Δέκα χρήσεις γιὰ τὴν ὑπέροχη λεβάντα.

Το ανθεκτικό αλλά ταπεινό φυτό της λεβάντας, περιέχει θεραπευτικές ιδιότητες που ωφελούν το μυαλό και το σώμα. Ανακαλύψτε πώς το δημοφιλές αυτό φυτό μπορεί να ανακουφίσει από την πίεση, την αϋπνία, την κατάθλιψη και πολλά άλλα! Η λεβάντα κάνει για τα πάντα!
Δείτε μερικές μόνο από τις εφαρμογές της που ακολουθούν.

Τα λουλούδια της λεβάντας (φρέσκα ή ξηρά) εκπέμπουν μια ισχυρή, αρωματική,
«ανεβαστική» μυρωδιά όταν τρίβονται στα δάκτυλά μας. Για να ανεβάσετε γρήγορα τη διάθεσή σας ή για Συνέχεια

Ἀπόσταξις αἰθερίων ἐλαίων.

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα «ὅπλα» ποὺ μᾶς δίδει ἡ Φύσις, κατὰ ἀσθενειῶν, εἶναι τὰ αἰθέρια ἔλαια.
Αὐτὰ ποὺ ἔχουμε πάψῃ νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ ποὺ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀποδεικνύονται σωτήρια γιὰ τὴν ὑγεία μας.
Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν σιγὰ σιγὰ ἐπιστρέφουμε, λόγῳ Ἀνάγκης, σὲ πρωτογενεῖς πηγὲς λήψεως φαρμάκων, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε ὑπ’  ὄψιν μας καὶ τὴν ἀπόσταξι.
Ἄλλως τε, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν μᾶς φανῇ χρήσιμο ἄμεσα, ὁπωσδήποτε εἶναι σημαντικὴ πάντα ἡ γνώσις. Ἰδίως Συνέχεια