Γραικυλιστάν…

Διαβάζοντας καθημερινῶς τὰ εἰδησεογραφικὰ δελτία τελικῶς καταλήγω στὸ συμπέρασμα πὼς ἐτοῦτος ὁ τόπος παράγει ἤ μεγάλους ἥρωες («κορόιδα») ἤ μεγάλους προδότες. Κι ἐπίσης συνειδητοποιῶ πὼς οἱ ἥρωες («κορόιδα») διαρκῶς μειώνονται σὲ ἀριθμό, ἀπελπισμένοι ἴσως ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ πιὸ μεγάλη ἐξάπλωσιν τῶν γραικύλων…
Οὐσιαστικῶς δῆλα δὴ οἱ ἥρωες-«κορόιδα», ποὺ μᾶλλον ἀπελπίσθησαν, ὑπεχώρησαν ἀρκούντως, πρὸ κειμένου νὰ δόσουν περισσότερο χῶρο καὶ τόπο στοὺς προδότες. Κι ἔτσι σήμερα ἀρκούμεθα σὲ διαπιστώσεις ποὺ ἁπλῶς μᾶς ἀποκαλύπτουν τὸ μέγεθος τῆς κατάντιας.
Συνέχεια

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Καλῶς τὸν Χριστοφόρο! Ἡμέρες ἀρκετές τὸν περιμέναμε! Εἴχαμε μείνει σὲ κάτι Μπαμπινιώτηδες, ἐὰν θυμᾶσθε καλῶς φυσικά….

Τώρα λοιπόν πιάνει τὰ παιδιά του, τὰ συμπεθεριά του καὶ τοὺς …Λιάκους… Ἔχουν σχέσι; Ἀ πὰ πά…. Σχέσις μόνον; Ἐξ αἵματος δέσιμο ὀρθότερα… Καὶ πολλά ἄλλα….
Γενικῶς τὸ «κουβάρι» ποὺ ξετυλίγει μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε, κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος, τὸν βασικὸ σκελετὸ ποὺ ἐστήθη, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομηθῇ πλήρως ἐθνικὴ συνείδησις, ἱστορία, ἤθη, ἔθιμα μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ  πρῶτα ἀπὸ ὅλα, γλῶσσα καὶ παδεία. Οἱ πρωταγωνιστὲς ὅλης αὐτῆς τῆς κωμωδίας τοὐλάχιστον …ἐπίτημοι, προβεβλημένοι ἔως …ἀηδίας καὶ πάντα, μὰ πάντα, μὲ ἕνα …«παπικὸ ἀλάθητο» νὰ τοὺς συντροφεύῃ.
Συνέχεια