Φυσιολογική ὑπερφορολόγησις στά ἐργαλεῖα δουλειᾶς μας;

Φυσιολογική ὑπερφορολόγησις στά ἐργαλεῖα δουλειᾶς μας;

Στὶς 6 Ἰουλίου, ὁ SSἈλεξιάδης, ἐκεῖνο τὸ διορισμένο ἐξωμήτριο ἔκτρωμα τοῦ Σοῦλτς, ἐρωτώμενος σχετικὰ ἀπὸ τὸν Στραβελάκη στὸ real fm, γιὰ τὸν φόρο στὰ ἀγροτεμάχια, εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, τὸ κορυφαῖο:

«Ὑπάρχει φυσιολογικός ἄνθρωπος πού θεωρεῖ ὅτι αὐτή ἡ φορολόγησις στά ἀγροτεμάχια δέν εἶναι λογική;»… Συνέχεια