Ξέρεις πόσο …κακός εἶναι ὁ Τρᾶμπ;

Ἀφοῦ ἔβγαλαν τὰ σωθικά τους πὼς θὰ καταστραφῆ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία, τώρα τὴν ἀνάπτυξή της τὴν πιστώνουν στὶς πολιτικὲς τοῦ Χουσεΐν Ὀμπάμα.
Λὲς καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάκλησις ἑκατοντάδων ῥυθμίσεων στὴν ἄσκηση οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ποὺ εἶχε ἐπιβάλη ὁ ἀκτιβιστὴς Ὀμπάμα (community organizer) δὲν εἶχε κάποιαν ἐπίπτωση.

Τώρα ἀνεκάλυψαν καινούργιο ποιματάκι (χωρὶς Ἡ): ὁ προστατευτισμὸς καὶ ἀλλὰ παρόμοια.
Κι ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ ἀκοῦ ἀπὸ τὴν κεντρικὰ σχεδιαζομένη οἰκονομία τοῦ εὐρῶ. Συνέχεια

Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ παράγουμε …«καρανίκες»!!!

Ὁ Καρανίκας, τὸν ὁποῖον μέμφεται σύμπασα ἡ «εὐρωπαϊκή» ἀντιπολίτευσις, δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ βιοτόπου, τὸν ὁποῖον παρήγαγε ἡ μεταπολίτευσις.
Ἴν φάκτ, εἶναι τὸ τέλειον προϊόν της…
Συνέχεια

Δέν ὑπάρχουν σκάνδαλα γύρω ἀπό τό …«προσφυγικό»;

Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι οἱ μουκουόου ἔχουν στήση τρελλὸ πανηγύρι μὲ τοὺς μετανάστες.
Ἡ διαχείρησις τοῦ προσφυγικοῦ εἶναι ἡ ἑστία μεγκασκανδάλων κι αὐτὸ ὅλοι τὸ ξέρουν.

Συνέχεια

Λαϊκισμός καί φασισμός μᾶς ἀπειλεῖ;

Εἶσαι πρόεδρος μουκουοοῦ, τὴν ἔχεις γαζώση μίαν χαρά, ἔχεις βάλη καὶ  τοὺς κολλητούς σου στὸ ΔΣ καὶ τὴν γαζώνουν, ἐπίσης, κι αὐτοί.

Βγαίνει ὁ Τρᾶμπ καὶ λέει τέρμα τὰ λούσα στὸν ΟΗΕ ποὺ χρηματοδοτεῖ μουκουάδες, ἀκολουθεῖ ὁ Ὀρμπὰν ποὺ πετᾶ μὲ τὶς κλωτσιὲς τὰ ἀδέρφια σου στὴν Οὐγγαρία καὶ προχθὲς βγαίνει κι ὁ Σαλβίνης στὴν Ἰταλία καὶ λέει ἀνάλογα καὶ χειρότερα… Συνέχεια

Γεννιέσαι, δὲν γίνεσαι νεοδημοκράτης

Εἶναι πραγματικὰ δύσκολο νὰ ὑπερασπισθῇς ἕνα @ρχίδι σὰν τὸν Καμμένο, ἀλλὰ εἶναι ἀκόμη δυσκολότερο νὰ ἀνοίγῃς τὸ τάιμ λάιν σου καὶ νὰ περνοῦν ἀπὸ ἐμπρός σου κατεβατὰ ἀπὸ πασόκους καὶ νεοδημοκράτες…
Συνέχεια

Ἰταλῶν (κι ὄχι μόνον) ἀμφισβητήσεις τῆς εὐρωκλίκας

Περὶ ἰταλικοῦ Συντάγματος αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ μάθημα ἀπὸ τὸ ἀνεγκέφαλο μέτωπο τῆς λογικῆς.
Κατὰ τὴν νεοφανή τους θεωρία μὲ τὴν πολιτικὴ πρέπει νὰ ἀσχολούνται καὶ νὰ κάνουν κρίσεις οἱ εἰδικοί.
Ἐὰν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν καὶ ἔνα διδακτορικοῦλι καὶ στὸ ἰταλικὸ Σύνταγμα, τόσο τὸ καλύτερο.

Γιὰ κακή τους τύχη ὅμως τὰ θέματα στὴν κοινωνία, τίθενται πολιτικὰ καὶ ὡς τέτοια κρίνονται καὶ υἱοθετῶνται ἢ ἀποῤῥίπτονται. Συνέχεια