω, ὅταν γυρίζω στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν δουλειά. Θὰ παίρνω μία μὲ δύο κοῦρσες γιὰ τὰ τσιγάρα…» Συνέχεια

Ξέρεις πόσο θά ἀγαπούσαμε τήν ἑβρόπι (ἐάν ἔπεφτε χρῆμα);

380 χιλιάδες εὐρῶ θὰ εἶναι τὰ ἔσοδα τῆς κυρίας Σπυράκη γιὰ τοὺς προσεχεῖς 21 μῆνες, ποὺ θὰ εἶναι εὐρωβουλευτής.

Πρέπει νὰ πῶ ὅτι ἀκόμη καὶ ἑγώ ποὺ βρίζω πατόκορφα, ἡμέρα καὶ νύκτα, τὴν πατρίδα σας τὴν ἐβρόπι, μὲ 380 χιλιάρικα ἀμοιβὴ γιὰ 21 μῆνες θὰ ἔγραφα παπάδες γιὰ τὸ πόσο καλὴ εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις γιὰ τὸν λαό.
Συνέχεια

Ὥρα νὰ κόψουμε τὶς …ἀσπιρίνες!!!

Ὅσοι δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο καὶ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ δὲν ἔχουν ὑποστῇ τὸν βασανισμὸ τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ποὺ νοιώθουν μίαν ἀλλεργία γιὰ ὁ,τιδήποτε ἰδιωτικό, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὴν οὐσία τῆς χρονίου κακοδαιμονίας μας.

Ἡ ὑποκρισία ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα, μαζὺ μὲ τὴν ἐγγενή τους ἀντιπάθεια πρὸς τὴν περιουσία (τὴν βασικὴ συνιστώσα τῆς ἐλευθερίας ἐνὸς ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή) εἶναι ἡ βασικὴ ἀῤῥώστια ἐτούτου τοῦ τόπου. Συνέχεια

Βορείου Κορέας προ-ἀποφασισμένο τέλος

Ὅσοι παρακολουθοῦμε τὴν παγκόσμιο πολιτικὴ (ὄχι ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ καὶ τὸ στάρ) εἴχαμε καταλάβῃ ὅτι τὰ πράγματα στενεύουν γιὰ τὴν Βόρειο Κορέα.

Προχθὲς ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶπε…: «τὸ πρόβλημα τῆς Β, Κορέας ἔπρεπε νὰ λυθῇ πρὶν 25, 20, 15, 10,5 χρόνια. Θὰ ἦταν πιὸ εὔκολο. Θὰ τὸ λύσουμε ἐμεῖς δυσκολότερα, ἀλλὰ θὰ τὸ λύσουμε ἐμεῖς». Συνέχεια